Finančná správaKontrolyPodnikanie xa Publikované 2. mája 2022 zobraziť celý profil

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v e-kase a vydávanie pokladničných dokladov. Kontrolóri sa sústredia na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby, čiže na jedálne, reštaurácie či pohostinstvá.

Okrem toho sa zamerajú aj na kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Reštaurácie, kaviarne a kadernícke salóny

V máji opäť vyrazia do terénu kontrolóri finančnej správy. Zamerajú sa na kontroly e-kasy a vydávanie pokladničných dokladov. Sústredia sa najmä na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby (jedálne, reštaurácie či pohostinstvá). Navštívia tiež kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní ERP.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

V kontrolách budú pravidelne pokračovať

Podnikateľov finančná správa informuje o akcii s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom kontrol nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Nejde pritom o jednorazovú akciu, v kontrolách bude finančná správa pravidelne pokračovať.

Nový spôsob kontroly

Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa. V prípade, že bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej štandardnej kontrole ani nemusí dôjsť. Týmto novým moderným postupom kontroly chce finančná správa čo najmenej zaťažovať poctivých podnikateľov.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Neviete ako vylepšiť podnikanie? Poradíme vám!

Určite odporúčame, aby ste si nastavili na prevádzke a v podnikaní všetky náležitosti, ktoré vyžadujú kontrolné orgány a ich zamestnanci – inšpektori. Jednou z alternatív je možnosť stiahnuť si predpripravené dokumenty. Ďalšou z možnosťou je osloviť odborníkov, ktorí vám poradia.

Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje, kde sa na prevádzkach nachádzajú chyby a nedostatky, ale majú aj vedomosť, ako rozmýšľajú inšpektori a na ktoré veci sa zameriavajú.

Chyby odstráňte včasne

Odstráňte si preto chyby na prevádzkach a v podnikaní včasne, ešte pred kontrolou! Kontaktujte odborníkov z NEPLAT-POKUTY a dodajú vám všetky dokumenty a papiere, ktoré kontrolné orgány vyžadujú. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky.

Obrázok /modelová situácia/: redakcia

Obrázok vyššie znázorňuje modelovú situáciu, ktorá vysvetľuje, že kým bude vystavená pokuta, môže účastník konania podať množstvo opravných prostriedkov.

Prevencia

Najlacnejším spôsobom, ako sa vyhnúť pokute je prevencia. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí. Ak už ale kontrola začne, nebuďte pasívni a nečakajte. Lebo ak nepodniknete včasné kroky, tak odvolávať sa voči pokute môže byť neskoro. Určite využite všetky možné opravné prostriedky hneď od začiatku konania (pre každé konanie sú iné).

Podstatné je aj, ako sa vyjadríte do protokolu / zápisnice / záznamu. Ak máte možnosti, využite napr. aj námietky, vyjadrenie do zápisnice, vyjadrenie k správnemu konaniu, podajte odvolanie, žalobu a pod. Určite sa poraďte s tými, ktorí sa tejto téme venujú pravidelne!