Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 26. marca 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa sa v praxi často stretáva s prípadmi, keď si zamestnávatelia neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). Okrem toho v nich robia veľa chýb, ktoré sťažujú Sociálnej poisťovni ďalší postup pre včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. Sociálna poisťovňa preto pripomína zamestnávateľom, že od 1. januára 2017 sú už všetci povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku.

Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému. Podrobné informácie o správnom vypĺňaní e-ELDP sú zamestnávateľom k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Elektronické služby – https://esluzby.socpoist.sk/ezuf/faq.jsp.

Najčastejšie chyby, ktoré robia zamestnávatelia v e– ELDP:

  • nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu,
  • uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia,
  • nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie,
  • nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa/zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom,
  • nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou,
  • nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom,
  • nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi.

Podrobné informácie o chybách nájdete na www.socpoist.sk v časti Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

zdroj: Sociálna poisťovňa