PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. októbra 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pri žiadosti živnostníčky o materské neprihliada na to, či živnosť prerušila alebo zrušila a nesleduje ani to, či dosahuje príjem počas poberania materského. Živnostníčka teda môže podnikať a popri tom poberať dávku materské. Rozhodujúce pri posudzovaní nároku na túto je to, či bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Okrem tejto musí byť splnená aj druhá podmienka, a to je: trvanie nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvanie ochrannej lehoty k tomuto dňu. Ochranná lehota trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia alebo osem mesiacov v prípade tehotenstva.

Žiadosť o materské treba predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva alebo naposledy vykonávala nemocenské poistenie danej živnostníčky. Pred podaním žiadosti musí mať uhradené včas a v správnej výške.

Sociálna poisťovňa od januára do konca augusta 2019 ženám vyplatila 50 700 dávok v priemernej výške 660 eur.