ManažmentMarketingPodnikaniePodujatia xa Publikované 28. novembra 2018 zobraziť celý profil

Ak by sa Slovensko úrovňou digitalizácie priblížilo krajinám západnej a severnej Európy, do roku 2025 by mu to prinieslo ročne dodatočných 16 miliárd eur v HDP. To je napríklad skoro päťnásobok výdajov štátu na vzdelávanie a školstvo za rok 2018. Slovensko by sa stalo jednou z najvýkonnejších ekonomík v Európe a využilo by tak potenciál, ktorý na rast digitálnej ekonomiky má. Vyplýva to zo štúdie globálnej konzultačnej spoločnosti McKinsey „The rise of Digital Challengers – Perspective on Slovakia“.

Tradičné zdroje rastu sa vyčerpávajú

Tradičné zdroje rastu sa pomaly vyčerpávajú. „Za posledných 30 rokov Slovensko zaznamenalo rýchly rozvoj. HDP na obyvateľa vzrástlo medzi rokmi 1996 a 2017 o 114 percent. Zaslúžili sa o to predovšetkým dynamický vývoz, investície zo zahraničia, výhodná cena práce a v neposlednom rade dotácie z fondov Európskej únie. Lenže tieto zdroje rastu postupne narážajú na svoje limity,“ vysvetľuje Helena Šarkanová, Associate Partnerka zodpovedná za McKinsey Digital na Slovensku.

Produktivita Slovenska zaostáva za zvyškom Európy; naše HDP na odpracovanú hodinu je o štvrtinu nižšie ako je priemer „veľkej päťky EÚ“ (Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Talianko a Španielsko). Výhoda lacnej pracovnej sily sa postupne znižuje.

Slovenská ekonomika je podkapitalizovaná: základný kapitál na zamestnanca je zhruba o polovicu nižší ako vo „veľkej päťke EÚ“. Zároveň sa prejavujú negatívne demografické trendy, znižovanie pôrodnosti, emigrácia či starnutie. „Slovensko potrebuje nový motor ekonomického rastu. Mohla by ním byť práve digitalizácia,“ tvrdia autori štúdie.

Máme dobré základy vo vzdelaní a infraštruktúre, rastieme však sedemkrát pomalšie ako „digitálni šampióni“ Európy

Slovensko má podľa McKinsey potenciál dohnať „digitálnych šampiónov“, medzi ktorých sa radia štáty Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Škandinávie (Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko), Estónsko a Írsko.
„Hlavnými výhodami Slovenska sú otvorenosť trhu, veľký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ako aj široká dostupnosť digitálnej infraštruktúry,“ zdôrazňuje štúdia.

Digitálna ekonomika na Slovensku tvorila v roku 2016 takmer 6 percent celkového HDP – o niečo menej ako u digitálnych šampiónov, kde to bolo v priemere 7 percent HDP. Okrem tradičných spoločností, ktoré začínajú do digitalizácie investovať, na Slovensku vyrástlo aj niekoľko úspešných technologických firiem ako napríklad Eset, Pixel Federation, Exponea alebo Sli.do.

Naša digitálna ekonomika však rastie oveľa pomalšie ako ostatné oblasti. Zatiaľ čo „nedigitálna ekonomika“ Slovenska v rozmedzí rokov 2012 a 2016 ročne vzrástla o 3 percentá, hodnota digitálnej ekonomiky sa medziročne zvyšovala len o 0,8 percenta. To je zhruba sedemkrát pomalší rast ako u digitálnych šampiónov.

Veľký potenciál pre automatizáciu – vyše polovica pracovných aktivít je automatizovateľná

Digitalizácia podstatne zmení charakter potrebných vedomostí a schopností obyvateľstva. „Už dnes existujú technológie, ktoré umožňujú automatizovať až 53 percent pracovných aktivít na Slovensku. To by predstavovalo až 1,2 milióna pracovných miest. Dopad na zamestnanosť a celkovú produktivitu bude závisieť na pripravenosti ľudí a štruktúre ekonomiky,“upozorňuje Dan Svoboda, Managing Partner pre McKinsey Čechy a Slovensko. „Ľudia si prácu pravdepodobne nájdu – tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich technologických revolúciách. Automatizácia teda predstavuje príležitosť posunúť ekonomiku k produkcii vyššej pridanej hodnoty.“

Slovensko v miere digitalizácie zaostáva za ostatnými krajinami v regióne vo väčšine odvetví. Najväčšie medzery má vo výrobe, profesionálnych službách a obchode. Práve tieto odvetvia pritom majú značný potenciál pre automatizáciu (napríklad v sektore výroby môže byť automatizovaných až 66 percent pracovných miest).

Slováci zaostávajú v pokročilých digitálnych zručnostiach

„Ak firmy začnú využívať svoj automatizačný a digitalizačný potenciál, dopyt po IT expertoch a programátoroch výrazne vzrastie. Tiež bude čoraz dôležitejšie rozvíjať technologické zručnosti u existujúcich zamestnancov,“hovorí Michal Skalský, Partner & Leader pre Digital McKinsey CEE.
Slovenská populácia však za digitálnymi šampiónmi v pokročilých technologických zručnostiach výrazne zaostáva, najmä vo vekovej kategórii nad 35 rokov.

Ako uspieť v digitálnej budúcnosti

Na tom, aby sa Slovensko stalo pokročilou digitálnou ekonomikou Európy, musí spolupracovať štát, firmy aj jednotlivci. Je potrebné vyriešiť sadu „domácich úloh“, vrátane väčšieho zapojenia firiem do školenia zamestnancov v pokročilých IT zručnostiach, podpory celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie, užívateľsky prívetivej digitalizácie verejných služieb, či zlepšovania prostredia pre startupy a digitálne inovácie. Slovensko má tiež príležitosť posilniť spoluprácu s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, ktoré riešia podobné problémy. Regionálna spolupráca Slovensku môže pomôcť lepšie obhajovať záujmy svojej digitálnej ekonomiky v EÚ.

Príbehy firiem, ktoré stavili na digitalizáciu a uspeli

ULTRA PLAST, s.r.o.

Slovenská spoločnosť ULTRA PLAST vyrába tepelne tvarované plastové produkty. Jej vlajkovou loďou sú strešné boxy. Poskytuje kompletné služby od návrhu, výroby, až po inštaláciu plastov.

Firma vznikla v roku 1994 v Lipanoch v Prešovskom kraji. Spočiatku bola silne závislá od automobilového priemyslu, v dôsledku čoho v priebehu finančnej krízy v roku 2008 stratila až 90 percent svojich zákazníkov.
„Na záchranu rodinného podniku som musel rýchlo nájsť nových odberateľov,“ hovorí generálny riaditeľ Peter Nedeliak (na snímke). „Rozhodol som sa vsadiť na digitálnu reklamu.“

Už o tri mesiace sa spoločnosť ULTRA PLAST vrátila do pôvodnej kondície, spravovala nový internetový obchod a predávala online. Dnes firma pôsobí na 12 trhoch, prevádzkuje e-shopy po celom svete a ponúka inovatívne produkty a služby. „Náš príbeh ukazuje, že aj tradičné sektory môžu vďaka digitalizácii rásť,“ dodáva Nedeliak.

GymBeam, s.r.o. 

GymBeam je e-shop, ktorý predáva výživové doplnky, športové oblečenie a vybavenie. V roku 2014 ho založil Dalibor Cicman (na snímke).

Spočiatku išlo o malý podnik s jedným zamestnancom, neskôr sa firma rozrástla na špičkový internetový obchod s obratom vo výške viac ako 20 miliónov eur. V súčasnosti má GymBeam takmer dva milióny zákazníkov v strednej a východnej Európe.
Úspech firmy spočíva najmä v obchodnom modeli, ktorý využíva silné digitálne a dátové prostriedky. Zamestnanci napríklad denne analyzujú stránky e-shopu a správanie zákazníkov. Poznatky potom využívajú vo všetkých fázach svojej práce – pri návrhoch a vývoji produktov, ich umiestňovaní a propagácii na webe, ako aj pri skladovaní a pri automatizácii niektorých činností.

„Spájame špecialistov, ktorí vyvíjajú naše produkty, so softvérovými nástrojmi. To nám umožňuje stále sa zlepšovať,“ vraví Cicman.

SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku je občianske združenie, ktoré spája viac ako 75 inovatívnych slovenských firiem z radov startupov, digitálnych spoločností, rýchlo rastúcich firiem či coworkingových priestorov.

SAPIE bolo založené v roku 2014 ako nezávislá nezisková platforma reprezentujúca digitálnu ekonomiku. Cieľom aliancie je budovať partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom a obhajovať záujmy inovatívnych spoločností na národnej a európskej úrovni.

SAPIE sa sústreďuje na tri piliere inovatívneho ekosystému – vzdelávanie, startupový ekosystém a podporu globálnych rýchlorastúcich spoločností.
„Digitálna ekonomika jasne prerastá hranice krajín. Čím viac je Slovensko otvorené, čím viac sú naše regulácie harmonizované s potrebami digitálnych spoločností, tým väčší je náš potenciál pre rast,“ vysvetľuje Adela Zábražná, predsedníčka SAPIE (na snímke).


O štúdii

Táto správa je súčasťou širšieho výskumu potenciálu digitálnej ekonomiky v strednej a východnej Európe. V správe z novembra 2018 „The rise of Digital Challengers: How Digitazition can become the next growth engine for Central and Eastern Europe“ sa McKinsey & Company venovala pohľadu na regionálnej úrovni, ku ktorému sa teraz pridávajú správy za jednotlivé krajiny: Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko.

O spoločnosti McKinsey & Company

McKinsey & Company je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje konzultačné služby v súkromnom, verejnom aj neziskovom sektore. Svojim klientom pomáha zavádzať významné a trvalé zlepšenia výkonnosti a realizovať ich najdôležitejšie ciele.

McKinsey & Company stavia na takmer sto rokoch skúseností, ku ktorým v posledných rokoch pridala široké spektrum schopností dôležitých pre úspech v digitálnej budúcnosti. Napríklad oddelenie McKinsey Digital & Analytics sa venuje transformáciám spoločností prostredníctvom digitálnych technológií. McKinsey kombinuje inovácie s hlbokou znalosťou rôznych odborov, technológií a metód spracovania dát, a tým pomáha klientom uspieť v digitálnej ére.

O českej a slovenskej pobočke McKinsey & Company

Česká a slovenská pobočka McKinsey & Company spája jedinečný mix talentovaných ľudí, inovatívne nápady, manažérske schopnosti a dlhoročné vzťahy s českými a slovenskými inštitúciami. Od svojho založenia v roku 1994 sa rozrástla na veľkú pobočku. Napriek tomu si však jej zamestnanci medzi sebou udržujú blízke vzťahy. Česká a slovenská pobočka McKinsey & Company pracuje aj pro bono na pálčivých otázkach slovenskej a českej spoločnosti: riešila napríklad, ako radikálne zlepšiť výstupy základného školstva v Českej republike. Pomohla tiež vychovať radu lídrov z podnikateľských a spoločenských kruhov v Čechách a na Slovensku.