DaneFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 3. novembra 2020 zobraziť celý profil

K znižovaniu finančnej negramotnosti v krajine v prospech nárastu daňovej gramotnosti, teda k podpore daňovej osvety – bol pripravený 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. V nasledovnom texte pokračujeme jeho druhou časťou takto:

    Kým v predošlej – prvej časti sme predstavili najčastejšie otázky začiatočníkov v biznise k zdaňovaniu z hľadiska fundamentu daňovej optimalizácie, v tejto časti pokračujeme logickými otáznikmi vyspelejších daňových subjektov – pokročilých podnikateľov.

NADŠTANDARDné otázky daňovej optimalizácie – POKROČILÍ

    Skúsený podnikateľ, ktorý podniká už viac rokov, sa aj v daniach orientuje oveľa lepšie ako keď začínal, preto jeho daňové otázniky majú zvyčajne náročnejší daňový rámec:

1/ Zdaňovať doma alebo v zahraničí? 

Využívať domácu daňovú legislatívu alebo pri prieniku na nové trhy aj zahraničnú daňovú legislatívu. Ak zahraničnú, tak tú štandardnú lokálnu v danej krajine alebo neštandardnú? Napríklad v daňovom raji – čo je daňovo zvýhodnené teritórium, ale treba za ním cestovať (k 30. 9. 2020 predstavoval počet slovenských daňových migrantov v zahraničných off shore – daňových rajoch cez 5 tisíc).

2/  Kombinačná KVANTITA: Mať len jednu firmu alebo viac? 

Napríklad finančný poradca má ako jednu z najväčších nákladov položiek auto, preto kupuje drahé a zakladá si na spoločenskej prestíži, aby imidžom auta vzbudil u klientov dôveru, že to vie a že na to má a že sa mu darí byť úspešným ako ich potenciálny vzor, keď im chce radiť vo financiách. Podniká zvyčajne ako fyzická osoba (FO), ale zriadi si eseročku – teda právnickú osobu PO), na ktorú kúpi to auto a následne si auto od eseročky (PO) prenajíma on (FO), čo má niektoré aspekty daňovej výhodnosti. Ide najmä o benefity z vzájomnej výhodnosti (nielen daňovej) kombinácie režimu jednoduchého účtovníctva (typického pre FO) a podvojného (typického pre PO).

3/ Kombinačná KVALITA: Ktoré firmy v akej štruktúre? 

Niektoré aspekty biznisu majú rovnaký (identický) podnikateľský charakter, ale iné naopak nerovnaký (špecifický) profil. Preto sa oplatí posúdiť výhodnosť – t. j. či rast biznisu (nárast obchodného obratu, počtu zamestnancov a výrobných kapacít) nadväzne na hlavný predmet podnikania (core business) skombinovať  do skladby firiem typu: PO – PO (právnická osoba a právnická osoba) alebo PO – FO (právnická osoba a fyzická osoba) alebo FO – FO (fyzická osoba a fyzická osoba).

4/ MENTOR – najučiteľ daňovej optimalizácie? 

Pri nadštandardných otázkach daňovej optimalizácie si zvyčajne sám daňový subjekt nevystačí a potrebuje radu skúseného. Vyťažiť čo najmenej rizika a čo najviac daňového profitu z erudície silného daňového poradcu – mentora? Kde ho nájdem? A keď ho už nájdem, je vôbec voľný a dostupný (má ešte voľné kapacity)? Aká je jeho cena – pre mňa prijateľná alebo nie?

5/ Môj DAŇOVO-optimalizačný MODEL (MDM)? 

Mám ho už hotový vlastný MDM alebo nie? Ak už existuje – tajiť ho pred druhými alebo netajiť? Ak ho sprístupním, riskujem vyzradenie – ale súčasne môžem nájsť šancu (viac v prípade záujmu aj v knihách: Daňová kreativitadaňová obrana) na jeho vylepšenie na základe rozhovorov a kvalifikovanej oponentúry s inými. 

6/ Riziko MDM – monitorovať a stále kontrolovať? 

Aký je môj daňovo-optimalizačný model z hľadiska práve aktuálnych rizík (napr. platného Programového vyhlásenia vlády o daňovej politike, z hľadiska aktuálnych priorít daňovej kontroly, atď.) v pomere cena / výkon? Čo sa ešte vyplatí (legálne, rentuje sa) a čo už nie (nelegálne, nerentuje sa)? Je riziko vysoké (až extrémne) alebo nízke (až zanedbateľné)? Ak Vás zaujímajú najmä riziká účtovníctva ako podkladu pre zdaňovanie v praxi, tak odporúčam do pozornosti aj nové knihy Účtovnícke chyby I.Účtovnícke chyby II., ktoré sú v SR doteraz za posledné 30-ročie jediné svojho druhu.

7/ ZMENA alebo nie? 

Rast firmy a daňové konzekvencie – si vynútia často komplexnú kvantitatívnu i kvalitatívne zmeny. Aké sú z toho daňové následky? Mám zmeniť status fyzickej osoby (FO s JÚ) na právnickú (PO s PÚ), napríklad prejsť zo SZČO (samostatne zárobkovo činnej osoby) na eseročku alebo z eseročky na akciovú spoločnosť? Daňová filozofia a daňová stratégia môžu zostať tie isté, ale spôsob daňového plánovania sa môže zmeniť (napr. iné bolo pred zavedením kontrol transferového oceňovania v SR a iné po zavedení tejto daňovo-kontrolnej praktiky zo strany daňového úradu).

8/ Typ PORADCU DANÍ?

Je lepšie mať EXTERNÉHO daňového poradcu (ktorý sa stará o viac firiem) a najímať si ho príležitostne (resp. platiť ho paušálom mesačne) alebo radšej si nájsť len svojho komorného daňového poradcu (ktorý sa bude starať výlučne len o moju firmu a nerozptyľovať sa inými) a zamestnať ho INTERNE ako stáleho pracovníka? 

9/ Daňové INOVÁCIE aktuálne sú pre mňa?

Existuje vývojom (napr. rôzne kybernetické služby, daňová elektronická komunikácia, digitalizácia, umelá inteligencia, iné pomôcky k zdaňovaniu) aktuálne niečo lepšie na trhu ako mám ja v MDM? Potrebujem zlepšenie alebo nie? 

10/ Istota a stabilita daňového rámca?

Aká je súčasná daňová politika v SR – dobrá alebo zlá, motivačná alebo demotivačná? Daňové istoty fungujú alebo nie (napr. novela daňového zákona môže začať platiť len na začiatku zdaňovacieho obdobia – t. j. len k 1.1. alebo počas roka – v priebehu zdaňovacieho obdobia?, atď.)? Sú daňové služby v štáte dobré (bezpečnosť, rýchlosť, komfort) alebo nie? Je justícia v rozhodnutiach súdov o daňových veciach dôvery-hodná (napr. špecializovaná daňová justícia – existencia tzv. daňových senátov; žiadna alebo nízka korupcia?) alebo nie? 

Záver – zhrnutie

Všetko má svoje výhody a nevýhody, treba zvažovať.

Oplatí sa pamätať aj na heslo trikrát zmeraj, kým raz odstrihneš. V daniach sa vždy oplatí byť dôsledným i obozretným: nestačí trikrát, ale až päťkrát zmerajte (t. j. akcent na kombináciu viacerých skúšok správnosti v každej daňovej záležitosti). O daňovej optimalizácii už existujú aj učebnice (napr. od Kolembusa, od Buráka, od Klimešovej, atď.) a školenia. Ale žiadne z nich za daňový subjekt neurobia finálne daňové rozhodnutie. Takže platí, že hoci poradcov môže byť aj tisíc, rozhodnutie zostáva na jeho pleciach a vždy ho musí urobiť sám.