Ing. Emil Burák, PhD.

autor (55) – je známy ekonóm a lektor, daňový odborník, znalostný pracovník a vysokoškolský učiteľ. Je nadšený vzdelávač, ktorý viac ako štvrťstoročie pomáha budovať daňovú osvetu na Slovensku. Má za sebou vyše 30-ročnú prax najmä v riadení, financiách a ekonomike. Pracuje v oblasti financií – z toho v daňovej oblasti 22 rokov. Vo vrcholovom manažmente pracoval 12 rokov – v privátnom (banky) i štátnom (daňové a finančné riaditeľstvo) sektore. Jeho autorské dielo počíta aj 20 kníh (+5 v spoluautorstve) a vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí. V prípade potreby viac aj na: www.osobnosti.sk; www.financniodbornici.sk

6. decembra 2020

ŠTÁT OČAMI PRAGMATIKA – inšpirácie a hodnoty aj pre biznis (AKO TO VIDÍM JA de iure a de facto)

Rozumný človek HOMO SAPIENS a ekonomicky rozhľadený človek HOMO OECONOMICUS ešte viac, sa často aj v spoločnosti, aj v biznise, aj v MIKRO-rovine (napr. v rodine a firme alebo farme), aj v MAKRO-optike (napr. pohľad devastáciu klímy a ekológie na planéte Zem, na kvalitu života v spoločnosti, na stav hospodárstva, na postavenie Slovenska v EÚ i v globálnom svete) hodnotovo trápi. Keď normálna hodnotová abeceda múdrych …

ŠTÁT OČAMI PRAGMATIKA – inšpirácie a hodnoty aj pre biznis (AKO TO VIDÍM JA de iure a de facto) Čítajte viac »

25. novembra 2020

MENTORING PODNIKATEĽA I. – upevňuje sebadôveru a posilňuje psychiku PODNIKATEĽA

Výzvou pre najproduktívnejších je heslo „menej troviť, viacej tvoriť“ v usilovnosti, pokore a modlitbe. Mantru ACTA, NON VERBA (Činy rozhodujú, slová nestačia) a motto ORA ET LABORA (Modli sa a pracuj) vyznávajú húževnato len niektorí podnikatelia. Najmä najmladšej generácii sa viac páči plytko populárne heslo „málo robiť, veľa zarobiť“. Akcelerátorom na ceste v sebarozvoji človeka v práci, biznise, zamestnaní i osobnom živote …

MENTORING PODNIKATEĽA I. – upevňuje sebadôveru a posilňuje psychiku PODNIKATEĽA Čítajte viac »

24. novembra 2020

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V. – Daňové úniky i legálne daňové triky – Piata časť

Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V rámci tohto vzdelávania o daňovej optimalizácii v skratke, nadväzne na už editované štyri časti, dnes pokračujeme jeho záverečnou – PIATOU časťou. Celosvetovo platí …

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA V. – Daňové úniky i legálne daňové triky – Piata časť Čítajte viac »

15. novembra 2020

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA IV. – Niektoré tradičné techniky pri optimalizovaní daní – Štvrtá časť

Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V rámci tohto vzdelávania o daňovej optimalizácii v skratke, nadväzne na už editované prvé tri časti, pokračujeme jeho štvrtou časťou. Rozdiel medzi ADP a TOT …

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA IV. – Niektoré tradičné techniky pri optimalizovaní daní – Štvrtá časť Čítajte viac »

7. novembra 2020

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA III. – Čo je morálne a dovolené pri optimalizovaní daní – Tretia časť

Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V rámci nášho edukačného seriálu – dnes pokračujeme jeho treťou časťou. Hodnotové východiská v skratke Ján Markoš, najsilnejší slovenský šachista, vo svojom manuáli kritického …

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA III. – Čo je morálne a dovolené pri optimalizovaní daní – Tretia časť Čítajte viac »

3. novembra 2020

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA II. – Logické otázniky pre POKROČILÝCH – Druhá časť

K znižovaniu finančnej negramotnosti v krajine v prospech nárastu daňovej gramotnosti, teda k podpore daňovej osvety – bol pripravený 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V nasledovnom texte pokračujeme jeho druhou časťou takto:     Kým v predošlej – prvej časti sme predstavili najčastejšie otázky začiatočníkov v biznise k zdaňovaniu z hľadiska fundamentu daňovej optimalizácie, v tejto časti pokračujeme logickými …

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA II. – Logické otázniky pre POKROČILÝCH – Druhá časť Čítajte viac »

31. októbra 2020

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA I. – Logické otázniky pre ZAČIATOČNÍKOV – Prvá časť

Optimalizácia je – zjednodušene povedané – v princípe úsilie o zdokonaľovanie, precizovanie, zlepšenie a prosperitu. Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021.      Úsilie človeka o zdokonaľovanie a hľadanie vyššej kvality je vždy náročné …

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA I. – Logické otázniky pre ZAČIATOČNÍKOV – Prvá časť Čítajte viac »

26. októbra 2020

PhD. Emil Burák: DAŇOVÝ PLÁN OBČANA II. – jednoduché rady

Zvládnutie daňového plánovania občanom významne môže znížiť jeho riziká. Firmy a podnikatelia sú aj v daňovom plánovaní v predstihu v porovnaní s občanmi, lebo myslia trhovo, sú orientovaní viac na zisk a prosperitu. Ale dane štátu a mestu i obci platia aj občania. Oplatí sa občanovi vzdelávať v oblasti daňového plánovania? Určite áno. Aj podnikateľ je často pri platení daní zodpovedný nielen za firemné …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÝ PLÁN OBČANA II. – jednoduché rady Čítajte viac »

24. októbra 2020

PhD. Emil Burák: DAŇOVÝ PLÁN OBČANA I. – jednoduché rady

Daňové plánovanie umožňuje každej fyzickej i právnickej osobe znížiť (minimalizovať) alebo eliminovať finančné riziká. Daňovo-odvodové zaťaženie v krajine stále vysoké, preto sa oplatí aj občanovi naučiť sa múdro daňovo plánovať. Z hľadiska jeho osobných nákladov ide najmä o racionálne zvládanie dane z príjmov a vybraných miestnych daní, ale aj tzv. skrytých daní (t. j. odvodov do fondov SP, ZP a FZ). Kľúčové …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÝ PLÁN OBČANA I. – jednoduché rady Čítajte viac »