EkonomikaPodnikaniePracovné právo xa Publikované 5. apríla 2022 zobraziť celý profil

Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť zapojených účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa opatrenia absolventskej praxe nezúčastnili, vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP).  

V rokoch 2014 až 2019 bola absolventská prax sprostredkovaná úradmi práce viac ako 35 tisícom uchádzačom o zamestnanie. Celková vynaložená suma prostriedkov dosiahla takmer 20 miliónov eur. Išlo o podporu čerstvým absolventom strednej alebo vysokej školy mladších ako 26 rokov s cieľom umožniť im získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa.

Mladí absolventi sú jednou z najohrozenejších skupín na trhu práce

Z analýzy inštitútu vyplýva, že miera uplatnenia účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov. Vyšší efekt mala absolventská prax na účastníkov v Košickom (8 p.b.) a Prešovskom kraji (7 p.b.). Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5-krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.). 

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Investované peniaze sa vrátili za 18 mesiacov

„Verejné prostriedky sa štátu vracajú v podobe daní a odvodov účastníkov, ktorí sa na trhu práce uplatnili práve vďaka účasti na absolventskej praxi. Celkové verejné výdavky na absolventskú prax sa v podobe daní a odvodov vrátili do štátneho rozpočtu už do 18 mesiacov,“  uvádza autor štúdie Juraj Petráš. Priemerný mesačný príjem uplatnených účastníkov praxe bol 806 eur. Celková cena práce predstavovala 1090 eur a na dani z príjmu, zdravotných a sociálnych odvodoch sa štátu priemerne odviedlo 462 eur mesačne. 

Investície sa napriek pozitívam znižujú 

Napriek zjavnému pozitívnemu účinku opatrenia, výdavky a počet podporených mladých absolventov sa od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. ISP preto odporúča finančné prostriedky na toto opatrenie navýšiť, aby sa praxe mohlo zúčastniť viac mladých absolventov a tiež odporúča zvýšiť atraktívnosť absolventskej praxe pre uchádzačov o zamestnanie, keďže v súčasnej podobe je príspevok na vykonávanie absolventskej praxe atraktívny predovšetkým pre zamestnávateľov. 

Článok pokračuje pod reklamou

O Inštitúte sociálnej politiky 

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík. Viac informácii o inštitúte nájdete na https://institutsocialnejpolitiky.sk

Kompletnú analýzu nájdete tu

Zdroj: Ministerstvo práce SR / úprava redakcia