EkonomikaPoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 29. októbra 2018 zobraziť celý profil

Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatil slovenským farmárom historicky prvé preddavky na priame platby so zameraním na podporu živočíšnej produkcie. V týchto dňoch si finančne prilepší ešte viac žiadateľov ako vlani. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelí 4 584 slovenských poľnohospodárov.

  • Po vlaňajšej historickej premiére vyplatí PPA aj v tomto roku slovenským poľnohospodárom preddavky na podporu živočíšnej produkcie.
  • Preddavky na priame podpory získa až 4 584 žiadateľov.
  • Celkovo vyplatí PPA na preddavkoch 23,143 miliónov eur.

„Od môjho nástupu sme s novým vedením Pôdohospodárskej platobnej agentúry spravili pre slovenských poľnohospodárov kus poctivej práce. Práve živočíšna produkcia si zaslúži našu špeciálnu pozornosť. Toto odvetvie malo na Slovensku dlhú tradíciu, no v poslednom desaťročí výrazne stagnuje. Rýchlejší prístup k financiám je jedným z možných nástrojov, ako ho podporiť,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná.

Pôdohospodárska platobná agentúra začala vyplácať preddavky na viazané priame platby v podporných schémach na chov bahníc, jariek a kôz v sadzbe 18,04 eur, na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka v sadzbe 227,23 eur a na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka v sadzbe 288,95 eur, pričom opätovne dochádza k ich medziročnému nárastu.

„Na všetkých žiadostiach sme uskutočnili administratívne kontroly a preverili sme výsledky vykonaných kontrol na mieste. Po overení podmienok oprávnenosti na platbu sme okamžite začali s vyplácaním preddavkov. Tak, ako vlani posielame na účty slovenských poľnohospodárov tisícky eur,“ skonštatoval Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Európska legislatíva umožňuje členským štátom vyplácať preddavky na priame platby až do výšky 50 % pred 1. decembrom kalendárneho roka, ale najskôr od polovice októbra. „Využili sme maximálne možnú hranicu na vyplatenie preddavkov, a teda rovných 50 %. Viac ako 4 500 žiadateľom poskytneme cez 23 miliónov eur,“ dodal J. Kožuch.

zdroj: MH SR