Daňové priznanieEkonomikaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 18. apríla 2018 zobraziť celý profil

Bratislava 17. apríl 2018 – Vyše 200 tisíc daňovníkov si v tomto roku odložilo daňové priznanie. Ide o historicky najvyššie číslo. Nárast počtu odkladov je každoročný.

Počet odložených daňových priznaní:

2018

200 403

2017

199 998

2016

185 002

Zdroj: Finančná správa SR

Dagmar Bednáriková  – Slovenská komora daňových poradcov: „Príčinou rastúceho trendu je dlhší čas potrebný na zber a vyhodnotenie všetkých potrebných informácií a zložitosť daňových predpisov. Svoju úlohu zohrávajú aj financie. Pri neskoršom podaní priznania sa posúva aj termín na zaplatenie dane. Odklady najčastejšie využívajú daňovníci v situácii, ak nemajú skompletizované účtovníctvo, nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie dane alebo im vyšla vysoká daňová povinnosť.“

Daňovníci môžu výrazne ušetriť aj na preddavkoch na daň. Ak im vznikla povinnosť platiť preddavky alebo im vyšli vyššie ako platili doteraz, bolo výhodnejšie oznámiť odklad. Tak si platenie  preddavkov odložili o tri, resp. o šesť mesiacov a na istý čas ušetrili peniaze.

Dagmar Bednáriková  – Slovenská komora daňových poradcov:  „Fyzické osoby môžu vďaka odkladu ušetriť aj na odvodoch, v prípade, ak ich vymeriavací základ je vyšší ako v minulosti. Odkladom priznania sa automaticky odkladajú aj odvody. Vyššie odvody  začnú platiť až od  1. 10. 2018 (teda o tri, šesť mesiacov neskôr ako ostatní)“.

Zo štatistiky vyplýva, že klesli odklady podania daňového priznania u živnostníkov – fyzických osôb. Príčinou môže byť nárast odpočtu paušálnych výdavkov na 60%. V praxi to znamená, že pri rovnakých príjmoch klesnú živnostníkom od 1. júla odvody. Im sa teda oplatilo neodkladať si podávanie priznania na neskôr.

Vývoj počtu doručených oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP:

2016

2017

2018*

DPFO

98 536

103 829

98 648

DPPO

86 466

96 169

101 755

Celkom

185 002

199 998

200 403

Zdroj: Finančná správa SR* Poznámka: stav k 16. aprílu 2018

Všetkým daňovníkom, ktorí si odložili daňové priznanie, zostáva ešte niekoľko týždňov na jeho podanie a aj zaplatenie dane. Sankcie za nepodanie daňového priznania v lehote (aj v prípade odkladu) sú vo výške od 30 do 16 000 eur.
Posledný krát mohli fyzické osoby – neplatcovia DPH poslať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania inak ako elektronicky.  Stačilo ho poslať poštou alebo priniesť osobne. Od budúceho roka sa to zmení a odklad podávania daňového priznania musia urobiť už iba elektronicky.