InšpiráciaManažmentMotivácia a koučingPodnikanie xa Publikované 25. novembra 2020 zobraziť celý profil

Výzvou pre najproduktívnejších je heslo „menej troviť, viacej tvoriť“ v usilovnosti, pokore a modlitbe. Mantru ACTA, NON VERBA (Činy rozhodujú, slová nestačia) a motto ORA ET LABORA (Modli sa a pracuj) vyznávajú húževnato len niektorí podnikatelia.

Najmä najmladšej generácii sa viac páči plytko populárne heslo „málo robiť, veľa zarobiť“. Akcelerátorom na ceste v sebarozvoji človeka v práci, biznise, zamestnaní i osobnom živote môže byť aj MENTORING.

Kde sú šedy, tam sú vedy

Osobne uznávam teóriu, ktorá hovorí, že GRAM praxe je oveľa viacej ako TONA teórie. Napriek tomu pestujem sústavne rôzne celoživotné vzdelávania, kde sa učím sám a súčasne vyučujem, lektorujem a mentorujem aj iných (doteraz som odvzdelával úspešne niekoľko tisíc podnikateľov, manažérov, poradcov, daňových úradníkov, študentov, atď.) už viac ako 20-ročie. Slovensko nemá úctu doteraz nielen k demokracii a právnemu štátu, ale ani k seniorskému princípu. Pritom tisícročia v evolúcii ľudstva platí, že najstarší sú najskúsenejší a majú najväčší potenciál odovzdať know-how mladším. Úctu k erudícii vyjadruje aj heslo, kde sú šedy, tam sú vedy.

A empíria najskúsenejších podporuje jednoznačne a jednohlasne medzi múdrymi aj akcentovanie mentoringu, kde skúsenejší pomáha rýchlejšie napredovať v osobnom raste, sebarealizácii a v sebarozvoji (viac o ňom v prípade záujmu aj v mojej knihe SEBAROZVOJ).

Učeň mučeň? Nie. Skôr veľmajster majstrovi

    Na poli vedy, výskumu a inovácií, ale aj ziskovosti a implementačnej rýchlosti bol, je a vždy aj bude dynamickejší a aktívnejší privátny sektor oproti štátnemu. Privátny sektor v SR, ktorý v biznise počíta cez 600 tisíc podnikateľských subjektov, je zákonom minimaxu (MAXimum výstupov pri MINime vstupov) preferovať najmä rýchle krátkodobé efekty. Preto nemúdro často šetrí na nepravom mieste a zanedbáva a vysmieva nutné vzdelávania zamest-nancov vrátane ich manažérov.  Toto platí rozhodne aj pre oblasť celosvetovo uznávanú, ale na Slovensku však pričasto podceňovanú – MENTORING. 

    Štátny sektor v SR  umocnil mentoring zákonom o štátnej službe – z. č. č. 55/2017 a to priamym i nepriamym spôsobom. Priamo tým, že znovu zaviedol pojem mentor do aktívneho vzdelávania štátnych úradníkov v SR. Nepriamo aj tým, že prvýkrát v histórii moderného Slovenska za posledné 30-ročie zaviedol do vzdelávania štátnych úradníkov aj osobný rast z hľadiska viacerých foriem sebarozvoja. 

   Edukácia funguje efektívne vtedy, keď nasleduje i napreduje postupne, krok za krokom systematicky, procesne a metodicky premyslene. Ak univerzálne vnímame napríklad mladosť, stredný vek a starobu, tak aj vzdelávanie graduálne najlepšie funguje po osi línie „učeň – tovariš – majster – veľmajster“. MENTORING je práve o vrchole pyramídy, kde majstrov učí veľmajster.

Špeciálna pridaná hodnota

   Dnešné školstvo na Slovensku je desaťročia spiatočnícke a výrazne zaostáva za najlepším Fínskom v EÚ. Proforma ponúka náš štát rôzne univerzity tretieho veku, kurzy, školenia (dokonca máme 40 vysokých škôl – z ktorých je polovica zbytočných), ale stále postrádame vynikajúce školy na podnikanie a biznis. Práve tu môže ponúknuť neopakovateľnú pridanú hodnotu mentoring. Aj v mentoringu je lepšie podanie na strane privátneho sektoru oproti štátnemu a verejnému. Prečo predovšetkým? V skratke najmä preto, že tesne na mieru vie ušiť najpotrebnejšie rady k napredovaniu a úspechu – tak na poli osobnom a rodinnom, ako aj pracovnom a podnikateľskom.

   V biznise a podnikaní – ponúka mentoring (v prípade záujmu kontaktuj: burak@nextra.skto, čo Vás nenaučí žiadna vysoká škola teoreticky, len a len univerzita života prakticky. Najvýraznejšími esenciami pre gurmánov v rámci sebarozvoja sú napríklad: intuícia, schopnosť jedinečnej misie i vízie, kvalifikovanejší odhad, erudované stanovisko, najvhodnejší argument (viac k tomu pozri v prípade záujmu v mojej knihe Komunikácia v konflikte a kríze), najlepšie riešenie, vynikajúci príklad, osvedčená prípadová štúdia, tréning pre tzv. šiesty zmysel (schopnosť vytušiť), atď. …

Mentorský GURU – najjagavejšia hviezda

    Keď sa, napríklad, miliardára Bransona pýtali, či má svojho mentora, odpovedal bleskovo, že ich má niekoľko, nie iba jedného. Existujú viaceré definície o mentoringu a mentorovi. Moja vlastná definícia znie nasledovne:  

    Mentor – je sen, optimum a ideál každého menteeho, ktorý sa chce čo najviac v živote rýchlo naučiť z praxe najosvedčenejších techník a praktík ako bleskovo prerásť okolie a dokázať sa posunúť vo svojich životných cieľoch a snahách čo najďalej. Je to výnimočný kantor, mimoriadne skúsený, múdry, rozhľadený a prakticky ladený človek, výborný učiteľ a lektor s dô/vtipom, charizmou, osobným kúzlom a šarmom, ktorý vie byť pre ľudí magnet, líder, vodca, naviják a dokáže im pomôcť posúvať sa dopredu (opraviť aj neopraviteľné, dokázať aj nemožné, počúvať a započuť aj nepočuteľné – počuť trávu rásť a vycítiť intuíciou i nevystopovateľné (tzv. „Ňuchač“ alebo „Mentalista“) – vedieť vidieť nie za najbližší roh, ale dokázať to aj za ďalšie neviditeľné najbližšie 4 rohy na viac rokov. T. j. nie iba v krátkodobom horizonte, ale v dlhodobo správnej vízii.

    Širokospektrálny nábor (akvizícia) a erudícia (empíria, skúsenosť) a záber NESPÚTANÉHO / Ide dravec tvrdo na vec / MENTORA = energia pre mentee (mentorovaného), ktorú by sám nedokázal nazbierať – akumulovať. Práve táto špeciálna (neobyčajná, nadštandardná, výnimočná a jedinečná orginálna) energia  – je rozbuškou, spúšťačom, inšpiráciou, motiváciou, eleganciou, grandióznosťou prieniku vízie i výzvy k VEĽKÝM ČINOM. 

 Upevňuje dôveru a posilňuje psychiku

    Vlastné ego nedokážu mnohí zvládať a súčasne podceňujú pokoru (pokora je kráľovnou všetkých cností) a húževnatosť. Mnohí podnikatelia sú stále vystavení obrovskému stresu, znechuteniu i sklamaniam pri nutnej práci po fundamentálnej premise biznisu „pokus-omyl-pokus-omyl-úspech“.

Pri kríze a pochybovaní o sebe je práve mentor tak jedinečným majákom pre podnikateľa pri strate viery v seba a úspech. Podobne ako pre katolíkov farár pri spovedi, keď majú pocit, že stratili cestu k Pánu Bohu. MENTOR – je príležitosťou a šancou, treba to vyskúšať a urobiť si skúšky správnosti. Ochutnajte a uvidíte, že budete nadšenými a Vaša kvalita trojnožky životnej stability (zdravie-biznis-rodina) sa zlepší.   

     Mentoring je unikátna šanca a príležitosť pre život, biznis, podnikanie i vzťahy. Je erudovaným UČITEĽOM dospelých ľudí, ktorí upevňuje dôveru a posilňuje psychiku (často je lepšie nájsť si šikovného mentora namiesto psychológa alebo návštev školení).