PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 15. októbra 2019 zobraziť celý profil

Daňová edukácia v SR napreduje, hoci pomalšie, ako by bolo žiadúce. Prieskumy agentúr i závery vedeckého skúmania viackrát potvrdili veľmi nízku vzdelanostnú úroveň populácie (tak občania ako aj podnikatelia) v oblasti finančnej gramotnosti. Jej súčasťou sú aj obrovské rezervy v daňových znalostiach veľkej časti obyvateľstva.

Prečo je dôležité túto oblasť promovať a edukovať čo najviac?

Pretože verejné financie sú peniaze nás všetkých a stav demokracie i právneho štátu na Slovensku za posledné roky sústavne preukazuje veľké nedostatky, kedy verejné financie sú rôznymi spôsobmi tunelované. Jedným z nich je aj nástroj štátu zvaný daňová ilúzia.
Daňová ilúzia v princípe znamená zahmlievanie a polopravdy v oblasti skrývania daňovo-odovodového zaťažovania daňových subjektov.

No culture – no future

Kto nemá kultúru, ten nemá ani budúcnosť (no culture – no future). Daňová kultúra je pevným pilierom štátov so zdravými verejnými financiami, medzi ktoré sa Slovensko má záujem dostať, hoci tam ešte rozhodne s deficitným štátnym rozpočtom nie je. Súčasťou daňovej kultúry je aj múdra taktika k daňovej ochrane.

Vojenská stratégia hovorí, že najlepšou obranou je útok. Naučiť sa realizovať efektívne a účinne dlhodobo spoľahlivú daňovú obranu umožňuje know-how z daňovej obrany. Prínosy z produktívnej daňovej obrany sú širokospektrálne. Za všetky spomeňme aspoň – lepšie zdravie (mier v duši, nižší tlak a pokojnejšie nervy), pokoj v srdci a príjemnejšie  prostredie vo vlastnej peňaženke z múdrej daňovej úspory po pragmatickom daňovom plánovaní.

Daňová obrana zaujíma viac alebo menej, otvorene alebo skryte, priamo alebo nepriamo každého múdreho daňového poplatníka. Či už je to občan, zamestnanec, podnikateľ, advokát, poradca alebo ich kombinácia.

Daňová obrana – príklady ochrany  

Daňová obrana a ochrana – je v SR dlhodobá TABU téma, čo je nesprávny systémovo-procesný pohľad a kontraproduktívny postoj. O verejných financiách je nutné nielen konať vždy transparentne (bez daňovej ilúzie), ale aj maximálne otvorene verejne diskutovať, lebo ide o peniaze nás všetkých. A dane sú ich jadrom.

O daňovej obrane a ochrane daňových subjektov žiadny štát nemal, nemá a nikdy nebude mať záujem písať poradenské knihy. Ani na Slovensku takýto titul za posledných 30 rokov ešte nevznikol. Bol potrebný najmä preto, aby sa daňový proces skvalitnil a objektivizoval a aby sa občan i podnikateľ naučil čeliť bez stresu akejkoľvek daňovej komunikácii, obrane i ochrane.

Hoci Česko (v odbornej literatúre častý vzor pre našu krajinu) takúto knihu ešte nemá, Slovensko ju práve získalo.
Predmetný titul ponúka desiatky príkladov a je tak praktickou pomôckou pre podnikateľov, účtovníkov, ekonómov, právnikov (advokátov) i poradcov. Cieľom knihy „Daňová obrana – príklady ochrany – je uľahčiť zdaňovanie v praxi a pomoc. Súčasne predstaviť niekoľko užitočných, osvedčených, odskúšaných a zaručene fungujúcich rád k fungujúcej daňovej ochrane a účinnej daňovej obrane.

Ambíciou tohto diela je vytvoriť a ponúknuť dva v jednom. A priori učebnú pomôcku nielen pre daňové subjekty z praxe. Ale a posteriori – aj určitú inšpiráciu a podklad pre teóriu. Pre nutnú názorovú komparáciu teoretikov (vedcov, akademikov i študentov) a potreby praxe trhu v záujme efektívnejšieho zdaňovania v SR.

Dane a biznis

Štatistiky tvrdia, že k 1.1. 2019 sme mali na Slovensku viac ako 600 tisíc podnikateľských subjektov, z toho cez 350 tisíc fyzických osôb. Naviac nezabúdajme, že aj z dôvodu nespokojnosti so slovenskou daňovou politikou doma, emigrovalo viac firiem do zahraničných daňových rajov. V nich v súčasnosti pôsobí a (ne)zdaňuje cez 5 tisíc slovenských daňových subjektov.

Daňová ochrana v krajine sa vyvíja pomaly aj preto, lebo krajina nemá doteraz špecializované daňové súdy i postráda ochrancu daňových práv v roli rešpektovanej autority uznávaného arbitra, ktorým by mohol byť daňový ombudsman. Podnikáte alebo chcete začať podnikať, ale bojíte sa daní?

Trápi Vás strach z daňového úradu alebo stres z daňovej kontroly? Chcete byť skúseným partnerom a rovnocenným súperom správcovi dane pri akejkoľvek daňovej komunikácii? Ak je Vaša odpoveď na predmetné otázky ÁNO, tak spomenutá kniha je pre Vás príležitosťou na uľahčenie života.

Elektronizácia a majland

Dane patria k životu v trhovej ekonomike, lebo tvoria základ (cez 90 percent) príjmov verejných financií, či už ide o štátne alebo miestne dane. Daňovej osvety v našej krajine je oveľa menej, ako by bolo potrebné a žiadúce.

Finančná správa spustila od jesene 2019 daňovú edukačnú online hru pre deti s názvom Majland (pozor – nepomýlte si to s takticko-strategickou hrou Mylands). Ako to však pomáha zlepšiť daňovú gramotnosť dospelých, ktorí dane platia? Lebo deti dane neplatia. Oveľa viac by verejnosť privítala radšej verejne dostupný špeciálny register daňových judikátov (rozhodnutia súdov vo veciach daní) na stránkach webu financnasprava.sk.

Z nich by sa dalo oveľa skôr a lepšie poučiť a pripraviť na produktívnu daňovú ochranu. Elektronizácia daňovej komunikácie v SR za posledné roky je rozhodne krokom vpred, ale kým ju všetky daňové subjekty začnú zvládať, potešili by ich k tomu pracovné pomôcky na markantné uľahčenie zdaňovania. Napríklad roky márne sľubované radikálne skrátenie tlačív daňových priznaní na vybraných daniach, dominantne na dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty.

Daňový pragmatizmus v praxi

Veľký podnik ako daňový subjekt má oveľa lepšie možnosti daňovej obrany ako stredný podnikateľ, drobný živnostník alebo na trhu úplne začínajúci daňovník. Najmä preto, lebo má viac finančných zdrojov k tomu. Daňové know-how špeciálne k daňovej obrane je nedostatkové, hoci pár vhodných kníh pre účinnú daňovú ochranu a obhajobu už bolo napísaných aj na Slovensku.

Evolúcia zdaňovania v SR v rámci vývoja daňovej praxe a stoviek tisícov rôznych daňových kontrol, daňovej polemiky, daňových sporov i rozhodnutí súdov vo veciach daní (v rámci tzv. daňových judikátov) preukázali na jednej strane posun ku vyššej kvalite daňového práva. Na strane druhej však v minulosti potvrdili a v súčasnosti potvrdzujú ešte veľa bezprávia a pretrvávajúcich nesprávností.

Daňový pragmatizmus je stále jeden z najžiadanejších pohľadov v architektúre financií verejných, štátnych i privátnych na celom svete. Na Slovensku už máme niekoľko tuctov učebníc zdaňovania na čele s titulmi pre vysokoškolské prostredie, daňovníctvo a daňovú politiku – predovšetkým z pohľadu daňovej teórie. Za uplynulé tridsaťročie (roky 1989 – 2019) však chýbali knihy z pohľadu daňovej praxe. Preto popri knihe o Daňovej prevencii (2014) i učebnici Daňovej kontroly (2016) nový špeciálny titul o Daňovej obrane (2019) znamená výrazné pozitívne posilnenie daňovej osvety v krajine.