DaneFinančný manažmentManažmentÚčtovníctvo xa Publikované 31. októbra 2020 zobraziť celý profil

Optimalizácia je – zjednodušene povedané – v princípe úsilie o zdokonaľovanie, precizovanie, zlepšenie a prosperitu. Daňová optimalizácia – je žiadaná téma medzi odborníkmi, ekonómami, účtovníkmi, poradcami i podnikateľmi. Preto k podpore daňovej osvety – bol pripravený nasledovný 5-dielny seriál z novej pripravovanej knihy, ktorá by mala vyjsť na Slovensku v budúcom roku 2021. 

    Úsilie človeka o zdokonaľovanie a hľadanie vyššej kvality je vždy náročné – na strane jednej, ale mimoriadne zmysluplné a obdivuhodné na strane druhej. Medzi najžiadanejšie ekonomické zdokonalenia tak v oblasti makroekonómie (štát) ako aj mikroekonómie (daňové subjekty) patrí aj daňová optimalizácia.

    Cieľom nasledovného textu – je sumarizovať niektoré nutné otázky v logike i logistike daňovej optimalizácie, ak má byť táto čo najlepšia. Nielen preto, že kto sa veľa pýta, sa aj veľa dozvie. Ale aj preto, že čím múdrejšiu otázku dostanete, tým je pri hľadaní odpovede vyššia šanca prepracovať sa k najvyššej kvalite, super bonite a najúspešnejšiemu výsledku. 

Metodicky podľa hierarchie 

   Hoci definícií daňovej optimalizácie existuje viac, pre účel tejto úvahy naša vychádza vždy zo základného ekonomického zákona efektívnosti, ktorým je princíp MINIMAXU: t. j. pri MINime vstupov (inputov, nákladov) docieliť MAXimum výstupov (outputov, výnosov). Preto v princípe daňová optimalizácia – predstavuje súbor všetkých dostupných systémov, procesov, postupov, riešení, techník a praktík k dosiahnutiu najlepšieho daňového cieľa. 

Najlepším cieľom pre správcu dane (štát) je získať z daní čo najvyšší daňový príjem. Logickým najlepším cieľom pre daňového poplatníka (občana, podnikateľa, firmu, podnik, organizáciu) je zaplatiť čo najmenej daní ( viac pozri v knihe: Daňová kreativita alebo Daňová obrana od autora tohto článku) s ambíciou daňovej minimalizácie vedúcej k finančnej úspore. 

    Otázky boli zoradené do dvoch skupín – ŠTANDARD pre začiatočníkov v podnikaní a NADŠTANDARD pre pokročilých v biznise. Inak totiž uvažuje a iné priority má človek, ktorý sa len rozhliada ako podnikať a objavuje svoj daňový rámec. A následne rozdielne rozmýšľa zvyčajne ten, kto sa už v podnikaní vyzná, dobre sa orientuje vo financiách a objavil aspoň podstatu (väčšinu) vlastného daňového rámca. Spolu ide o 20 otázok – desatoro pre štandard a desatoro pre nadštandard v uvažovaní o daňovej optimalizácii.

ŠTANDARDné otázky daňovej optimalizácie – ZAČIATOČNÍCI

Podnikateľ zelenáč (greenhorn), ktorý ešte len začína v biznise a doteraz nič na trhu neodskúšal a hľadá sa, zvyčajne rieši najmä tieto daňové otázniky:

1/ Akú formu podnikania zvoliť pre začiatok z hľadiska daňovej výhodnosti – formu fyzickej osoby s vedením jednoduchého účtovníctva (napr. živnostník, SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) alebo formu právnickej osoby (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, atď.)?

2/ Stať sa dobrovoľným platcom DPH (zaregistrovať sa) alebo nie?

3/ Riešiť dane sám (svojpomocne, vo vlastnej réžii, zadarmo – resp. lacnejšie) alebo si nájsť pomoc – poradcu (ekonóma, účtovníčku) na komerčnom princípe (nie zadarmo – resp. drahšie aj s rizikom, že do môjho kšeftu bude vidieť aj niekto cudzí)?

4/ Aké daňové výdavky – paušálne alebo skutočné? Ak začnem ako živnostník (klasicky tak začína drvivá väčšina podnikateľov a freelancerov), rozhodnúť sa podľa zákona o dani z príjmu pre paušál (nemusím viesť účtovníctvo) alebo skutočné výdavky (musím všetko dokladovať a viesť skutočné účtovníctvo)?

5/ Ktoré daňové výdavky preferovať – jednoznačné alebo nejednoznačné? Zákon o dani z príjmov definuje daňové výdavky len PRÍKLADMO (jednoznačné), nie vyčerpávajúco taxatívne (všetky ostatné – polemické, diskutabilné, s vysokou mierou dôkaznej núdze, niekedy v individuálnom prípade obhájiteľné nadväzne na charakter biznisu, ale inokedy nie).

6/ Ktoré odpisy z majetku – rovnomerné alebo zrýchlené? Veľký obchodný majetok pre účel podnikania, ktorý je cenovo náročnejší (napr. budovy, stroje, autá, atď.) sa nepremieta do výdavkov v nákupnej cene, ale len cez odpisy. Zákon o dani z príjmov ponúka na výber odpisy daňovému subjektu, pre ktoré sa môže rozhodnúť.

7/ Auto v podnikaní – vlastné aj na účely podnikania alebo firemné LEN na podnikanie? Iný režim daňovej výhodnosti účtovania daňových výdavkov (nákladov) má auto vlastné (staršie – využívané v kombinácii, aj na osobnú spotrebu a aj na podnikanie) ako auto firemné.

8/ Čo je najpresvedčivejší dôkaz pri sporných výdavkoch? V prípadoch nejednoznačnosti a možného rizika nesúhlasu daňovej kontroly (napr. vážne podozrenie, že to bol výdavok na osobnú spotrebu, ale podnikateľ si ho špekulatívne neprávom uplatnil na účel biznisu)? Čo je najlepší dôkaz z výberu (napr. interný účtovný predpis podnikateľa ku konkrétnemu výdavku, svedok, znalec, ústne vysvetlenie, iná obhajoba)?

9/ Voľba sídla firmy (prevádzkarne) – v priestore vlastnom alebo cudzom? Cudzí priestor je drahší, vlastný priestor (napr. časť rodinného domu – domáca dielňa pri charaktere fyzickej práce alebo bytu-domáca pracovňa pri profile duševnej práce alebo garáž) je lacnejší, čo pri začiatku podnikania v biznis pláne tiež zaváži.

10/ Ktoré pomerové náklady aplikovať a ako ich kalkulovať? Pomerovými nákladmi (viac pozri aj v knihách k zníženiu účtovného rizika: Účtovnícke chyby I.Účtovnícke chyby II.) z hľadiska alternatívnych daňových výdavkov myslíme prípady, keď podnikateľ zriadil firmu na domácej adrese a má ju v byte alebo rodinnom dome. Takýto kombinovaný režim volí z praktických dôvodov – najmä úspory za nájom priestorov. Keďže časť tejto nehnuteľnosti využívanú na podnikanie a časť na rodinné účely (osobnú spotrebu), tak treba zvážiť zvoliť najvhodnejší kalkulačný kľúč pre výpočet špeciálnych nákladov (teplo, vodné, stočné, elektrina, atď.). Ľahšie sa to rieši, keď podniká len v rodinnej garáži, ako keď podniká v 4-izbovom byte, kde jednu alebo dve izby vyčlenil na biznis.