Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 14. augusta 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že penále, ktoré pobočky predpísali fyzickým a právnickým osobám, v súčasnosti nie je možné odpustiť. Sociálna poisťovňa ho predpisuje zo zákona – vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma uhradená na účet Sociálnej poisťovne do dňa začatia kontroly.

Odpustenie penále bolo možné naposledy v roku 2010

Keď Sociálna poisťovňa v dôsledku tzv. generálneho pardonu odpustila fyzickým a právnickým osobám povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viazalo na nezaplatené, resp. neskoro zaplatené poistné a príspevky za obdobie pred 1. januárom 2010. V súčasnosti, ak nie sú fyzické alebo právnické osoby schopné uhradiť predpísané penále jednorazovo, môžu požiadať písomne listom príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej im dlh vznikol, o splátkový kalendár – maximálne na dobu 24 mesiacov.

zdroj: Sociálna poisťovňa