Duševné vlastníctvoKontroly xa Publikované 30. mája 2022 zobraziť celý profil

Colný úrad Michalovce zlikvidoval 327 litrov alkoholu. Likvidáciou tak prispel aj k ochrane trhu, spotrebiteľa a životného prostredia.

Colný úrad Michalovce vykonal úradnú likvidáciu liehu. Povinnosť zničiť prepadnutý alkohol vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Vyliali to do čističky

Likvidácia bola zrealizovaná na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. V prípade alkoholu neprichádza do úvahy žiadny iný spôsob zničenia. Zlikvidovaných bolo celkom 327 litrov alkoholu. 

Článok pokračuje pod reklamou

Vylievali aj ,,domácu“

Išlo o rôzne alkoholické nápoje, originálne spotrebiteľské balenia i podomácky vyrobený naplnený do plastových fliaš či demižónov. Vo vnútrozemí bol lieh zabezpečený v rámci výkonu mobilného colného dohľadu a daňového dozoru a miestnych zisťovaní.

Dôvodom bolo porušenie daňových predpisov tým spôsobom, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou alebo osoba nevedela preukázať jeho pôvod a spôsob nadobudnutia. Na hraničných priechodoch zas pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov nezákonným dovozom alkoholických nápojov. 

Pozor na limity

Finančná správa apeluje na cestujúcu verejnosť, aby tovar dovážaný v ich batožine spĺňal stanovené legislatívne podmienky aj povolené množstevné limity a neohrozil zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Upozorňujeme, že povolený a od dovozných platieb oslobodený je dovoz 1 liter tvrdého alkoholu (nad 22%), 2 litre šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22%, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva. Alkoholické nápoje si nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia