E-shopyKontrolyObchod a službyPodnikanieSociálne sieteVšeobecné obchodné podmienkyZaloženie e-shopu xa Publikované 20. júna 2022 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na stále sa opakujúce spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja tovaru prostredníctvom e-shopov s doménou .sk

Nakoľko SOI má obmedzené kompetencie, medzi ktoré nepatrí zákonné oprávnenie internetové stránky zablokovať a nie je oprávnená ani vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar, odporúča na svojom webovom sídle spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom webovej stránky, ktorá sa javí ako riziková.

Doménu .sk môžu vlastniť aj cudzinci

Vďaka uvoľneniu podmienok a zjednodušeniu pravidiel pre registráciu, môže mať dnes svoju .sk doménu naozaj každý. Doména .sk ani slovenský jazyk totiž automaticky nezaručujú, že ide o slovenský e-shop.

Pre registráciu stačí mať bydlisko, resp. korešpondenčnú adresu v niektorom z členských štátov Európskej únie a uhradiť registračný poplatok. Rovnako tak je možné za poplatok preregistrovať doménu, teda zmeniť registrátora.

Na čo dať pozor?

Pred uskutočnením nákupu SOI odporúča overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Ak žiadne recenzie nenájdete, prípadne recenzie sú negatívne, je treba byť na pozore.

Predávajúci sa nesmie skrývať

Každý e-shop je povinný informovať spotrebiteľa o osobe predávajúceho ešte pred uskutočnením nákupu. Dôveryhodný obchod preto nemá problém zverejniť informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania). Údaje o predávajúcom si môže spotrebiteľ overiť na stránke obchodného, alebo živnostenského registra.

Pri príliš nízkych cenách zbystrite

Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na podvodný e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle. 

Každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza názov predávajúceho (resp. uvádza predávajúceho z ďalekého zámoria) a neuvádza adresu, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov, vyžaduje iba platbu vopred – a navyše, pri komunikácii ponúka iba „kontaktný formulár“ nie je dôveryhodná. 

SOI kontroluje len slovenských podnikateľov

V prípade ak pôjde o slovenský podnikateľský subjekt, SOI vykoná šetrenie a v prípade preukázania porušenia zákona, budú voči kontrolovanej osobe vyvodené dôsledky, napr. pokuta, vrátane uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príp. opatrenia na ochranu trhu.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

SOI však nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov.

Najviac v Žiline a Trnave

Inšpektori SOI vykonali v minulom roku kontrolu predaja na diaľku až v 1300 prípadoch, čo predstavuje medziročný nárast o 213 kontrol. Najviac e-shopov kontrolovali v roku 2021 inšpektori na inšpektoráte v Žiline (385), za nimi v počte objemu kontrol je I-SOI v Trnave, kde kontrolóri stihli za rok vykonať 315 kontrol zameraných na internetový predaj.

Ako ďalej?

Nie ste si istí, či vaše podnikanie na diaľku spĺňa všetky parametre? Máte správne nastavené VOP, reklamačné podmienky a iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri kontrole SOI a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než váš e-shop skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty na vašom e-shope, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri internetovom predaji treba zamerať. Dokumenty k e-shopu dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky.

    Zdroj: SOI / úprava redakcia
    Rozhodnutia I-SOI: (Žilina č. I-1/2022/36, Trenčín č. 0010/03/2022 01/2022, Bratislava č. 27/2/2022 IN/01/01/2022, Košice č. Inf/01/2022, Trnava č. 8/02/2022 IN/001/02/2022, Prešov č. IN/01/07/22 05/07/22, Nitra č. 16/04/22, Banská Bystrica č. 01/2022BB 0064/06/2022)