DaneFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo
Publikované 15. novembra 2020 zobraziť celý profil

Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V rámci tohto vzdelávania o daňovej optimalizácii v skratke, nadväzne na už editované prvé tri časti, pokračujeme jeho štvrtou časťou.

Rozdiel medzi ADP a TOT

Naši múdri predkovia nás poučili, že nie vždy je všetko zlato, čo sa blyští! Hoci sú dane vážna vec, odporúčať ich vnímať (tak, ako všetko priveľmi vážne v živote) s nadhľadom, odstupom a humorom. Prečo? Lebo humor je jediná valuta, platná na celom svete. Rozdiel medzi ADP a TOT znamená aj jedno z východísk na správne posúdenie rizika, čo je ešte dovolené a čo už nie, čo aj daňová kontrola vníma ako riziko a čo už nie. Pod ADP – Agresívne daňové plánovanie si treba predstaviť to, čo daňová kontrola monitoruje a skúma prednostne. Viac o ňom aj v nasledovnom článku: POTLÁČANIE AGRESÍVNEHO DAŇOVÉHO PLÁNOVANIA.

TOT = Tradičné optimalizačné techniky – napr. daňové schémy, daňové raje, využívanie tzv. schránkových firiem, daňové plánovanie, kreatívne účtovníctvo, predstieranie a zakrývanie (zahmlievanie, zastieranie, zatajovanie), znalosť daňových rizík firmy i tzv. pomerových daňových nákladov i všetkých daňových výdavkov, ktoré priamo nepomenúva zákon o daniach z príjmov (ale súčasne ich ani nezakazuje).

Ďalej aj rozlišovanie medzi daňovými (rovnomerné alebo zrýchlené odpisy) a účtovnými odpismi, vynikajúca orientácia v daňových judikátoch (súdne rozhodnutia vo veciach daní), poznanie špeciálnych hnuteľností a nehnuteľností na výhodné zaradenie do obchodného majetku firmy, spôsob odpisovania vrátane prerušenia, rozdiel medzi finančným a operatívnym lízingom, účelové využívanie výhod, rozdielov i kombinácie medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom.

Tiež aj aplikovanie mixu rôznych typov zmlúv podľa obchodnéhoobčianskeho zákonníka, chápanie daňovej kreativity i rozlišovanie medzi legálnou a nelegálnou daňovou optimalizáciou, medzi tým čo sa vyplatí fyzickej osobe (napr. živnostníkovi, SZČO), ale už nie právnickej osobe (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, obchodnej spoločnosti iného typu), atď.

PRÍKLAD: Kto len sľubuje a deklaruje daňovo-optimalizačné majstrovstvo a kto to vie robiť

OTÁZKA: 

    Ako rozlišovať – kto len sľubuje daňovú optimalizáciu a kto ju naozaj vie robiť? Dá sa to aj z ponukového textu poradenskej firmy na webe?

ODPOVEĎ:

    Webová stránka veľa napovie, ale nie je jediným kritériom. Dôležitejším kritériom sú referencie a odporúčania aj od iných daňových subjektov a múdrych ľudí, ktorých poznáte a dôverujete im, že boli so službami konkrétneho daňového optimalizátora naozaj spokojní. Treba sa stretnúť osobne a nechať si predstaviť, ktoré konkrétne daňovo-optimalizačné techniky vie firma robiť, pozrieť pozorne ako má naformulovanú akvizičnú textovú ponuku na webe a tiež ako zdôvodňuje odlíšenie sa od iných firiem – prečo by ste si mali vybrať práve túto firmu a nie inú (to musí dýchať nápaditosťou, invenciou, jedinečnosťou a kreativitou). Ďalej skúmať aké má referencie od iných klientov a či Vám úvodnú prezentáciu alebo konzultáciu reskíruje – teda urobí ju pre Vás zdarma, ak Vás chce ako nového klienta získať.   

Daňová optimalizácia v knihách

Vedieť naprojektovať a zrealizovať daňovú optimalizáciu predpokladá vysokú zdatnosť daňového know-how a talent na tvorivosť (viac o tom k tomu pozri v knihe Daňová kreativita – zreteľahodné príklady). Vývoj za roky 1990-2020 predstavuje 30-ročie, ktoré i na poli výučby daňovej optimalizácie slovenských daňových subjektov priniesol veľa poznatkov, skúseností i mnohé cenné komplexné lekcie. 

Tiež však úspešné i neúspešné príklady a prípadové štúdie. Niektoré profily z nich sú aj predmetom dostupných učebníc daňovej optimali-zácie na trhu v SR, z ktorých dávam do popredia knihy o daňovej optimalizácii od Buráka (Daňová optimalizácia – ľudový daňový šlabikár) a Kolembusa (Daňová optimalizácia – bez chýb, pokút a penále z roku) a Mihála (Daňové a odvodové tipy). Zo zahraničných titulov dostupných v SR vyniká aj český titul Klimešovej (Daňová optimalizace).

Daňoví poradcovia – špecialisti

Ak niekto nemá záujem študovať a naučiť sa daňovú optimalizáciu osobne, tak je vhodné nájsť si na to svojho špecialistu – interného pracovníka alebo externého dodávateľa služieb.. Medzi najzdatnejšie profesie a povolania takýchto poradcov patria primárne: daňoví poradcovia (certifikovaní členovia SDKP), audítori, ekonomickí poradcovia, finanční controlleri, účtovníci ekonomickí špecialisti, finanční poradcovia, súdni znalci a kontrolóri. 

     Vo všeobecnosti je možné na optimalizáciu dane z príjmov v podmienkach SR využívať:

• nezdaniteľnú časť základu dane, nezdaniteľné príjmy, odpočet daňovej straty;

• Daňový bonus, daňové opravné položky a rezervy;

• oslobodenia od dane; spôsob odpisovania;

• rôzne možnosti dosahovania príjmov iných daňovníkov (výdavkov pre daňovníka) v závislosti na zdanení a povinnosti odvodov;

• možnosti využívania rôznych tipov kombinácie a mixu (napr. účtovníckych režimov, obchodných zmlúv, odmien) medzi fyzickými a právnickými osobami. 

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *