PodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 20. februára 2021 zobraziť celý profil

Zníženie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na jedno euro alebo doplnenie základného imania zo zisku spoločnosti, zrušenie postupného založenia akciových spoločností, zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe či zrušenie právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie.

To sú iba niektoré z návrhov zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností, ktorý pripravuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Podľa podnikateľských organizácií oslovených TASR je úprava zákona potrebná, no k navrhovaným zmenám majú výhrady. 

Združenie podnikateľov Slovenska

Slovenský Obchodný zákonník pochádza ešte z roku 1991 a dodnes platná právna úprava je z pohľadu potrieb praxe jednoducho zastaraná,“ upozornil prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík. Legislatívny zámer zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) podľa Solíka reaguje na množstvo praktických problémov, no zároveň avizuje reštriktívnejšiu úpravu týkajúcu sa regulácie transakcií so spriaznenými osobami.

Vzhľadom na počet jednoosobových s. r. o. bude z nášho pohľadu dôležité, aby konkrétne paragrafové znenie nevytváralo zbytočné bariéry v ich fungovaní,“ uviedol Solík. 

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikateľská aliancia Slovenska

Výsledné znenie zákona je dôležité aj pre výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Petra Serinu. „Ak ministerstvo predloží znenie, ku ktorému sa bude dať konkrétne vyjadriť, uvidíme, či ostalo len pri zámere alebo sa ho aj podarilo pretaviť do reality,“ uviedol Serina. 

Zatiaľ čo PAS a ZPS si chcú počkať s hodnotením až po predstavení výsledného návrhu, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) má viacero výhrad a Klub 500 navrhne ministerstvu materiál doplniť a následne ho opätovne predložiť na vyjadrenie do MPK. 

Klub 500

Klub 500 má za to, že pri legislatívnych úpravách právnych noriem kódexového typu, akou je aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je potrebné náležite a dôsledne zvážiť akúkoľvek úpravu, respektíve legislatívny zásah,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Klub 500 upozornil, že zmeny v Obchodnom zákonníku sú úzko späté s novelizáciou Občianskeho zákonníka.

Preto v rámci MPK určite upozorníme predkladateľa na skutočnosť, že je potrebné obe tieto normy predložiť do legislatívneho procesu v rovnakej právnej podobe,“ zdôraznil Gregor.

Na mieste je však aj otázka, v akom štádiu legislatívneho procesu sa nachádza právna úprava rekodifikácie občianskeho práva, a najmä Občianskeho zákonníka aj v súvislosti s tým, že zámer bol schválený už vládou SR 14. januára 2009,“ dodal. 

AZZZ

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) zhodnotila materiál, ktorý predložil rezort spravodlivosti do MPK, ako pomerne nekonkrétny. Navrhované znenie podľa asociácie pomenúva len tie problémy, ktoré sú dlhodobo známe a pre ktoré nie je rekodifikácia práva obchodných spoločností potrebná. 

AZZZ pripomína, že rezort v návrhu ponecháva klasický koncept štyroch obchodných spoločností a družstva. „Pokiaľ by sa právo obchodných spoločností malo reálne reformovať, bolo by vhodné ho opustiť a hľadať také formy obchodných spoločností, ktoré budú zodpovedať potrebám 21. storočia,“ uviedla hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.  

Právo obchodných spoločností potrebuje podľa asociácie najmä zjednodušenie a zefektívnenie a jeho najväčším problémom nie je nedostatočná alebo nedokonalá právna úprava, ale zásadná neochota či neschopnosť slovenských justičných orgánov ju dôsledne aplikovať a vynucovať.

Z navrhovaných úprav stojí za pozornosť návrh možnosti inkorporácie obchodného podielu do formy cenného papiera. Už za menej vhodný návrh považujeme, aby bol tento proces podriadený byrokraticky extrémne náročnému a veľmi nákladnému režimu zákona o cenných papieroch,“ zhodnotila asociácia. Za vhodný model AZZZ považuje, aby sa právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným priblížila úprave súkromnej akciovej spoločnosti.

zdroj: TASR / úprava: redakcia