Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 23. augusta 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť mimo územia Slovenska, že počas svojho pôsobenia v zahraničí im Sociálna poisťovňa príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) nepostupuje. Výnimkou sú len osoby, ktoré aj počas svojho pôsobenia mimo územia Slovenska naďalej podliehajú slovenskej legislatíve, a teda platia poistné do Sociálnej poisťovne.

Podmienkou postupovania príspevkov do II. piliera je existencia aktívneho poistného vzťahu v Sociálnej poisťovni

A keďže ho osoby pracujúce v zahraničí spravidla nemajú, v uvedenom období si na svoj osobný dôchodkový účet v II. pilieri nesporia. Ak opäť začnú pracovať na Slovensku a budú podliehať slovenskému systému sociálneho zabezpečenia, postupovanie príspevkov do II. piliera im Sociálna poisťovňa automaticky obnoví.

V prípade, že osoby pracujúce v zahraničí nechcú mať žiadny výpadok v postupovaní príspevkov, majú možnosť platiť si poistné na dôchodkové poistenie samé ako dobrovoľne poistené osoby.

Viac informácií o dobrovoľnom postení možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne – https://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny/55168s

zdroj: SP