DaneFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 1. marca 2021 zobraziť celý profil

Finančná správa dňom 22. februára 2021 začala rozposielať listy, kde sa zamerali na dlh, ktorý vznikol v uplynulých rokoch na dani z predaja nehnuteľností.

Oznamovací list bol zaslaný predajcom, ktorí vlastnili nehnuteľnosť menej ako zákonom stanovených päť rokov a dom či byt predali v rokoch 2016 až 2020. Viac si prečítajte v článku Finančná správa začína vymáhať nezaplatené dane z prevodu nehnuteľností. Dlžníkom zasiela listy.

Vzniklo tak mnoho dodatočných otázok na to, kto má povinnosť, a naopak, kto nemá. A ako sa v danej situácii zachovať? Odpovede na naše otázky zaslala hovorkyňa FS SR Martina Rybanská.

List dostali aj osoby, ktoré predali nehnuteľnosť (od roku 2016) – ako sa postaviť k tomuto DP – ako ho urobiť? Podať opravné (v danom roku) alebo to priznať v 2020?

Pre osoby, ktoré predali nehnuteľnosť v rokoch 2016 – 2019 a dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov platí, že majú povinnosť priznať tento príjem v daňovom priznaní za to zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem dosiahli. Ak napríklad osoba predala nehnuteľnosť v roku 2017 a vznikol jej zdaniteľný príjem v tomto roku, má podať daňové priznanie za rok 2017.

Druh daňového priznania závisí od toho, či už daňovník za predmetné zdaňovacie obdobie daňové priznanie podal alebo mu zamestnávateľ za toto zdaňovacie obdobie vykonal ročné zúčtovanie. Ak áno, podáva dodatočné daňové priznanie. Ak nie, podáva daňové priznanie.

Článok pokračuje pod reklamou

List dostali aj osoby, ktoré nehnuteľnosť predali v rovnakej cene, prípadne so stratou. Čo v tomto prípade?

Ak daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní, ak mu vznikla povinnosť toto daňové priznanie podať (bez ohľadu na to, že osoba predávala v rovnakej cene alebo so stratou).

Ak sú výdavky spojené s príjmom z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (stratu na daňové účely nie je možné vykázať). To znamená, že k príjmom z predaja nehnuteľnosti si daňovník môže uplatniť vynaložené výdavky len do výšky príjmu z predaja nehnuteľnosti (v daňovom priznaní uvedie rovnakú výšku príjmov a výdavkov). V tomto prípade uvítame od jednotlivcov spätnú väzbu, že im daňová povinnosť nevznikla.

List dostali aj osoby, ktoré mali hypotéku – napr. 2 roky a nezvládali ju splácať – nehnuteľnosť tak predali. Akú majú povinnosť? Čo s rozdielnou sumou?

Pre tieto osoby rovnako platí, že ak dosiahli z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, sú povinné tento príjem priznať v daňovom priznaní, ak im vznikla povinnosť toto daňové priznanie podať. Budú potrebovať poznať dosiahnutý príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a výšku daňovo uznateľných výdavkov (do daňovo uznateľných výdavkov patria aj úrokové náklady z hypotéky), vrátane nákupnej ceny, ktoré uvedú v daňovom priznaní.