PR správy xa Publikované 16. novembra 2022 zobraziť celý profil

Vystavujete faktúry v Exceli alebo vo Worde a každá fakturácia vám spôsobuje stres? Pomocou inteligentnej fakturačnej aplikácie vystavíte faktúru pomocou pár kliknutí a navyše budete mať istotu, že obsahuje všetky povinné náležitosti. Prečítajte si o ďalších výhodách online fakturácie.

Vyplní a skontroluje správnosť údajov

Pri ručnom vypĺňaní a vystavovaní dokladov ľahko prehliadnete chybu. Keď vás na ňu odberateľ upozorní, musíte faktúru prácne opravovať. Pri tvorbe faktúr online, napríklad vo fakturačnom programe iDoklad, sa vám to nestane. Program dozrie na to, aby boli vystavené faktúry v súlade s paragrafmi. Stačí, keď vyplníte:

  • IČO klienta (alebo ho vyberiete z adresára),
  • za čo fakturujete,
  • a koľko fakturujete.

Zvyšok za vás iDoklad doplní automaticky. Len čo faktúru vystavíte, môžete ju klientovi rovno poslať na preplatenie.

Overí spoľahlivosť obchodných partnerov

Keď fakturujete klientovi, ktorý je platiteľom DPH, nie je od veci skontrolovať si jeho spoľahlivosť, čo sa platenia daní týka. V iDoklade sa jeho spoľahlivosť overí automaticky po zadaní klientovho DIČ. Vďaka šikovnej funkcii na kontrolu nemusíte myslieť a predídete zbytočným právnym ťahaniciam.

Poradí si s rôznymi typmi dokladov a ponúka niekoľko druhov šablón

V aplikácii iDoklad vystavíte rôzne typy dokladov, napríklad:

  • bežnú faktúru,
  • cenovú ponuku,
  • zálohovú faktúru,
  • alebo dobropis. 

Tiež si na faktúre sami vyberiete rozloženie jednotlivých prvkov aj použitej farby. Na výber máte niekoľko predpripravených šablón. A keď k šablóne pridáte aj svoje logo alebo sken podpisu s pečiatkou, získate prehľadné a reprezentatívne faktúry.

Poskytuje okamžitý prehľad o financiách

Všetky doklady máte prehľadne na jednom mieste. Hneď ako zákazník uhradí faktúru, iDoklad ju podľa variabilného symbolu spáruje a označí za zaplatenú, takže hneď po otvorení fakturačnej aplikácie viete:

  • koľko faktúr je zaplatených,
  • koľko peňazí v najbližšej dobe od klientov dostanete,
  • ktoré faktúry sú po splatnosti.

Ak si v nastavení aplikácie povolíte upozornenia na prichádzajúce úhrady, budete mať informácie o prichádzajúcich platbách z prvej ruky.

Dajte šancu online fakturácii

Online vystavovanie faktúr pomocou fakturačnej služby iDoklad je ľahké a intuitívne. Dokonca si môžete vybrať, či faktúry budete vystavovať na počítači alebo v mobilnej aplikácii iDoklad. Vyskúšajte si online fakturáciu v iDoklade zadarmo a získajte viac času na svojich klientov, koníčky alebo rodinu.