MarketingPodnikanieSEOSociálne siete xa Publikované 4. decembra 2018 zobraziť celý profil

S výrazom PR sa stretávame v dnešnej dobe naozaj často. Čo si však pod týmto pojmom predstavujete vy?

Čo je PR článok?

Skratka PR znamená „public relations, čo je v preklade do slovenčiny „vzťahy s verejnosťou“. PR je vlastne spôsob, ktorým sa firma prezentuje a buduje si vzťahy s verejnosťou a svojím okolím, prípadne aj konkurenciou. Je to dlhodobý a cieľavedomý proces poskytovania informácií verejnosti s ohľadom na spätnú väzbu.

Vďaka PR článkom dokážete osloviť potenciálnych zákazníkov nevtieravou formou. A práve tento fakt ľudia dokážu oceniť a získate tak pozitívne ohlasy na vašu firmu. PR článok je na rozdiel od klasického článku súčasne reklamou, ktorá sa však dojem objektivity snaží len navodiť. Rozdiel medzi PR a reklamou je v dĺžke trvania jej efektivity. Reklama je zameraná na krátkodobé ciele, PR naopak na dlhodobé.

PR články

Okrem toho, že kvalitne spracovaný PR článok zvýši návštevnosť vašej webovej stránky, taktiež vás aj vyhľadávač Google posunie vo vyhľadávaní na vyššie priečky. PR články nemusia mať vždy rovnakú formu. Vždy opisujú niečo iné, preto aj obsah a spracovanie musí dotyčného naozaj zaujať.
PR článok môže mať formy napríklad:

 • opis konkrétneho produktu alebo služby,
 • predstavenie vašej spoločnosti,
 • informovanie o novinkách vo vašej firme,
 • rozhovor so spokojným zákazníkom, resp. pozitívna recenzia.

Online PR

Táto forma PR prináša ešte viac možností. PR články, ktoré sú publikované na internete v sebe totiž spájajú výhody klasického PR a online sveta. Tieto výhody napomáhajú najmä:

 • získať si dôveru zákazníkov,
 • vyprofilovať svoju firmu v čo najlepšom svetle,
 • zvýšiť predaj výrobkov či služieb,
 • získať vždy lepšie pozície vo vyhľadávačoch. 

Čo má obsahovať kvalitný PR článok?

Naozaj kvalitný PR článok musí spĺňať určité kritériá, vďaka ktorým vyzdvihne konkrétnu firmu, produkt alebo službu. Preto by sme si mali dať záležať na každej časti takéhoto článku.
Na toto by sme si mali pri písaní PR článku dávať pozor:

 1. Nadpis – názov článku predáva! A rovnako aj titulný (náhladový) obrázok. Obidve musia zaujať natoľko, že si ľudia na článok kliknú. Avšak, nadpis musí byť krátky a výstižný.
 2. Úvod – úvodný text pod nadpisom, resp. pod obrázkom je rozhodujúci. Je to tzv. perex a ak ten čitateľa nezaujme, je pravdepodobnosť, že strácate potenciálneho zákazníka.
 3. Členenie textu – rovnako, ako aj rôzne iné odborné články, aj PR články musia byť rozčlenené. Tie najdôležitejšie frázy zvýraznite a nebojte sa používať podnadpisy či stručné odrážky a číslovania.
 4. Obsah – článok musí obsahovať kľúčové slová. Celý obsah však musí čitateľovi odpovedať na otázky – Čo? Kto? Kedy? Kde? Prečo?
 5. Rozsah – všeobecne platí, že PR článok by nemal byť zbytočne príliš dlhý. Avšak, ak dokážete zaujať tým správnym spôsobom, čitateľa neodradíte ani dlhším článkom.
 6. Odkazy – PR články sú zamerané taktiež aj na SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), ktorého cieľom je dostať stránku na čo najvyššie priečky vo vyhľadávačoch. Preto sa využívajú odkazy. S ich množstvom to však nepreháňajte (max 3-4).
 7. Záver – logická a stručná bodka za celým textom.

Kvalita a odkazy

Kvalitný PR článok teda zoznámi používateľa s produktom alebo službou úplne nenásilnou formou a čo je podstatné, zlepší image spoločnosti. Zároveň ju vykreslí ako odborníka na danú tému a zasiahne širokú verejnosť s možnosťou cielenia tam, kde sa vyskytuje cieľová skupina.

V PR článkoch je veľmi dôležité tiež budovanie spätných odkazov. Tie sa väčšinou viažu na kľúčové slovo. Keď si naň kliknete, mali by ste byť presmerovaný na stránku predajcu. Aj tu však platí, že tých kľúčových slov nesmie byť veľmi veľa. Myslite hlavne na to, že PR článok musí byť pravdivý, vecný a samozrejme, gramaticky správny. Článok by mal čitateľovi poskytnúť skutočne relevantné informácie.

Chcete publikovať PR článok na tomto webe? Kontaktujte nás info@podnikatelskecentrum.sk


O autorovi

Veronika Štrbová – som copywriterka, ktorá sa venuje témam ako bývanie, podnikanie, domácnosť či zdravie. Rada však skúšam aj témy z iných oblastí. Zameriavam sa na pridanú hodnotu, budovanie a posilnenie SEA ( SEO – optimalizácia pre vyhľadávače, ang. „Search Engine Optimization“)