PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 27. mája 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019.Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či budú od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra 2019) povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku.

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov)

Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2019 (resp. k 1. októbru 2019) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie.

Výpočet si môžete urobiť na tomto odkaze – Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019

Výpočet v kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 22. júla 2019. Sociálna poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2019 vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2019 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2019. Sociálna poisťovňa bude neskôr podobne informovať (v októbri) aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

zdroj: Socpoist.sk