ManažmentPodnikanieSociálna poisťovňaZaujímavosti
Publikované 8. apríla 2021 zobraziť celý profil

Poisťovne na Slovensku kryjú v rámci rizika invalidity aj psychické choroby, pod ktoré spadá tiež syndróm vyhorenia.

Vyplýva to z ich vyjadrení. Počet pacientov s touto diagnózou sa podľa viacerých prieskumov zvyšuje, za čo čiastočne môže pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiaci dlhodobý home office.

Pri nepriaznivom priebehu syndrómu vyhorenia môže ísť aj o invalidizujúce ochorenie, čo potvrdzuje Sociálna poisťovňa

Napríklad pri depresiách či úzkostných poruchách je podľa stupňa ich závažnosti možné uznanie invalidity aj nad 40 %. Syndróm vyhorenia je závažnou príčinou vyvolávajúcou iné psychické poruchy, ktoré môžu takisto podmieňovať uznanie invalidity nad 40 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. 

V rámci životného poistenia je invalidita rozšírená o všetky psychické ochorenia, samozrejme, okrem tých, ktoré sú v príčinnej súvislosti s alkoholom, návykovými či psychoaktívnymi látkami,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb poisťovne Uniqua Roman Holček. Prepad príjmu pri invalidite býva zásadný. Pri pracovnom výpadku často aj na desiatky rokov nemajú ľudia okrem poistenia žiadnu inú vhodnú alternatívu vykrytia svojho príjmu.

V pripoisteniach invalidity sme preto umožnili vyplatiť celú 100 % poistnú sumu už pri čiastočnej invalidite,“ pripomína Holček. Čakacia doba je skrátená z pôvodných 24 na 12 mesiacov, čo znamená, že nárok na výplatu poistnej sumy môže vzniknúť z dôvodu invalidity vzniknutej po prvom roku poistenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Poisťovňa Generali kryje duševné ochorenia pri poistení invalidity

Okrem toho ponúka segmentové poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania. Toto poistenie kryje aj syndróm vyhorenia v rámci poistenia zdravotníckych ochorení a poistenia ochorení zo stresu.

Pre určité povolania je charakteristické vysoké pracovné nasadenie a veľká miera stresu, ktoré negatívne pôsobia na zdravie. Práca v zdravotníctve patrí k odvetviam, v ktorých sa syndróm vyhorenia vyskytuje najčastejšie. Napríklad poistenie zdravotníckych ochorení, ktoré je vytvorené špeciálne na mieru lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom či farmaceutom, kryje syndróm vyhorenia,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová.

Slovenská poisťovňa Allianz sa riadi rozhodnutím Sociálnej poisťovne

Ak Sociálna poisťovňa prizná poistenému invaliditu na základe duševnej, psychickej, psychiatrickej choroby alebo syndrómu vyhorenia a poistený predloží od Sociálnej poisťovne originál dokladu o vzniku takejto invalidity, poskytnú poistenému poistné plnenie.

Toto ochorenie musí však vzniknúť počas trvania poistenia, a nie pred jeho dojednaním. Životné poistenie uzavreté v poisťovni kryje v rámci rizika invalidity všetky duševné, psychické a psychiatrické choroby,“ dodáva hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová.

zdroj: TASR / úprava: redakcia

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!