eKasaÚčtovníctvo xa Publikované 18. apríla 2017 zobraziť celý profil

Kontroly prišli na to ako vybrať od podnikateľov ďalšie pokuty za vzorový pokladničný doklad. Veľa podnikateľov totiž zabúda na to, že musí mať na viditeľnom mieste vystavené dva vzorové pokladničné doklady.

  • jeden vzor obsahuje doklad o nákupe tovaru a služieb,
  • druhý vzor obsahuje doklad o úhrade faktúry,

Povinnosť vystaviť vzorové pokladničné doklady majú používatelia klasickej elektronickej pokladnice ale aj virtuálnej pokladnice.
Ak na pokladnici tlačíte len jeden druh pokladničných dokladov, tak musíte mať vystavený len jeden  a to príslušný druh vzorového pokladničného dokladu.

Po zmene doplnkový textov na doklade ako napríklad „Ďakujeme za nákup“, „Tešíme sa na ďalšiu návštevu“, „Veselú Veľkú noc“, alebo pri zmene grafického loga nieje nutné meniť vzory pokladničných dokladov
Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z.z. je podnikateľ povinný na ľahko dostupnom mieste vystaviť čitateľný vzorový pokladničný doklad z registračnej pokladnice, na ktorom budú zvýraznené:

  1. Čas
  2. Dátum
  3. Celková suma
  4. DKP ‑ Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
  5. MF ‑ fiskálny znak

Odporúčam, aby ste pokladničný doklad po vytlačení prefotili a až následne zvýraznili požadované údaje. Termopapier z registračnej pokladnice reaguje s farbou zvýrazňovača a následne písmo veľmi rýchlo vybledne. Zákon nijako nestanovuje či má byť pokladničný doklad zväčšený alebo laminovaný. Takisto v zákone nie je uvedená povinnosť označiť pokladničný doklad nadpisom alebo popisom.