Prieskumy a analýzyTrendy a inovácie xa Publikované 29. marca 2023 zobraziť celý profil

Hoci v spoločnosti stále dochádza k rozmachu digitalizácie, Slováci a Česi v posledných štyroch rokoch stále uprednostňovali skôr tradičné formy komunikácie. Vyplýva to z údajov globálnej technologickej spoločnosti Daktela. 

V dôsledku pandémie a súvisiacich opatrení sa digitalizácia rozbehla raketovým tempom. Na celom svete sa dianie začalo prispôsobovať potrebným zmenám, a na dlhý čas sa okrem iného väčšina komunikácie presunula na internet. Vzniknutá situácia sa stala príležitosťou nielen pre rôzne technologické odvetvia, ale aj pre vývoj internetových komunikačných nástrojov.

Napríklad obľuba webových chatov od príchodu pandémie podľa údajov Daktela rapídne vzrástla.„V našich údajoch možno príchod pandémie pomerne ľahko rozpoznať. Ľudia sa presunuli do svojich domovov a zvykli si viac komunikovať prostredníctvom obrazoviek počítačov. V prípade webchatov sa počet spracovaných požiadaviek zvýšil o takmer 400 000 počas prvého roka pandémie (2020) a v rokoch 2019 až 2022 sa dokonca strojnásobil,“ komentuje údaje Richard Baar, spoluzakladateľ Daktely.

Telefónne hovory sú stále najobľúbenejším komunikačným nástrojom

Napriek rastúcej popularite webových chatovacích aplikácií v slovenskej a českej spoločnosti stále pretrváva trend tradičných komunikačných nástrojov, a väčšina Čechov a Slovákov si na komunikáciu vyberá telefón. Platforma spoločnosti Daktela odbavila za posledné štyri roky viac ako 650 miliónov hovorov.

Len v roku 2022 prešlo cez kontaktné centrá využívajúce softvér Daktely 188 miliónov telefónnych hovorov, a hoci technologický pokrok na Slovensku a v Česku určite do istej miery rezonoval, väčšina ľudí stále jednoducho volí tradičnejší spôsob uspokojovania svojich želaní a požiadaviek,“ hovorí Richard Baar zo spoločnosti Daktela.

Článok pokračuje pod reklamou

Aj v tomto prípade sa dajú vplyvy a dôsledky pandemických udalostí dobre zmapovať v telefonických hovoroch. Počas prvého roka pandémie sa počet hovorov zvýšil zo 120 miliónov na takmer 158 miliónov. V posledných dvoch rokoch zaznamenala Daktela o niečo pomalší nárast údajov o hovoroch, avšak stále platí, že v porovnaní s inými komunikačnými kanálmi je kontakt vo forme hovoru stále najvyhľadávanejším nástrojom v slovenskej a českej spoločnosti.

Na písomnú komunikáciu si Slováci a Česi volia najmä e-maily

Čo sa týka písomnej komunikácie, Slováci a Česi najviac používajú e-maily. Z hľadiska obľúbenosti, a teda frekvencie používania, sa v údajoch Daktely umiestnili na druhom mieste, pričom len v roku 2019 vybavili 16,4 milióna e-mailových požiadaviek. O rok neskôr sa čísla rapídne zvýšili a v oblasti e-mailovej komunikácie dosiahli až 29,8 milióna úkonov.

Rovnako ako pri telefonovaní, aj e-maily sú trendom, ktorého popularita naďalej rastie.„Ak si zákazník nezvolí telefonický hovor, jeho ďalšou možnosťou bude pravdepodobne e-mail, ktorý je už dlhodobo vnímaný ako najoficiálnejšia forma komunikácie prostredníctvom siete, a to nielen slovenskou a českou spoločnosťou. V podstate ide o ekvivalent klasického listu, čo sa odráža aj v údajoch Daktely. V roku 2022 dosiahol počet e-mailov spracovaných Daktelou 43,2 milióna. Predpokladáme, že ani v budúcnosti sa tento trend nezmení a počet požiadaviek bude naďalej rásť,“ vysvetľuje Richard Baar.

Facebook a Messenger stále nedosiahnu na klasické SMS správy

Z údajov tiež vyplýva, že Slováci a Česi sú v komunikácii relatívne konzervatívni a volia dobre známe metódy. Hoci má napríklad aplikáciu Facebook Messenger alebo WhatsApp vo svojom telefóne takmer každý Slovák, klasické SMS správy sú v rebríčku najpoužívanejších komunikačných nástrojov ďaleko pred nimi.

Za posledné štyri roky prešlo cez kontaktné centrá, ktoré využívali softvér od Daktely, 24,5 milióna SMS správ. Ak by sme porovnali počty SMS správ so správami cez Facebook Messenger, nedostali by sme sa ani na polovičnú hodnotu. Aj tu vidíme, že určité trendy v slovenskej a českej spoločnosti sú dlhodobo zaužívané a pod náporom digitalizácie sa dramaticky nemenia, prípadne sa menia len minimálne,“ uzatvára Baar.

Zdroj: Daktela

O Daktele
Globálna technologická spoločnosť Daktela ponúka zákazníkom vlastný komunikačný softvér a cloudové riešenie pre kontaktné centrá. Spoločnostiam umožňuje podporovať zákazníkov pomocou všetkých dostupných komunikačných kanálov, ako sú hlas, e-mail, SMS, webový chat, Facebook Messenger, WhatsApp alebo Viber. Všetko s natívnou podporou v jednej webovej aplikácii.