eKasaÚčtovníctvo xa Publikované 21. novembra 2017 zobraziť celý profil

Spolu s fiškálnym zákonom prišla aj povinnosť evidovať vklad do pokladnice. Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, musí ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať, pričom vyhotoví doklad s označením „VKLAD“.

Tento doklad je povinný uchovať počas dňa, v ktorom bol vytvorený. Pokuta za porušenie tohto zákona je v rozsahu 100 ‑ 3 300 €. Toľko k citácii zákona 289/2008 Z. z. § 3 ods.3 a nadviazaných paragrafov. Čo to však znamená v praxi?

Ako tento paragraf dodržiavať?

V prvom rade musíte mať vyhradenú hotovosť pre pokladnicu. Je len na vás, či túto hotovosť budete mať v peňažnej zásuvke, pokladničke, škatuľke alebo samostatnej peňaženke. Nemiešajte si súkromnú hotovosť s peniazmi určenými pre pokladnicu. Počas kontroly nijako neobhájite, že tých 200 €, čo máte navyše, je určených na narodeninový darček manželke.

Ak máte na začiatku predaja nejakú hotovosť na vydávanie, zaevidujte ju do pokladnice. Takisto ste povinní zaevidovať VKLAD, ak si počas dňa dopĺňate drobné. Ak žiadne peniaze nemáte, nemusíte tlačiť žiaden doklad.

Elektronická registračná pokladnica

Dennou uzávierkou sa stav elektronickej registračnej pokladnice nuluje. Ak vyberáte peniaze z peňažnej zásuvky len raz za týždeň, nezabudnite, že druhý deň je vkladom aj včerajšia tržba. Jednoducho ako vklad musíte zaevidovať toľko peňazí, koľko reálne máte. Výška vkladu nie je obmedzená.

Virtuálna registračná pokladnica

Používateľom virtuálnej pokladnice odpadá povinnosť každodennej evidencie VKLADu hotovosti. Virtuálna pokladnica totižto eviduje zostatok hotovosti v pokladnici, ktorý sa nenuluje a neustále narastá.

Ak podnikateľ nechce mať vo virtuálnej pokladnici veľký zostatok, môže si ho vybrať, a to tak, že klikne na tlačidlo „Výber“ v menu „Nový doklad“.

Povinnosť evidovať VÝBER ale podnikateľovi žiaden zákon neukladá.

Podľa § 16b ods.1 písm.b) zákona 289/2008 Z.z. finančná hotovosť, ktorá je určená pre pokladnicu, môže byť menšia než zaevidovaná hotovosť. To znamená, že ak pokladnica na prehľadovej uzávierke zobrazí stav hotovosti 2 000 € a hotovosť na vydávanie je len 100 €, nemusí sa robiť VKLAD a kontrola nemôže dať pokutu.

Ak sa rozhodnete vo virtuálnej pokladnici používať VÝBER, musíte používať aj VKLAD.

Spoločné pravidlá pre VRP a ERP

Môžete mať maximálne o 20 € viac, než je evidovaná tržba v pokladnici spolu s vkladom. Za manko v pokladnici v akejkoľvek výške pokutu nemôžete dostať.

Podľa zákona nie ste povinní robiť akýkoľvek VÝBER hotovosti. Takýto pojem ani zákon nepozná.

Pokladnica, či už elektronická registračná, alebo virtuálna, v súvislosti s vkladom nemá nič spoločné s účtovnou pokladňou, ktorá sa eviduje v účtovníctve.

Upozornenie!

Kontroly (Daňový úrad alebo colný úrad) rozdávajú pokuty za nič! Minulý týždeň (druhý novembrový týždeň 2017) chcela dať kontrola pokutu môjmu zákazníkovi za to, že mal na prehľadovej uzávierke väčšiu tržbu než hotovosť v peňažnej zásuvke. Na moje zhrozenie sa chválili, že také pokuty dávajú bežne aj keď im to zákon neumožňuje. Takúto pokutu v žiadnom prípade neplaťte!