PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 16. februára 2019 zobraziť celý profil

Nadväzne na naše DVA predošlé vstupy k tejto téme – pokračujeme dnes TREŤOU časťou. Každoročne sú na pomoc zdaňovaniu (okrem daňových poradcov) k dispozícii rôzne metodické formy daňovej osvety – podpory.

Daňová pomoc k správnemu zdaneniu v praxi

Predovšetkým široká paleta rôznych školení k účtovným závierkam a vyplneniu daňových priznaní na konkrétnej daní za príslušný rok. Okrem toho poradenské rubriky väčšiny novín – denníkov v SR (napr. Sme, Pravda, Hospodárske noviny, atď.).

Ďalej odborné príručky (brožúry) na pomoc vyplneniu daňového priznania (predovšetkým z dielne poradca.skporadcapodnikatela.sk). Okrem toho sú samozrejmým zdrojom informácií k správnemu zdaňovaniu konkrétne daňové zákony (napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, atď.) a ich výklady s dôvodovými správami. Tiež rozhodnutia súdov vo veciach daní (tzv. daňové judikáty) ako cenný zdroj poučenia z praxe najmä k daňovo-polemickým výdavkom.

V ústrety metodickej pomoci a daňovej osvety vychádzajú aj daňové úrady, kde pripravujú na ich nástenkách a interných oznamovacích tabuliach zvyčajne nielen zoznamy daňových poradcov, ale aj konkrétne správne vyplnené vzory tlačív daňových priznaní
K úspešnému vyplneniu a podaniu daňového priznania na dani z príjmov za rok 2018 je vhodné si uvedomiť aj nasledovné významné atribúty:

Aktualizácie a zmeny oproti predošlému

Proces zdaňovania rieši tzv. daňový poriadok – ktorým je zákon číslo 563/2009 Z. z. o správe daní. Komplexne popisuje každý krok pri zdaňovaní (napríklad daňové priznanie v § 15).

Každý rok sa zvyčajne v priebehu zdaňovacieho obdobia mení zákon o dani z príjmov, takže si pozrite najnovšiu aktualizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Elektronizácia zdaňovania pokračuje – treba rozlišovať, čo je možné podať elektronicky a čo printovo (viac o tom na webe: financnasprava.sk).
Najlepšia informácia je najčerstvejšia z poradenských vzorov a vzorcov k vyplneniu daňového priznania (čerstvé informácie sú najrýchlejšie dostupné cez internet).

Dodržať lehoty a termíny

Daňové priznanie je vhodné nerobiť na poslednú chvíľu, ale radšej si ho pripraviť v predstihu a viackrát si ho po sebe skontrolovať alebo ho dať na kontrolu daňovému odborníkovi.

Daňového poradcu – ak chcete využiť jeho služby, si treba zabezpečiť včas, lebo zvyčajne v marci už sú „rozchytaní“ a zadaní pre daňové služby ich tradičných klientov (tzv. „štamgastov“).

Nedodržaním zákonnej lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa daňový subjekt vystavuje zbytočne riziku finančnej škody zo sankcie (dorub dane, penále, pokuta).

Efektívne pri daňovom priznaní

Existujú určité pragmatické rady a nepísané i písané daňové pravidlá, z ktorých vyberáme do pozornosti čitateľa najmä tieto:

  1. Daňové školenie na osvieženie pamäti pred podaním daňového priznania určite absolvovať.
  2. Osvetové články k vyplneniu daňového priznania za rok 2018 i niektoré staršie odborné články o daňových priznaniach prečítať.
  3. Aktívne komunikovať s daňovým úradom – ak je niečo nejasné (telefonujte, navštívte klientske centrum daňového úradu počas stránkových hodín a neváhajte sa opýtať na čokoľvek nejasné).
  4. Rozhoduje výška príjmu a typ príjmu (napr. rôznosť tlačiva – daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B).
  5. Prípravy tlačiva (elektronické podanie je často problém, vždy je vhodné mať a archivovať aj printovú verziu ako poistku).
  6. Lehota na podanie: Posledný deň na podanie a zaplatenie dane je 31. marec. Ak termín nestíhate, môžete si podanie odložiť o 3 mesiace (pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov), ale len na základe oznámenia, ktoré pošlete daniarom do 31. marca.
  7. Rôzne špeciality – pamätať na ne, kalkulovať s nimi a riešiť ich individuálne (napr. paušálne výdavky, výška nezdaniteľnej časti základu dane, odpočet straty, úľava na vyživovanú osobu, daňový bonus, čo zapísať do osobitných záznamov tlačiva DP…).
  8. Kontrola – viac očí viac vidí: Po vyplnení daňového priznania dajte si ho preveriť. Vyhnete sa chybám a prípadnej pokute.
  9. Chyby – pozor tiež na neustále sa opakujúce chyby v priznaniach ( o daňových chybách a omyloch existujú osobitné odborné články na internete).

ZHRNUTIE – závery

Netrápte sa s daňami samotní, požiadajte o pomoc odborníkov. Ušetríte čas, nervy, zdravie. Využívajte AKTUÁLNE (platné pre toto zdaňovacie obdobie) vzory brožúr a príručiek k správnemu vyplneniu daňových priznaní. A investujte do daňového samovzdelávania.
Za všetky daňové učebnice dostupné v SR podčiarkujem DVE PRAGMATICKÉ – o daňovej prevencii (Daňová prevencia v príkladoch praxe) a daňovej kontrole (Daňová kontrola očami praxe).