EkonomikaKoronavírus COVID-19PodnikanieRozhovorySlovensko xa Publikované 22. januára 2021 zobraziť celý profil

Rok 2020 bol nečakane zasiahnutý a poznačený veľkými ekonomickými stratami a podnikateľskými zmenami. Zapríčinil to nový koronavírus, ktorý sa dostal z Číny do Európy začiatkom roka 2020. Ten sa začal šíriť z lyžiarskych stredísk postupne do všetkých krajín EÚ.

V reakcii na túto pandémiu sa hlavní predstavitelia krajín rozhodli uzatvárať ekonomiky, zaviedli sa rôzne druhy lockdownov, uzatvárali sa hranice, kde prebiehali kontroly. Svet a život, aký sme doposiaľ poznali a žili, brali automaticky sa výrazne a od základov zmenil.

Rok 2020 sa už skončil a tak môžeme z prvotných čísiel hodnotiť zmeny, ekonomické straty a pomoc pre podnikateľské prostredie. S našimi otázkami sme oslovili Ministerstvo hospodársva (MH SR). Odpovede a reakcie si prečítate nižšie.

Odpovede pre Podnikatelskecentrum.sk poslala hovorkyňa Katarína Matejková.

1. Ako hodnotí MH SR rok 2020 v porovnaní s rokmi 2019 / 2018?

Rok 2020 bol vo veľkej miere poznačený pandémiou a z nej plynúcou ekonomicky ťažkou situáciou. Zatiaľ, čo mnohé firmy z danej situácie profitovali (veľké reťazce, e-shopy … ), niektoré firmy, dokonca možno sektory, to doslova položilo alebo nimi výrazne otriaslo (cestovné kancelárie, kultúrne podujatia … ). 

2. Aké sú zásadné rozdiely a v čom s predchádzajúcimi obdobiami?

V dôsledku opatrení prišlo do života ľudí množstvo obmedzení, ktoré nespôsobili len výpadky, ale aj zmenu spotrebiteľského správania. Kamenné obchody vystriedali e-shopy, zahraničné dovolenky sa vymenili za pobyty na Slovensku a posedenia v reštauráciách vystriedala donášková služba. Rezort hospodárstva nemá k dispozícii presné štatistické údaje. 

Článok pokračuje pod reklamou

3. MH SR ponúkalo rôzne formy pomoci. Koľko projektov a v akej sume ste podporili / uzavreli za rok 2020?

  • DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ – Poskytnutie dotácie na úhradu časti nájomného za nájomcu pre prenajímateľa vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania, t.j. za obdobie, kedy bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo iných orgánov uzavretá alebo podstatne obmedzená. V rámci prvej výzvy (vlny) bolo vyplatených 40 miliónov eur. V rámci druhej výzvy (vlny), ktorá bola spustená v mesiaci december 2020, bolo alokovaných 50 miliónov eur.
  • Antikorona kapitál a Antikorona záruka 1 a 2 – MH SR v spolupráci so Slovenským investičným holdingom (SIH) realizuje program pomoci Antikorona kapitál a Antikorona záruka 1 a 2. Ide o zvýhodnené „preklenovacie“ úvery a záruky, ktoré majú pomôcť podnikateľským subjektom prežiť obdobie pandémie. O úver môžu požiadať prostredníctvom svojej komerčnej banky, ktorá celý proces administruje. Finančné nástroje sú financované zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 25 mil. eur. Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. eur. V rámci opatrenia bolo poskytnutých takmer 7 000 úverov v celkovom objeme 600 miliónov eur.
  • PODOPORA NEDOTOVANEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY  – cieľom výzvy trvajúcej do 30. 11. 2020 bola dotácia na vykrytie ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu časti tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V rámci prvej vlny podpory bolo toto obdobie stanovené od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020. V rámci tejto výzvy bola poskytnutá podpora 374  firmám v nepravidelnej autobusovej v celkovej výške 6,3 milióna eur. Na druhú výzvu (vlnu), ktorá je naplánovaná na január 2021, bude alokovaných približne 7 miliónov eur.
  • PODPORA PODNIKOV V OBLASTI KULTÚRY A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU – MH SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR spustilo v decembri 2020 možnosť žiadať dotáciu pre podniky pôsobiace v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu na nepokryté fixné náklady za obdobie, v ktorom mali významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a prijatých opatrení slovenských orgánov na zamedzenie šírenia pandémie, t.j. za obdobie marec – december 2020. V rámci výzvy bolo alokovaných 50 miliónov eur.
  • PODPORA PROFESIONÁLNEHO ŠPORTU – MH SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo možnosť žiadať dotácie pre profesionálne športové kluby na pokrytie strát, ktoré týmto subjektom vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19, t.j. obdobia marec – december 2020. Možnosť žiadať o dotáciu bude spustená v mesiaci január 2021. V rámci výzvy bolo alokovaných 6 miliónov eur.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Čo pripravuje MH SR pre podnikateľov v období 2021?

Pokračujeme v naštartovaných, vyššie uvedených projektoch. Okrem toho sme nedávno predstavili KILEČKO 2 – balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikania. Návrhy vybralo ministerstvo z viac ako 2500 podnetov, ktoré posielala verejnosť a samotní podnikatelia.

Pripravované zmeny Slovensku pomôžu a posunú ho v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. O definitívnej podobe Kilečka 2 bude ministerstvo hospodárstva rokovať s ostatnými rezortmi. 

5. V Nitre sa situácia zhoršila a ešte stále prebieha tvrdý lockdown. Pripravilo MH SR niečo aj pre firmy z tohoto kraja, prípadne iných krajov, kde je znemožnené podnikanie a MSP tak idú ešte viac do strát?

Stratám sa nevyhlo množstvo firiem po celom Slovensku. Už mesiace dozadu sme navrhovali jeden univerzálny odškodňovací zákon, ktorý by bol základom pre rýchlejšiu, systémovú a koncepčnú pomoc všade tam, kde je to potrebné.  Tento návrh, žiaľ, nenašiel podporu v koalícii a tak MH SR realizuje len projekty, ktoré boli schválené koaličnou radou a vládou. 

6. Na jeseň malo MH SR požiadavky, aby sa firmy a ekonomika otvárala. Aký máte názor dnes k aktuálnemu stavu na Slovensku?

Naše požiadavky boli realizovať opatrenia selektívne, regionálne, na základe aktuálnej pandemickej situácie v danom regióne.

Navrhovali sme prijímať rozhodnutia na základe dát a ich analýzy. Teda prijímať prísnejšie opatrenia tam, kde je epidemiologická situácia horšia a naopak, voľnejšie tam, kde je situácia lepšia. Viac info o našich návrhoch je k dispozícii tu SEMAFOR ZDRAVIA.

7. Ako vníma MH SR situáciu v MSP?

MSP dlhodobo trpí vývojom podnikateľského prostredia za posledných 10 rokov. Je plné regulácií, finančnej záťaže, byrokracie, prekážok a obmedzení, ktoré sme do veľkej miery na MH (v spolupráci s podnikateľmi a podnikateľskými zväzmi) spísali a pripravili k nim niekoľko stoviek opatrení.

Tie sa budeme snažiť postupne pretavovať do legislatívnych zmien. Stalo sa tak pri Kilečku 1, pokračujeme s Kilečkom 2 a budeme v tej práci pokračovať, kým z podnikateľského prostredia neodstránime nezmyselné prekážky. Do týchto nelichotivých východísk vstúpila pandémia a s ňou súvisiace ďalšie limity a opatrenia. MSP, nielen na Slovensku, ale po celom svete, tak prechádza veľkou skúškou prežitia, v ktorej má významnú úlohu štát. 

Ďakujeme za rozhovor, odpovede pre Podnikatelskecentrum.sk zaslala Katarína Matejková (hovorkyňa | tlačový odbor | kancelária ministra)