EkonomikaFinancieFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19Obchod a službyPriemyselSlovensko xa Publikované 20. decembra 2021 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva opäť spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti.

Oprávnení žiadatelia sú nájomcovia

Aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze budú žiadať prostredníctvom prenajímateľov. „Doteraz rezort hospodárstva vyplatil na dotáciách na nájomné 147 mil. eur. Pomoc bola vyhodnotená ako jedna z najefektívnejších a verím, že tomu bude tak aj teraz,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň upozornil, že pri náznaku podvodného konania dotáciu rezort neschváli a postúpi ju príslušným orgánom. „Voči podvodníkom sme nekompromisní, priživovanie sa na pomoci je neakceptovateľné,“ vyhlásil R. Sulík.

Maximálne polovica

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom – najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť toto nájomné v rovnako vysokých pravidelných mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

Ak potrebujete v podnikaní počas COVID-u pomôcť, kontaktujte odborníkov

Minister Sulík k tomu podotkol: „Je pre nás prioritou pomôcť čo najväčšiemu počtu podnikov. Požiadali sme preto Európsku komisiu o zvýšenie maximálnej výšky pomoci súhrne pre jednotlivé podniky podľa odvetví.“ 

Žiadosti treba podať do konca februára

Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 28. februára 2022. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na https://najmy.mhsr.sk/.  V prípade otázok je možné zaslať e-mail na najmy@mhsr.sk

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, úprava redakcia