KontrolyObchod a službyReklama xa Publikované 22. februára 2022 zobraziť celý profil

Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva kontrolu dodržiavania povinností predávajúceho vo veci akciových ponúk v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, a to s prihliadnutím na § 8 ods. 1 a prílohu 1 tohto zákona (nekalé praktiky).

Pozor na klamlivé konanie

Obchodník sa najmä vo vzťahu k akciovým ponukám nesmie dopúšťať klamlivého konania, čím najmä poukazujeme na tzv. vábivú reklamu: „Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu.“

Informovať o dostupnosti produktov

V prípade, že predávajúci zaradí do akciovej ponuky vybraný druh produktov, istý sortiment, prípadne použije akciu na všetky produkty, ktoré má na predajni, predávajúci by mal o dostupnosti produktu informovať v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku, ktorý zvolí pri šírení tejto informácie (či už ide priamo o informáciu v obchode, vyhlásenie prostredníctvom médií, za použitia letákov alebo iných komunikačných kanálov).

V prípade akciových letákov to zahŕňa s prihliadnutím na charakter komunikačného prostriedku napríklad informácie:
– o tom, kde možno produkt zakúpiť, resp. na ktoré prevádzky sa akcia vzťahuje alebo nevzťahuje, ak ide o vybrané prevádzky a nie celú sieť obchodov; 
–    o dostupnom množstve, ak toto množstvo je známe, prípadne za použitia frázy napríklad „do vypredania zásob“; 
–    o výške akciovej ponuky (napríklad vyjadrené v percentách, v konečnej predajnej cene,…); 
–    o trvaní akciovej ponuky.

Primeraný rozsah

Počet produktov zaradených do akcie by mal byť primeraný rozsahu šírenia reklamy s prihliadnutím na veľkosť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej je šírenie reklamy určené. Vo vzťahu k uvedenému môže SOI skontrolovať i množstvo produktov určených na akciovú ponuku.

Ak obchodník zaradí produkty do akciovej ponuky, ktorú komunikoval so spotrebiteľom, mal byť mať produkt k dispozícii. V prípade, že nedošlo k naskladneniu produktu, odporúčame zverejniť informáciu s uvedením dôvodu, prečo nebude možné takýto produkt do predaja zaradiť. Ak totiž obchodník nemá naskladnený produkt zaradený do akciovej ponuky už v prvý deň akcie, môže sa takýmto konaním dopustiť porušenia vyššie uvedeného ustanovenia zákona.

Spotrebiteľov je možné informovať rôzne

Pokiaľ má obchodník vo výzve na kúpu uvedené napríklad „do vypredania zásob“, uvedené postačuje na splnenie si informačnej povinnosti vo vzťahu k vypredaniu produktu. Ak dôjde k vypredaniu zásob určených na akciu, môže obchodník informovať spotrebiteľa hromadne za použitia dostupných komunikačných prostriedkov priamo v predajni (napríklad výveska, informácia pri samotnom produkte, a podobne) alebo individuálne, ak sa bude spotrebiteľ na produkt priamo pýtať.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia / úprava redakcia