Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 21. júna 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína zamestnávateľom, že nových zamestnancov sú povinní prihlásiť do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu ich činnosti. Pri nedodržaní tejto lehoty môže pobočka Sociálnej poisťovne uložiť zamestnávateľom pokutu v rozmedzí od 0,30 eur až 3,32 eur za každý deň omeškania.

Sociálna poisťovňa netoleruje v tomto smere žiadnu sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, ako sa mylne mnohí zamestnávatelia domnievajú

Tú toleruje od 1. januára 2018 len zákon o nelegálnej práci, zákon o sociálnom poistení v tomto smere lehotu neupravil. Novelou účinnou od 1. januára 2018 upravil len lehotu na odhlásenie zamestnanca a tiež lehotu na prihlásenie zamestnávateľa. Kým doteraz bola lehota na odhlásenie zamestnanca najneskôr deň po skončení poistného vzťahu, od 1. januára 2018 sa táto lehota predlžuje na osemdňovú.

Od 1. januára 2018 je zamestnávateľ povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Do tohto dátumu tak mohol urobiť do ôsmich dní.

Na prihlásenie, resp. odhlásenie zamestnanca môžu najnovšie zamestnávatelia okrem SMS, faxu a elektronickej pošty využiť tiež mobilnú aplikáciu dostupnú pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení Android a iOS. Prihlásenie spomínanými spôsobmi však musia do troch dní potvrdiť zaslaním riadneho Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez e-Služby Sociálnej poisťovne. Bez zaslania RLFO je predbežná registrácia neplatná.

zdroj: Sociálna poisťovňa