PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. októbra 2018 zobraziť celý profil

Branislav Kováč sa už po 3. krát stal členom výkonného výboru a pokladníkom v Európskej konfederácii daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe). Slovensko tak bude mať aj ďalšie dva roky zastúpenie v najvýznamnejšej európskej organizácií združujúcej daňových poradcov. Výkonný výbor je zodpovedný za denno-dennú prácu CFETax Advisers Europe. Výbor monitoruje vývoj v oblasti daňového práva a profesie daňového poradcu v Európe.

Branislav Kováč – viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov: „Som rád, že som dostal dôveru členských organizácií združených v CFE Tax Advisers Europe. Budem sa snažiť, aby som naďalej dôsledne presadzoval záujmy daňových poradcov v Európe a prispieval k napĺňaniu cieľov organizácie CFE Tax Advisers Europe.“ 

Branislav Kováč

Viceprezidenta SKDP  Branislava Kováča zvolilo Valné zhromaždenie európskej konfederácie komôr a asociácií daňových poradcov CFE Tax Advisers Europe, ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2018 v Londýne.

Na stoličku prezidenta CFE Tax  Advisers Europe znovu zasadne Piergiorgio Valente z Talianska, novým generálnym tajomníkom sa stal Martin Phelan z Írska, viceprezidentmi budú Gary Ashford zo Spojeného Kráľovstva, Anna Misiak z Poľska a Petra Pospíšilová z Českej republiky.

Ďalším členom Výkonného výboru sa stal doterajší viceprezident Bruno Gouthiere z Francúzska

Predsedníčkou Daňového výboru (Fiscal Committee) bude naďalej pani Stella Raventós-Calvo zo Španielska a predsedom Výboru pre profesijné záležitosti (Professional Affairs Committee) bude Wim Gohres z Holandska.

Európska konfederácia daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) sa bude špeciálne zaoberať digitalizáciou. Digitalizácia musí byť využitá v prospech ľudí, daňových poplatníkov. Pri absencii regulácie prináša digitalizácia riziká, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať.
CFE preto zriadila nový výbor, ktorý sa bude venovať technológiám v oblasti daní a digitálnej ekonomike (Tax Technology Committee). Jeho predsedom sa stal Ian Hayes zo Spojeného Kráľovstva.

CFE Tax Advisers Europe (pôvodne Confédération Fiscale Européenne) so sídlom v Bruseli je organizáciou, ktorá reprezentuje viac ako 200 tisíc daňových poradcov v Európe. Táto organizácia bola založená v roku 1959 a združuje dokopy 30 národných komôr a asociácií z 24 európskych krajín.