KontrolyKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikaniePracovné právoPrávo a legislatívaSlovenskoZmeny v legislatíveZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 25. novembra 2021 zobraziť celý profil

Stiahnite si vzor „potvrdenia o výnimke na cestu do zamestnania“ pre vašich zamestnancov.

Vláda svojim uznesením č. 695/2021 Z.z. zo dňa 24.11.2021 vyhlásila na celé územie Slovenskej republiky núdzový stav a tak s účinnosťou od 25. novembra 2021 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

V tomto uznesení bolo zároveň schválených desiatky výnimiek, kedy sa obmedzenie pohybu nevzťahuje na rôzne situácie. Výnimka na obmedzenie pohybu je tiež na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť. (Zoznam kompletných výnimiek)

Článok pokračuje pod reklamou

Výnimka pre zamestnanca

Z uvedeného je zrejme, že ak má byť predmetná výnimka uplatnená zamestnancom, musí sa ten pri kontrole (napr. polícii) preukázať potvrdením, ktoré mu zamestnávateľ vystaví s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Výnimka pre podnikateľa

Výnimka na obmedzenie pohybu sa vzťahuje tiež na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť. Podnikateľ sa v prípade kontroly môže preukázať napr. výpisom z obchodného / živnostenského registra, ktorý predloží v mobile, alebo vytlačený.