EkonomikaPrieskumy a analýzy xa Publikované 29. januára 2021 zobraziť celý profil

Veľká väčšina podnikateľov považuje za potrebnú ďalšiu decentralizáciu a súhlasí s tým, aby samosprávy dostali viac peňazí aj kompetencií od centrálnej vlády.

Decentralizácia by mohla byť efektívnejšia

V decentralizácii vidia podnikatelia šance na lepšie využitie potenciálu miest, obcí a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) v rámci projektu Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO) z decembra 2020 a januára tohto roka.

Za hlavné problémy na miestnej úrovni označilo 58,6 % respondentov nedostatočnú mieru elektronizácie / digitalizácie napríklad rozhodovacích procesov samospráv a ich komunikácie s podnikateľmi a občanmi. Nízku kvalitu regionálnych a miestnych ciest označilo v prieskume za problém 54,5 % podnikateľov a zdĺhavé územné a stavebné konanie 52,5 % respondentov.

Až 79,8 % podnikateľov považuje ďalšiu decentralizáciu za potrebnú a súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí a kompetencií od centrálnej vlády. Viac ako polovica podnikateľov je toho názoru, že na Slovensku máme príliš veľa obcí a bolo by vhodné koncentrovať významnejšie kompetencie do väčších zoskupení obcí.

Článok pokračuje pod reklamou

Príliš veľký počet orgánov miestnej samosprávy, keď každá aj drobná obec má samostatné orgány, čo negatívne vplýva na profesionalitu, označilo za príčinu nedostatkov pri fungovaní obcí a vyšších územných celkov (VÚC) 52,5 % podnikateľov. Za hlavné nevýhody rozdrobenosti obcí považujú respondenti slabé finančné aj personálne kapacity malých obcí na riešenie zložitejších problémov. Tento názor malo 86,9 % účastníkov prieskumu. Chýbajúcu motiváciu alebo neschopnosť riešiť regionálne problémy, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca viacerých obcí, označilo za problém 46,5 % podnikateľov.

Veľká časť podnikateľov, a to 79,8 %, by podporila presun rozhodovania o použití významnej časti eurofondov na kraje alebo regionálne zoskupenia obcí tak, aby boli viac zapojené do prípravy podmienok výziev, kritérií a hodnotenia projektov. Až 91,5 % podnikateľov súhlasí s tým, aby podnikatelia viac vstupovali do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov rozvoja a niesli tak väčšiu spoluzodpovednosť za regionálny rozvoj. Chýbajú im však informácie, keď väčšina, a to 85,9 % respondentov, nevie o možnosti zapojiť sa do tohto procesu. Užšia spolupráca so samosprávami by podľa podnikateľov priniesla vyššie súkromné investície a nové pracovné miesta.

Na prieskume sa zúčastnilo 44,3 % podnikateľov s obratom do 100.000 eur, 24,7 % podnikateľov s obratom od 100.001 eur do milióna eur, 21,6 % podnikateľov s obratom od milióna do 30 miliónov eur a 9,3 % podnikateľov s obratom nad 30 miliónov eur. Zo 101 respondentov bolo 87,8 % právnických osôb a zvyšných 12,2 % živnostníkov.

zdroj: TASR / úprava: redakcia