EkonomikaKoronavírus COVID-19PR správySlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 16. marca 2020 zobraziť celý profil

Poštová banka zaznamenala v minulom roku rast celkových aktív a významne investovala do nových technológií a inovácií. Darilo sa tiež jej dcérskym spoločnostiam. Vyplýva to z dnes zverejnenej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti.

„Vlaňajšok sa niesol v ďalšom raste skupiny Poštovej banky. V minulosti rozbehnutý repozicioning banky sa naplno prejavil v 12 % – nom raste istiny úverov poskytnutých domácnostiam ako aj 8 % – ným rastom objemov vkladov prijatých od obyvateľstva. Banka v priebehu roka významne investovala do nových technológií a inovácií, do 365.banky aj do dcérskej spoločnosti Amico Finance, hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. 

Poštová banka taktiež masívne investovala do kvalitnejších služieb

Stala sa prvou kamennou bankou, ktorá svojim klientom umožnila všetky formy smart platieb –  Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Inovácie zasiahli aj bezkontaktné transakcie v celej sieti 187 bankomatov. Funkcionalitu, ktorá zvyšuje rýchlosť, bezpečnosť aj pohodlnosť môžu využívať aj klienti iných bánk, a to aj v prípade, ak ju bankomaty ich bánk nepodporujú.

Celkové aktíva banky narástli medziročne o viac ako dve percentá, pričom sa zvýšil aj objem podielu retailových úverov na celkovej bilancii. Čistý zisk dosiahol výšku 45,7 milióna eur, čo je o necelých päť miliónov eur menej, než v roku 2018. Pokles spôsobili najmä nižšie úrokové výnosy z neustále klesajúcich úrokových sadzieb, či rastúce odpisy z dôvodu investícií do inovácií.  Pozitívne sa pod hospodárenie podpísala nižšia tvorba opravných položiek, čo je znakom čoraz kvalitnejšieho portfólia klientov.

Darilo sa aj 365.bank, ktorá vznikla ako prvá „mobile first“ banka na Slovensku a funguje pod licenciou Poštovej banky. V januári odštartovala svojou prvou mediálnou kampaňou a po prvom štvrťroku bola najpreferovanejšou digitálnou bankou vo svojej cieľovej skupine. Rok uzavrela s počtom klientov na úrovni takmer 30-tisíc.

Rok 2019 bol významný aj z pohľadu dcérskych spoločností

Amico finance sa pod značkou Ahoj v krátkej dobe stala trhovým lídrom v produkcii nebankových pôžičiek a trhovou dvojkou v produkcii splátkových úverov. Prvá penzijná sa stala tretím najväčším domácim správcom fondov na trhu a získala až tri prvé miesta v súťaži Top Fond Slovakia 2018 v rôznych kategóriách. Úspešná bola aj Poštová poisťovňa, ktorá na vyhlasovaní TREND TOP poisťovňa roka získala 3. miesto.

„Rok 2019 spolu s rokom 2018 boli pre Poštovú banku najúspešnejšie v jej novodobej histórii, a to aj  napriek silnejúcej konkurencii, klesajúcim úrokovým sadzbám a sprísňovaniu regulácie. V uplynulom roku sme museli čeliť i politickým zásahom do stabilného fungovania bankového trhu a do podnikania všeobecne. Ale ani to nás nezastavilo v tom, aby sme zlepšovali služby pre našich klientov. V tomto trende, spolu s ďalšími investíciami, budeme pokračovať i v tomto roku, aby sme si upevnili našu pozíciu medzi najstabilnejšími finančnými inštitúciami na slovenskom trhu,“ dodáva Andrej Zaťko.