eKasaFinančná správaKontrolyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 12. decembra 2022 zobraziť celý profil

Kontrolóri žilinského Daňového úradu spolu s Colným úradom Žilina majú za sebou kontrolnú akciu zameranú na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Pri kontrole podnikateľského subjektu obchodujúcim s mäsovými výrobkami kontrolóri odhalili, že niektoré vydávané pokladničné doklady nie sú evidované v systéme e-kasa klient.

Kontrolórom daňového úradu Žilina v spolupráci s Colným úradom Žilina a IT špecialistami finančnej správy sa podarilo odhaliť v Žilinskom kraji podnikateľa, ktorý obchádzal systém e-kasa.

Obsluha nemala vedomosť o falošných dokladoch

Na základe vykonaného kontrolného nákupu a pokladničného dokladu, ktorý bol pri kontrolnom nákupe v daňovom subjekte vykonávajúcom maloobchodnú činnosť s mäsom zamestnancom FS vydaný, vzniklo dôvodné podozrenie na porušenie zákona o e-kase. Nadradený pokladničný program nachádzajúci sa na dotknutých prevádzkach bol skonštruovaný tak, aby obsluha nemala vedomosť o tom, že vydáva falošné pokladničné doklady. Tlač dokladu resp. postup obsluhy pri jeho vytváraní prebiehal rovnako pri pravom aj falošnom doklade, pričom bolo predbežne identifikované, že každý druhý pokladničný doklad bol falošný. Kontrolóri preto zabezpečili 9 pokladníc z 8 prevádzok. IT špecialisti FR SR následne zistili, že okrem pravých dokladov boli vydávané aj také, ktoré neboli odoslané do systému finančnej správy.

Externé pripojenie do pokladne

V troch prevádzkach počas simulácie postupu vydávania pokladničných dokladov bol zistený pokus o externé pripojenie na pokladnicu. Správca dane po zistení uvedeného ihneď odpojil sieťový kábel, čím znemožnil pokus o vzdialený prístup a vymazanie údajov. Zabezpečené pokladnice boli uložené v colnom sklade Colného úradu Žilina a budú odstúpené na výkon expertízy na oddelenie certifikácie a forenznej analýzy FR SR kde sa preukáže, v akej výške boli doklady vyhotovené mimo systému e-kasa. V prípade, že sa uvedené podozrenia potvrdia, bude podané trestné oznámenie. Subjektu hrozí pokuta vo výške 10.000 eur.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.