Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 9. júna 2018 zobraziť celý profil

Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne sa stretáva s otázkami verejnosti, či môže vzniknúť dlh na poistnom aj zamestnancom, ak napr. svojho zamestnávateľa objavia na zozname dlžníkov. Nie je to tak – platí, že zamestnancovi žiadny dlh voči Sociálnej poisťovni vzniknúť nemôže.

Je totiž povinnosťou zamestnávateľa odvádzať za zamestnanca poistné a plniť za neho aj všetky ostatné oznamovacie povinnosti. Ani v prípade, že si zamestnávateľ neplní riadne svoje odvodové povinnosti a stane sa dlžníkom, nedoplatok na sociálnom poistení nevzniká zamestnancovi, ale jeho zamestnávateľovi.

Ak zamestnávateľ predtým riadne zamestnanca prihlásil do Sociálnej poisťovne, zamestnanec sa nemusí obávať, neohrozí to ani jeho budúce nároky na dávky zo sociálneho poistenia (nemocenské, v nezamestnanosti, dôchodkové, garančné) a teda dlhy zamestnávateľa sa ho negatívne nedotknú.

Ak prišlo zamestnancovi oznámenie o podlžnosti voči Sociálnej poisťovne, určite to nie je za obdobie, keď bol zamestnaný ako zamestnanec

Môže to byť za obdobie, keď bol v minulosti napr. samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne poistená osoba. O pôvode dlhu preto Sociálna poisťovňa odporúča informovať sa a riešiť si ho v príslušnej pobočke v mieste svojho trvalého pobytu.

To, či zamestnanca súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj o výške vymeriavacích základov, z ktorých mu mal povinnosť odviesť poistné, sa dá overiť v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa.

Ak chce byť zamestnanec pravidelne informovaný o svojich vymeriavacích základoch (hrubých príjmoch), z ktorých za neho zamestnávateľ platí poistné, môže si tiež v Sociálnej poisťovni zriadiť bezplatne elektronický prístup k službe Individuálny účet poistenca – údaje sa tu aktualizujú raz ročne po 30. apríli za predchádzajúci kalendárny rok.

Na to, aby poistenec získal prístupové práva k tomuto účtu, musí osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie Grid karty, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Pri podpisovaní dohody a preberaní Grid karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

zdroj: Sociálna poisťovňa