daňový poradca

26. apríla 2019

Termín na skúšky daňových poradcov

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov na 5. júna 2019 – písomná časť a 13. júna 2019 – ústna časť. Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok …

Termín na skúšky daňových poradcov Čítajte viac »

7. marca 2019

Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov?

Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2020. Takto nastavenú účinnosť považujeme za nevhodnú. Zamýšľaný obsah nového zákona je otázny. Napriek tomu, že zákon by mal platiť už onedlho, nie sú známe ciele nového zákona, chýba verejná diskusia s odborníkmi, či akademikmi. Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov …

Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov? Čítajte viac »

5. marca 2019

Ivana Glazelová: Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1. januára 2019

Autor: Ing. Ivana Glazelová, daňová poradkyňa Schválená novela zákona o DPH od 1.1.2019 výrazne zmenila ustanovenie § 38 zákona o DPH; Ide o zjednotenie a spresnenie predmetu dodania vo vzťahu k oslobodeniu od DPH. Pojem prvá kolaudácia. Zdaňovanie prestavieb po dobu 5 rokov, stanovenie pravidiel pre zdanenie „starších stavieb“ po prestavbe. Taktiež sa vylúčila voľba zdanenia pri …

Ivana Glazelová: Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1. januára 2019 Čítajte viac »

16. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3.

Nadväzne na naše DVA predošlé vstupy k tejto téme – pokračujeme dnes TREŤOU časťou. Každoročne sú na pomoc zdaňovaniu (okrem daňových poradcov) k dispozícii rôzne metodické formy daňovej osvety – podpory. Daňová pomoc k správnemu zdaneniu v praxi Predovšetkým široká paleta rôznych školení k účtovným závierkam a vyplneniu daňových priznaní na konkrétnej daní za príslušný rok. Okrem toho poradenské rubriky väčšiny novín …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3. Čítajte viac »

3. januára 2019

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom

Od 1. januára 2019 došlo k úprave skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Po novom sa za kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania (t.j. s vyššou trestnou sadzbou) považuje poskytovanie služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť. Znamená to teda, že bez …

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom Čítajte viac »

21. novembra 2018

GDPR a postavenie daňového poradcu. Reaguje aj Úrad na ochranu osobných údajov

V súvislosti s postavením daňového poradcu v kontexte GDPR požiadala Slovenská komora daňových poradcov – Úrad na ochranu osobných údajov SR o stanovisko. V odpovedi im potvrdili, že daňový poradca má vo väčšine prípadov postavenie prevádzkovateľa a v niektorých špecifických prípadoch postavenie sprostredkovateľa, a to v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Bližšie k uvedenej téme sa …

GDPR a postavenie daňového poradcu. Reaguje aj Úrad na ochranu osobných údajov Čítajte viac »

Termín na skúšky daňových poradcov
9. októbra 2018

Termín na skúšky daňových poradcov

Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov, ktoré sa uskutočnia v decembri 2018. Prihlásiť sa na skúšku je však nutné najneskôr do konca októbra 2018. Termín na skúšky daňových poradcov je: 5. decembra 2018 – test a písomná časť:Uskutoční sa v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA …

Termín na skúšky daňových poradcov Čítajte viac »

Daňoví poradcovia - Slovenska komora danovych poradcov
5. októbra 2018

Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy z dielne poslancov

V parlamente sa ocitol poslanecký návrh zákona, ktorého cieľom je zaviesť 2,5% osobitný odvod z tržieb obchodných reťazcov. Slovenská komora daňových poradcov je znepokojená, že zákon takéhoto významu neprešiel pripomienkovým konaním. Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: „Predloženie návrhu zákona bez odbornej diskusie a mimo štandardný legislatívny proces považujeme za neprípustné. Takýto postup popiera legislatívny proces …

Daňoví poradcovia odmietajú chaotické prijímanie legislatívy z dielne poslancov Čítajte viac »

Branislav Kováč
3. októbra 2018

Slovák získal významnú pozíciu v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe)

Branislav Kováč sa už po 3. krát stal členom výkonného výboru a pokladníkom v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe). Slovensko tak bude mať aj ďalšie dva roky zastúpenie v najvýznamnejšej európskej organizácií združujúcej daňových poradcov. Výkonný výbor je zodpovedný za denno-dennú prácu CFETax Advisers Europe. Výbor monitoruje vývoj v oblasti daňového práva a profesie daňového …

Slovák získal významnú pozíciu v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) Čítajte viac »