Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 21. apríla 2021 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa za celé obdobie pandémie koronavírusu COVID-19 od prvej vlny v apríli 2020 do konca marca 2021 vyplatila svojim poistencom viac ako milión tristotisíc rôznych druhov pandemických dávok.

Celkové náklady na ne predstavujú 314 miliónov eur

Pomoc v podobe pandemických dávok získali poistenci po splnení zákonných podmienok na základe viacerých zmien zákona o sociálnom poistení počas krízovej situácie, ktorá trvá už od 12. marca minulého roka.

Sociálna poisťovňa v období od 1. apríla 2020 do konca marca 2021 poskytla svojim poistencom takmer 600 tisíc pandemických dávok nemocenské (597 598) a ďalších viac ako 600 tisíc dávok pandemické ošetrovné (605 021). Priemerná výška pandemického nemocenského za toto obdobie predstavovala 191,94 eura mesačne a Sociálna poisťovňa na tieto dávky vynaložila takmer 115 mil. eur. Vyššie náklady predstavovali výdavky na pandemické ošetrovné – priemerná mesačná výška dávky bola 276,97 eura a celkové výdavky presiahli hranicu 167,5 mil. eur.

Sociálna poisťovňa pomohla aj poistencom pri opakovanom predlžovaní poberania podpory v nezamestnanosti a tiež pri vyplácaní covid úrazového príplatku, ktorý bol do praxe zavedený koncom minulého roka. Celkovo za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 vyplatila poistencom 91 436 dávok v nezamestnanosti v predĺženom období za viac ako 32 miliónov eur, pričom ich priemerná výška predstavovala 353,69 eura. Poistencom Sociálna poisťovňa poskytla aj 8 700 covid úrazových príplatkov v priemernej výške 161,27 eura a celkovej hodnote 1,4 mil. eur.

zdroj: Sociálna poisťovňa