EkonomikaPriemyselPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 20. augusta 2020 zobraziť celý profil

V rebríčku najväčších platcov splatnej dane z príjmu na Slovensku vedie spoločnosť Eustream. Podľa analyzovaných dát sa do štátneho rozpočtu aktuálne odviedlo 2 256 mil. eur zo splatnej dane, čo je o viac ako 400 mil. eur menej než sa odviedlo celkovo za minulý rok, na základe údajov zo zverejnených účtovných závierok.

I keď sa za vrchol ekonomického rastu považuje rok 2018, a v roku 2019 prišla mierna stagnácia v dôsledku spomaľovania globálnej ekonomiky, bol rok 2019 sprevádzaný rekordne nízkou nezamestnanosťou, rastom miezd, najvyššími tržbami a stále priaznivou predikciou rastu HDP pre rok 2020. Avšak v dôsledku pandémie koronavírusu je slovenská ekonomika zasiahnutá recesiou, ktorej vývoj bude závisieť od šírenia tohto ochorenia. Pre rok 2020 sa preto očakáva nárast deficitu verejných financií v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a hlavne chýbajúcich daňových príjmov.

Na základe doteraz zverejnených účtovných závierok sme pripravili rebríček 100 najväčších platcov splatnej dane za obdobie 2019. Rebríček je aktualizovaný na dennej báze a aktuálne obsahuje aj spoločnosti, ktoré ešte nezverejnili svoje účtovné závierky za obdobie 2019, ale v minulom období dosahovali významnú výšku splatnej dane, a preto očakávame významnú hodnotu splatnej dane aj za obdobie 2019: https://finstat.sk/analyzy/najvacsi-platcovia-dane-2019

Aktuálne je lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Koniec obdobia pandémie ale nie je známy, a preto nie je jasný ani konečný dátum na úhradu dane.

Výška zaplatenej splatnej dane z príjmu na analyzovanej vzorke predstavuje k dnešnému dňu (20.8.2020) 2 256 931 311 eur, ktorú uhradilo viac ako 166 tisíc spoločností. Za rok 2018 bola celková výška splatnej dane zpríjmu spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, vo výške 2 673 949 940 eur. Dá sa preto stále očakávať, že do štátnej kasy by malo prísť ešte okolo 400 mil. eur.

Z aktuálnych analyzovaných dát vidíme, že 100 najväčších platcov splatnej dane z príjmu tvorí podiel 51,05% na celkovej aktuálnej splatnej dani z príjmu právnických osôb za rok 2019. Kompletný rebríček firiem, zoradených podľa výšky splatnej dane si viete pozrieť na tomto odkaze: https://finstat.sk/databaza-financnych-udajov?Years=2019&Sort=payed-tax-desc

Nasledujúci graf zobrazuje 15 aktuálne najväčších platcov splatnej dane v roku 2019

zdroj: Finstat

Najväčším platcom splatnej dane je, podobne ako minulý rok, spoločnosť eustream, a.s. a do štátneho rozpočtu takto odviedla 169,6 mil. eur. Táto splatná daň je vyššia o 86,6 mil. eur oproti minulému obdobiu, čo je ale z dôvodu zmeny účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok začínajúc od 1.8. do 31.7. Preto mal eustream, a.s. počas minulého, preklenovacieho, obdobia splatnú daň vo výške 82,9 mil. eur za obdobie od 1.1.2018 do 31.7.2019, čo bola ale stále najvyššia splatná daň.

Druhým najväčším platcom splatnej dane je SPP – distribúcia, a.s., s výškou 65,4 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti minulému obdobiu o 35,9 mil. eur a presun z 11 miesta na 2 miesto.

Ďalšia priečka patrí automobilke VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorej výška splatnej dane klesla zo 72,2 mil. eur na 58,9 mil. eur. Nasleduje Slovenská sporiteľňa, a.s. s výškou splatnej dane 53,3 mil. eur a automobilka Kia Motors Slovakia s.r.o., ktorej splatná daň medziročne významne klesla zo 76 mil. eur na 50,4 mil. eur a posunula sa tak z 2 miesta na 5 miesto. Ďalšia priečka v rebríčku patrí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. s výškou splatnej dane 48,4 mil. eur.

Zaujímavý je aj významný nárast splatnej dane spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zo 14,1 mil. eur za rok 2018 na necelých 36,1 mil. eur za rok 2019, čo ju posunulo z 25 miesta na 7 miesto. Významný nárast v splatnej dani mali aj Slovenské elektrárne, a.s. zo záporných 5 mil. eur za rok 2018 na 13,4 mil. eur za rok 2019, čím sa ocitli na 20 mieste v rebríčku.

Na druhej strane Orange Slovensko, a.s. má o 16,8 mil. eur nižšiu splatnú daň než minulý rok, a to vo výške 24,6 mil. eur.
V porovnaní s minuloročným rebríčkom nastala výrazná zmena pri spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá mala za rok 2018 štvrtú najväčšiu splatnú daň vo výške necelých 51 mil. eur. Za rok 2019 jej splatná daň výrazne klesla a predstavuje -8,4 mil. eur z dôvodu opravy splatnej dane minulých rokov.