PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 4. decembra 2018 zobraziť celý profil

Chcem si uplatniť „paušál“ (výdavky percentom z príjmov). Do akej výšky si ich môžem uplatniť?

Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za rok.
Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, môžete si uplatniť 60%, najviac do výšky 20 000 eur za rok.
Pokiaľ ste daňovníkom s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, môžete si uplatniť 25%, najviac do výšky 5 040 eur za rok.

Sumu 20.000 € (5 040 €) si môžete uplatniť bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku ste činnosť vykonávali.
TIP: nezabudnite uviesť v Tabuľke č. 1b) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B údaje o zásobách a pohľadávkach na začiatku a na konci účtovného obdobia. Uplatňovanie paušálnych výdavkov vyznačte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

Daňová evidencia – chcel by som si ju viesť. Sú tam nejaké obmedzenia? Má vedenie daňovej evidencie nejaké výhody?

Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).
Daňovú evidenciu si môžete uplatňovať aj v prípade ak ste zamestnávateľ a aj v prípade ak ste platiteľ DPH(na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z..).

Pri vedení daňovej evidencie stačí evidovať:

Príjmy v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
Daňové  výdavky v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového   základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov.
Hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku [(§ 2 písm.m)].
soby a pohľadávky.
Záväzky.

Forma, akú sa na evidenciu zvolíte nie je stanovená. Môžete si ju viesť v počítači vo formách tabuliek (excel) alebo v jednoduchom účtovnom programe.

Výhodou daňovej evidencie je, že nemáte povinnosť zostavovať účtovnú závierku a vyhotoviť účtovné výkazy, nakoľko nie ste účtovnou jednotkou. Podávate teda len samotné daňové priznanie s povinnými prílohami, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania.

Údaje z daňovej evidencie uvádzate v Tabuľke č. 1a) daňového priznania k dani z príjmov FO typu B. Uplatňovanie daňovej evidencie vyznačíte v VI. odd. daňového priznania typu B je pod Tabuľkou č. 1 riadok “Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona

Ďalšou výhodou vedenia daňovej evidencie je, že podnikateľ nemusí postupovať podľa zákona o účtovníctve, vyhne sa pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržania ustanovení tohto zákona.

Pokračovanie k článku o pár dní …..