Daňové priznanie xa Publikované 20. mája 2024 zobraziť celý profil

Zdravotníctvo je jedno z mála odvetví, ktoré v posledných rokoch neohrozila ani pandémia, ba naopak niektorým jeho sektorom pomohla. Dlhodobo je známe, že ponuka zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku postupne scvrkáva, čo chtiac či nechtiac prináša lepšie finančné výsledky pre tých, ktorí majú v zdravotníctve neštátne ambulancie. V tejto analýze sme sa preto pozreli na finančné výsledky firiem tohto sektora, a to konkrétne na spoločnosti, ktoré už podali za rok 2023 daňové priznanie, ktorého prílohou je účtovná závierka.

Akú sú kľúčové zistenia?

  • V zdravotníctve podniká vyše 11-tisíc spoločností, pričom daňové priznanie za rok 2023 podalo už vyše 62% z nich. Tržby v odvetví vzrástli od roku 2019 o polovicu na 3,4 miliardy eur.
  • V sektoroch, ktoré sme analyzovali podniká 6 778 spoločností (počet spoločností, ktoré podali za rok 2023 daňové priznanie) a v minulom roku dosiahli tržby vyše 2,8 miliardy eur.
  • Celkový čistý zisk spoločností bol v roku 2023 viac ako 246 miliónov eur a podrástol medziročne o 17,7 %.
  • Najziskovejšími boli všeobecní lekári, ktorým z jedného eura tržieb ostane 27 centov čistého zisku. Za nimi nasledovali špecialisti spolu so zubármi, ktorým na jedno euro tržieb ostane 17 centov čistého zisku.
  • Naopak najmenej sa v minulom roku darilo laboratóriám, ktorým sa prepadli tržby a skončili v strate. Dôvodom boli hlavne slabé výsledky jedného z najväčších laboratórií Unilabs Slovensko, s. r. o.

Sektor zdravotníctva tvoria okrem firiem aj neziskovky, rozpočtové a príspevkové organizácie a aj živnostníci

Na Slovensku v odvetví zdravotníctva podniká celkovo 11 538 spoločností, vyše 2-tisíc neziskových, rozpočtových a príspevkových organizácií a vyše 6-tisíc živnostníkov. V tejto analýze budeme analyzovať len firmy. Väčšinu spoločností tvoria tie, ktoré podnikajú v oblasti zubnej lekárskej praxi a špeciálnej a všeobecnej lekárskej praxi alebo v predaji liekov. Prípadne najmä všeobecní lekári a špecialisti budú zamestnancami nemocníc.

V tejto analýze sme sa podrobnejšie pozreli na šesť sektorov, a to zubnú, všeobecnú a špeciálnu lekársku prax, lekárne, ostatnú zdravotnú starostlivosť a laboratóriá. Celkový počet spoločností podnikajúcich v týchto šiestich sektoroch, ktoré podali účtovnú závierku za rok 2023 je 6 778.

Podiel podnikov v jednotlivých sektoroch zdravotníctva podľa počtu firiem

Tržby zdravotníckeho sektora posledných 5 rokov rastú. Kým v roku 2019 boli na úrovni 2,3 miliardy eur, tak v roku 2023 už boli o polovicu vyššie, teda 3,4 miliardy eur. Treba však pripomenúť, že v analýze sú zahrnuté, aj za staršie roky, len spoločnosti, ktoré podali za rok 2023 svoju účtovnú závierku. Trend tržieb tak môže byť ovplyvnený firmami, ktoré vznikli alebo zanikli počas sledovaného obdobia.

Tržby spoločností v spomínaných šiestich sektoroch v posledných 3 rokoch rástli priemerným tempom vyše 12 % ročne. Pre porovnanie v roku 2020 vzrástli len o necelé 2 %. Zaujímavejší je, ale vývoj tržieb pri jednotlivých sektoroch.

6 kľúčových sektorov zdravotníctva

Kým v roku 2020 medziročne klesali odvetvia ako špeciálna lekárska prax (o necelé 1 %) alebo ostatná zdravotná starostlivosť i. n. (o skoro 18 %) či zubná lekárska prax (o skoro 2 %), tak naopak služby zdravotníckych laboratórií či všeobecná lekárska prax rástli o 18 % resp. 12 %. Dôvodom bola pravdepodobne pandémie a s tým súvisiace opatrenia. Za spomenutie stojí aj nasledujúci rok, kedy rástla všeobecná lekárska prax o vyše 20% a špeciálne lekárska prax o 13%.

Do týchto dvoch činností patria aj desiatky spoločností, ktoré zarobili na prevádzke mobilných odberových miest.

Najvyšší podiel na tržbách v rámci šiestich analyzovaných odvetví majú lekárne, a to dlhodobo vyše 40%. Za nimi s výrazným odstupom nasledujú činnosti špeciálnej lekárskej praxe s podielom vyše 14%. Ostatné činnosti majú menší podiel na tržbách.

Kúpele dobiehajú predpandemické výsledky

Činnosť ostatnej zdravotnej starostlivosti je trochu špecifická tým, že tu spadajú rôzne spoločnosti rôzneho zamerania v rámci zdravotníctva. Najväčšie spomedzi nich sú kúpele a liečebné ústavy, avšak nájdu sa tu aj diagnostické centrá prevádzkujúce rôzne zobrazovacie metódy či iné zdravotnícke zariadenia.

Sektor ostatnej zdravotnej starostlivosti v roku 2023 utŕžil na tržbách približne 300 miliónov eur, pričom medziročne tržby sektora narástli o bezmála 20%.