Cestovný ruchEkonomikaGastronómia a hotelierstvoHR/PersonalistikaKoronavírus COVID-19ManažmentObchod a službyPriemyselPrieskumy a analýzy xa Publikované 5. decembra 2020 zobraziť celý profil

Koronakríza na Slovensku poznačila veľké množstvo firiem. Na jednej strane tu máme obchodné reťazce, ktorým sa darilo, a zas naopak na strane druhej sú tu malé a stredné spoločnosti, ktoré museli mať svoje prevádzky zatvorené. Táto situácia sa samozrejme odrazila aj na pracovnom trhu.

Pracovný portál Profesia nám nižšie prezradí, kde a aké zmeny nastali. Boli dramatické alebo ani nie? Však zhodnoťte. Pre Podnikatelské centrum odpovedá Nikola Richterová z Profesia.sk.

V polovici marca prišli prvé obmedzenia. Ako sa to prejavilo na pracovnom trhu?

Dá sa povedať, že zamestnávatelia začali hromadne reagovať už po ohlásení prvého prípadu korona vírusu na Slovensku. Boli sme svedkami hromadných nariadení povinnej práce z domu a bohužiaľ, mnohé firmy začali rušiť nábory nových ľudí. Vplyv na trh práce sa výrazne prejavil aj na počte pracovných ponúk.

Počas 10. kalendárneho týždňa sme ešte boli svedkami „normálneho“ počtu ponúk za jeden týždeň, bolo to presne 5239 inzerátov. O týždeň neskôr ich už bolo 4437. Neskôr, počas 12. týždňa, už počet pracovných ponúk, ktoré uverejnili zamestnávatelia, predstavoval iba 2660 a tieto čísla stále klesali.

Absolútne najnižšie čísla sme zaznamenali počas 15. kalendárneho týždňa, keď to bolo iba 1631 ponúk, čo predstavuje až 70-percentný medziročný prepad. Keď sa pozrieme na mesiace, tak najhoršia situácia bola v apríli, vtedy sme zaznamenali iba zhruba 8600 pracovných ponúk, postupne však už ponuky začali stúpať.

Aktuálne môžeme konštatovať, že napriek tomu, že Slovensko počas druhej vlny eviduje výrazne vyšší počet pozitívnych prípadov vírusu, na trhu práce sa to prejavuje omnoho menej. Zamestnávatelia už získali skúsenosti, vedia ako reagovať, vedia, aké opatrenie zavádzať.

V októbri sme zaznamenali viac ako 17-tisíc pracovných ponúk, čo je oproti spomínanému aprílu výrazný rozdiel. 

Vieme napr. porovnať totožné obdobia počas rokov 2019 / 2018 / 2017? 

V roku 2020 sme od 1. januára do 29. novembra zaznamenali 173 127 pracovných ponúk. Už teraz tak môžeme konštatovať,  že pôjde po dlhých rokoch o výrazný prepad. Vlani išlo o 262173 a v roku 2018 o 273 944 inzerátov. Za 23-ročnú históriu pracovného portálu Profesia.sk sme najvyšší počet pracovných ponúk zaznamenali v roku 2017. Rekord tak predstavuje 274 973 pracovných príležitostí. 

Čo sa týka aktuálnej situácie, v novembri 2020 sme  zaznamenali 16 003 pracovných ponúk. Počet inzerátov vlani predstavoval 19 841. V októbri 2020 to bolo 17 154 ponúk a v septembri 18 297 inzerátov. September je po príchode korony na Slovensko zatiaľ najlepším mesiacom z hľadiska pracovných ponúk. 

zdroj: profesia.sk

O ktoré profesie bol najväčší záujem na pracovnom trhu? 

Čo sa týka prvej vlny, tu sme na úplnom začiatku evidovali zvýšený počet ponúk do obchodu. Týkalo sa to najmä pozícií ako predavač, dokladač tovaru a pokladník. Nárast ponúk však netrval dlho a týkal sa viac-menej len prvých dní počas prvých tvrdých opatrení na Slovensku. 

Neskôr sme zaznamenali zvyšujúci sa podiel IT ponúk. Firmy zrazu potrebovali nových programátorov, databázových inžinierov a podobne. Súviselo to najmä s tým, že obchody sa vo veľkom začali orientovať na online predaj a zamestnávatelia hromadne nariaďovali prácu z domu. Okrem toho nám v roku 2020 stúpol dopyt po nových ľuďoch v zdravotníctve a školstve. 

Aktuálne však vnímame veľké rozdiely v tom, čo potrebujú firmy a čo chcú uchádzači. Ľudia totiž dlhodobo reagujú najviac na pozície ako je administratívny pracovník, office manažér, sekretárka, asistent, recepčná a podobne. Na tieto pozície nám reagujú aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním aj s maturitou. Na druhú stranu IT pozície, zdravotnícke ponuky ako lekár či farmaceut alebo učiteľské pozície doplácajú na nezáujem slovenských uchádzačov.

Článok pokračuje pod reklamou

Naopak, ktoré profesie zostali nepovšimnuté alebo naopak sa hromadili záujemci o prácu, ale od firiem bol minimálny dopyt? Nájdeme aj rizikový prepad a oblasti? 

Jedno z najviac zasiahnutých odvetví je  najmä cestovný ruch, gastro, hotelierstvo. Ponuky práce tu v apríli a máji takmer neboli, potom sektoru pomohla letná sezóna. Aktuálne však kvôli opatreniam predstavuje medziročný prepad v počte ponúk takmer 80 percent. 

Veľký medziročný prepad vidíme napríklad aj pri event manažéroch alebo umeleckých pozíciách. Zároveň však treba spomenúť aj to, že pomerne výrazný prepad v počte nových pracovných príležitostí vidíme aj v administratíve a zákazníckej podpore. V tomto prípade ide o potvrdenie toho, že čo sa týka ľudskej sily, firmy začali šetriť práve na pozíciách, ktoré skôr podporujú biznis ale netvoria priamy zisk. 

Ako to vyzeralo na pracovnom trhu počas leta? Boli tam taktiež rozdiely oproti predchádzajúcim obdobiam? Ak áno aké? 

Počas leta sa výrazne prebudilo gastro a cestovný ruch. V júli a auguste sme v tomto sektore evidovali 1822 nových pracovných ponúk, v rovnakom období vlani išlo o 2097 inzerátov. Medziročný prepad bol preto v porovnaní s jarou skutočne len minimálny. Bohužiaľ, po sprísnení opatrení, ktoré prišli po lete, sa tento sektor dostal opäť do negatívnych čísel z prvej vlny. 

V lete však na trhu práce pôsobila veľmi pozitívna situácia. Spoločnosť Profesia a iniciatíva Open HR forum robila prieskum, kde boli respondentmi personalisti spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku. Ten nám ukázal, že väčšina zamestnávateľov nariadila svojim zamestnancom návrat späť na pracovisko od začiatku júna. Počas leta sme tak boli svedkami toho, že veľká časť zamestnancov fungovala ako za starých čias.

Celková pozitívna situácia na trhu práce počas leta navyše spôsobila, že nábory na nových zamestnancov spúšťali firmy aj počas dovolenkovej sezóny, čo počas klasických rokov nie je až tak bežné.

Máme tu november 2020. Firmy sa už pripravujú na vianočnú sezónu (sklady, obchody a pod.) Aká nálada vládne v tejto oblasti? 

Počet pracovných inzerátov v doprave, špedícii a logistike, či obchode je pomerne stabilný. Môžeme konštatovať, že doprava aj obchod patria medzi sektory s najvyšším počtom ponúk v roku 2020. Čo sa týka zimnej sezóny,  pri číslach v roku 2020 môžeme hodnotiť, že zamestnávatelia hľadali pred zimnou sezónou viac kuriérov, pracovníkov logistiky a skladníkov, ako tomu bolo počas zvyšku roka.

Veľkou zaujímavosťou však je, že najmä pri kuriéroch aktuálne platí, že záujem ľudí o tieto ponuky je omnoho vyšší ako je dostupnosť voľných pracovných miest. V októbri platilo, že na jednu ponuku práce kuriéra zareagovalo v priemere až 188 uchádzačov, v septembri to bolo 127 ľudí. O čosi nižší záujem bol iba v auguste, keď na inzerát zareagovalo v priemere 44 ľudí, v júli to bolo 91 a v júni 106.

Pri skladníkoch platí, že na jednu pracovnú ponuku zareagovalo v októbri aj v septembri v priemere 24 uchádzačov. Podobné čísla platia viac-menej pre celý rok. Na jednu pracovnú ponuku logistika zareagovalo v októbri 20 uchádzačov, v septembri to bolo taktiež 20 ľudí. 

November 2020 v porovnaní s 2019 / 2018 – aké sú tam najväčšie rozdiely?

Počas novembra 2020 sme evidovali 16 003 pracovných ponúk, vlani išlo o 19 841 inzerátov. Toto obdobie je typické tým, že mnoho  zamestnávateľov hľadá pracovnú silu na zimnú sezónu. Aktuálne však platí, že hotely ani lyžiarske strediská nevedia, či zimná sezóna vôbec bude, preto prakticky nemáme takéto ponuky práce, ktoré boli veľmi atraktívne najmä pre študentov. 

Článok pokračuje pod reklamou

Ako by ste zhodnotili aktuálnu situáciu z pohľadu platového ohodnotenia? Ponúkajú firmy viac alebo menej eur uchádzačom na tej istej pozícii? 

Z našich prieskumov a dát vyplýva, že ak sa zamestnancom v roku 2020 menil plat, častejšie išlo o posun smerom nadol ako nahor. Vyplýva to aj z prieskumu agentúry Focus pre Profesiu, podľa ktorého sa tento rok znížil plat až 13 percent zamestnancom na Slovensku. Trom percentám sa neskôr naspäť zvýšil, desatina pracovníkov však ešte stále pracuje za menej. Ak sa pozrieme na to, koľkým zamestnancom sa v roku 2020 zvýšil plat, išlo o osem percent. 

Znižovanie platov sa nám navyše prejavilo aj v pracovných ponukách. V treťom kvartáli predstavovala priemerná ponúkaná mzda v pracovných inzerátoch 1125 eur v hrubom. Je to o 6,7 percenta menej ako tomu bolo v druhom kvartáli. Vtedy predstavoval priemer 1206 eur. Zníženie sme pritom zaznamenali v každom jednom kraji a v takmer každom sektore. Výnimkou boli iba informačné technológie, štátna a verejná správa a služby. 

Aký bude podľa vás vývoj na pracovnom trhu najbližšie mesiace? Prípadne na prelome rokov 2020 / 2021?

Je tu veľký predpoklad, že rok 2021 prinesie omnoho pozitívnejší vývoj súčasnosť. Vidíme to aj na aktuálnom dianí. Napriek tomu, že druhá vlna koronavírusu je silnejšia a máme tu omnoho viac nakazených ľudí, na trhu práce sa to už prejavuje omnoho menej ako počas tej prvej. Firmy už jednoducho vedia reagovať lepšie.

Zvolili opatrenia, pracujú často na diaľku a všetko prispôsobili tomu, aby vedeli fungovať čo najefektívnejšie. Aktuálne preto vidíme, že sa neboja spúšťať nové náborové procesy. Problémom však je, že tu máme sektory, ktoré už na tom až tak dobre nie sú. Najväčší problém vidíme v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve.

Obrovským problémom v tomto prípade nie je iba to, že firmy potrebujú rýchlu finančnú pomoc, ale taktiež aj v tom, že potrebujú vedieť, pri akej situácii môžu opäť otvárať. V čase tohto rozhovoru nám na Slovensku stále chýba plán, podľa čoho by sa vedeli podnikatelia v tomto sektore orientovať a pripravovať. 

Ďakujeme za rozhovor