Financie na podnikaniePodnikaniePodpora startupov xa Publikované 23. januára 2023 zobraziť celý profil

Slovenská inovačná a energetická agentúra ponúka prostredníctvom národného projektu vytvor.me dizajnérom, architektom, programátorom a marketérom videoprednášky, ktoré im pomôžu nakopnúť podnikanie a stať sa lídrom vo svojom odbore. 

„Kreatívny priemysel má vysoký ekonomický potenciál, preto považujem za dôležité pomôcť malým a stredným podnikom v tejto oblasti, aby dokázali svoje tvorivé schopnosti aj ekonomicky zhodnotiť. Kľúčom k úspechu je spolupráca a zdieľanie svojich skúseností. Naša činnosť siaha ďalej než k podpore prostredníctvom finančných dotácií, snažíme sa vytvárať vhodné podmienky a navzájom prepájať,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov. Tiež im pomôcť nájsť inovatívne riešenia, ukázať návod, ako sa pozrieť na svoj biznis cez čísla, a zároveň podporiť ich potenciál a kreativitu. Podnikatelia tak cez inovačnú a energetickú agentúru majú možnosť využiť rôzne podporné programy.

Digitálne poradenstvo

Digitálne poradenstvo je súhrn videoprednášok, ktoré sú vytvorené v spolupráci s profesionálmi. Na základe praktických skúseností z podnikania a pomocou obchodného modelu Canvas prezentujú podnikateľom, ako vo svojom biznise odhaliť slabé miesta a stať sa konkurencieschopnejšími. Stiahnutím týchto videí sa podniky dozvedia, ako efektívne osloviť potenciálnych zákazníkov, ako nastaviť komunikačnú stratégiu, cenotvorbu či ako dosahovať vyšší zisk. Výhodou je, že kreatívci si sami určujú, kedy a kde venujú svoj čas digitálnemu poradenstvu.

Článok pokračuje pod reklamou

Webináre

Webináre sú navrhnuté tak, aby pomohli podnikateľom ujasniť si celkovú stratégiu podnikania od cenotvorby, offline a online marketingu, až po tvorbu správnych argumentov pri rokovaniach. V rámci riešenia praktických príkladov lektor vysvetľuje obchodný model Canvas a ako dostať biznis zo slepej uličky. Webinár je skvelou príležitosťou na to, aby kreatívci zistili príčiny a prekážky, ktoré brzdia ich podnikanie. Výhodou priamej účasti na tomto podujatí je interakcia s lektorom a rady šité na mieru daného podnikania. 

O projekte

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – vytvor.me realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Umožňuje malým a stredným podnikom dostať sa k profesionálnemu poradenstvu, vďaka čomu môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Pomoc je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Viac informácií o projekte sa dozviete priamo na webstránke vytvor.me

Zdroj: SIEA / redakcia