PodnikaniePodujatia xa Publikované 24. júla 2019 zobraziť celý profil

Cesty k podnikaniu, OZ, zrealizovalo druhý ročník  stretnutia mladých ľudí s podnikateľmi. Týždeň plný aktivít vo forme praktických workshopov, seminárov a diskusií  sa zameral na témy: hľadanie vlastného talentu, vytvorenie biznis modelu, dizajnové myslenie, príležitosti pre biznis, právne minimum, prezentačné zručnosti alebo ako nepokaziť projekt.

Všetky semináre viedli odborníci z praxe. Súčasťou boli i exkurzie v inovatívnych firmách: KOMA modular Vizovice a CEIT v Žiline. Počas týždňa sme nachádzali inšpirácie od Baťu v Zlíne až po top technológie vo virtuálnej realite.

A aký je feedback účastníkov?

Volám sa Lucia a na campe som sa zúčastnila už druhýkrát. Stretli sa tu študenti, ale i zárobkovo činní mladí ľudia s chuťou objavovať nové veci.  Práve nazeranie do nových svetov, ktoré sú súčasťou podnikania bolo cieľom aktivít na campe. Prežili sme inšpiratívny týždeň plný nápadov, poznatkov skúseností, kreativity, ale i výziev. Vrelo  odporúčam a to z minimálne 7  dôvodov:

  1. Kvalitné prednášky
  2. Workshopy
  3. Možnosť anglickej verzie
  4. Zaujímaví hostia
  5. Nové kamarátstva
  6. Exkurzie
  7. Čas cez rok, aj keď sa camp skončí, tak naše cesty sa nerozídu.

Teším sa na 3. ročník Camp-u mladých podnikateľov v roku 2020 v Žiline

Na campe som najviac ocenila stretnutie a komunikáciu s rôznymi skúsenými podnikateľmi. Príjemný prístup, odbornosť.

Prečo sme sa rozhodli pre tento formát?

Súčasnú generáciu mladých zasahuje exponenciálna zmena v ekonomike. Nástup novej technológie, robotizácia, digitalizácia spôsobia zánik mnohých povolaní, zároveň prichádza príležitosť vytvárať nové povolania. Zmeny sa dejú i vo využiteľnosti lokálnej ekonomiky, vytvárania nových možností v samozamestnaní.

Uvedené globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť mladej generácie pre podnikateľské  zručnosti. /Myslieť globálne, jednať lokálne/. Významné zmeny sa dejú i v organizačnom riadení firiem, kde postupne i od zamestnancov sa budú vyžadovať zručnosti k spoluvytváraniu hodnôt podniku. Na trhu práce sú a budú potrební ľudia s podnikateľským myslením.

Renáta Fogeltonová
OZ Cesty k podnikaniu