Finančný manažmentManažmentÚčtovníctvo
Publikované 24. októbra 2020 zobraziť celý profil

Daňové plánovanie umožňuje každej fyzickej i právnickej osobe znížiť (minimalizovať) alebo eliminovať finančné riziká. Daňovo-odvodové zaťaženie v krajine stále vysoké, preto sa oplatí aj občanovi naučiť sa múdro daňovo plánovať. Z hľadiska jeho osobných nákladov ide najmä o racionálne zvládanie dane z príjmov a vybraných miestnych daní, ale aj tzv. skrytých daní (t. j. odvodov do fondov SP, ZP a FZ).

Kľúčové paragrafy zo zákona o dani z príjmov a zákona o miestnych daniach

PRI DANI Z PRÍJMOV:

PRI MIESTNYCH DANIACH:

ATĎ.

Jednoduchá stratégia, logické otázky a rady

      Základ postupu ako sa úspešne pousilovať o efektívne platenie daní u občana nepodnikateľa je najskôr načrtnúť jednoduchú stratégiu – pár krokov, čo urobíme ako prvé, čo ako druhé, čo ako tretie. Následne si rozmyslieť, aké rôzne príjmy máme k zdaneniu a spíšeme si ich na papier. Potom zvážime, či dokážeme tieto príjmy zdaniť správne sami bez rizika alebo nie. Veľmi nám pomôže, ak si prečítame konkrétny zákon k dani z príjmov alebo zákon k miestnym daniam.

Súčasne, keď navštívime správcu dane a poinformujeme sa a odnesieme si odtiaľ tlačivo daňového priznania. Keď ho preštudujeme, tak veľmi rýchlo zistíme, či sa nám javí zložité alebo jednoduché k vyplneniu. Ak zložité – odporúčam obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na odborníkov – profesionálov, t.j. zaangažovať si daňového poradcu.

Ak jednoduché – môžete skúsiť vyplniť aj sami, ale treba to skonfrontovať (porovnať) s nejakými príkladmi v odbornej príručke k vyplneniu daňového priznania alebo vzormi na interných oznamovacích tabuliach, ktoré každý správca dane zvyčajne vo svojom sídle má – ako jednoduchú pracovnú pomôcku pre verejnosť.

Logické otázky k zdaňovaniu občana 

 • Koľko príjmov mám k zdaneniu a aký je ich charakter (štátne alebo miestne dane)?
 • Ako na to (know-how)? 
 • Ktorý zákon to rieši?
 • Aké je tlačivo daňového priznania, dokážem ho vyplniť sám?
 • Ak nie a hľadám poradcu – na koho sa obrátiť a ako hľadať?
 • Je vôbec potrebné robiť si jednoduchý daňový plán alebo len skúsiť vyplniť tlačivo, vypočítať daň, zaplatiť a čakať – čo na to správca dane (či ma vôbec predvolá na kontrolu daní alebo nie, či pošle nejaké vytýkacie konanie k odstráneniu nedostatkov alebo nie…)?

Rady k plánovaniu daní 

 • Osvojiť si myšlienku o možnosti vlastnej daňovej úspory, ak platím dane múdro a efektívne (t.j. príležitosť k posilneniu a stabilite osobných financií a zníženiu alebo odbúraniu rizika),
 • Vzdelávať sa k zdaňovaniu sústavne, lebo v trhovej ekonomike musíme platiť dane,
 • Vybrať si vhodný zdroj informácií o daniach. Spoliehať sa na objektívne informácie (kvalita, pravda, dobro), nie na subjektívne (nekvalita, nepravda, zlo),
 • Nezabudnúť na aspekt zdanenia pri plánovaní každej väčšej finančnej operácie osobnej alebo rodinnej,
 • Využívať aktívne všetky dostupné pomôcky – napr. daňový kalendár, webové stránky správcu dane, špecializované daňové knihy (napr. Daňová obrana, Daňová prevencia, Daňová kontrola, Daňová kreativita, atď.),
 • Dodržiavať striktne zákonné lehoty k plateniu daní,
 • Poznať možnosti špecialít, z ktorých môžeme čerpať výhody (napr. daňovej úspory z úľavy na dani, z oslobodenia príjmov od zdanenia, možnosti odpočítateľných položiek, atď.)  ,
 • Zbierať, spoznať a analyzovať (porovnať s vlastným osobným prípadom) podobné príklady zdanenia občanov nepodnikateľov v našom okolí a využívať ich ako zdroj poučenia pre seba.

ZÁVERY – Zhrnutie: 

       Daňová istotadaňová predvídateľnosť znižuje daňové riziko. Prevodovým mostíkom k nej je najmä starostlivé daňové plánovanie. Je to finančný nástroj, ktorý pri správnom používaní dokáže ušetriť osobné financie a nezaplatiť v dôsledku chýb, omylov alebo neinformovanosti zbytočne viac daní ako je zo zákona nevyhnutné aj v podmienkach Slovenska. Článok pokračuje druhou časťou.

       K Vášmu daňovému plánovaniu Vám prajem veľa úspechov. Najmä, aby ste sa naučili radšej dobre rátať (ako iba o tom tárať) a aby ste sa pri daniach nikdy neprerátali 🙂

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *