EkonomikaPoľnohospodárstvoPotravinárstvo xa Publikované 26. mája 2022 zobraziť celý profil

Potravinári môžu celý máj vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov EUR.

Dotazník je prístupný na stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra NPPC do 31. mája 2022: https://rezort-nppc.sk/potravinari

Stále narastajú ceny

„Na ministerstve si uvedomujme, v akej ťažkej situácii sa naši producenti potravín nachádzajú, keď im z týždňa na týždeň narastajú ceny výrobných vstupov. Táto mimoriadna pomoc je len jednou z radu opatrení a podporných schém, ktoré pripravujeme a postupne ich budeme spúšťať , aby sme adresne a efektívne pomohli podnikom s nárastom cien energií a komodít“  ozrejmil minister Samuel Vlčan.

V dotazníku vyplní oprávnená osoba z potravinárskeho podniku svoje základné údaje, informácie o aktuálnom stave a zameraní ich výroby, technickej a technologickej vybavenosti, energetických a surovinových potrebách podniku, pláne a potrebách modernizácie, o produkcii odpadov, stavoch a štruktúre zamestnancov a vplyve pandémie na prevádzku.

Potrebujú údaje

Vďaka poskytnutým údajom bude vedieť ministerstvo efektívnejšie plánovať a nastavovať podporu pre potravinársky priemysel. Uvedené údaje budú tiež využité pri zhodnocovaní efektívnosti spracovateľského priemyslu na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Mať zamestnancov je podmienka

Pomoc bude vyplatená tým podnikom, ktoré kompletne vyplnia a odošlú dotazník a vyžadované prílohy, ich hlavným predmetom činnosti je výroba potravín, minimálne dve výrobné fázy prebiehajú v prevádzkach na Slovensku a ku dňu odoslania dotazníka majú viac ako dva roky. Zároveň musia zamestnávať minimálne jedného zamestnanca v TPP a musia mať vysporiadané záväzky voči štátu.

Po uzavretí dotazníkov 31. mája 2022 budú informácie vyhodnotené a mimoriadna pomoc bude zaslaná oprávneným potravinárom do konca júla 2022.

Informácie

Pre ďalšie informácie je zriadené centrum podpory na e-mailovej adrese podporavyrobcov@nppc.sk a na tel. čísle tel.: +421 2 50 237 045, v pracovných dňoch, v čase 9:00 hod. – 14:00 hod.

Zdroj: MPRV SR / úprava redakcia