ManažmentPodnikaniePodnikateľský plán xa Publikované 9. apríla 2018 zobraziť celý profil

Prístupy k tvorbe a obsahu podnikateľského plánu

Možno zakladáte novú firmu, chcete expandovať na nové trhy či rozšíriť svoje portfólio. Alebo potrebujete úver a snažíte sa získať nových investorov a obchodných partnerov. To všetko sú príležitosti, kedy budete potrebovať dobrý podnikateľský plán na prezentovanie svojich podnikateľských ambícií.

Komu a prečo chcete prezentovať svoj podnikateľský plán?

V dnešnej virtuálnej dobe nie je náročné nájsť množstvo zaručených informácií o tom, čo má obsahovať biznis plán, aby bol spracovaný podľa štandardov kvality. Odpoveď na otázku bude závislá od dôvodu, kvôli ktorému biznis plán potrebujete vypracovať.

Ak chcete ohúriť budúceho investora s vašim skvelým inovatívnym nápadom, dôležitý bude jeho dokonalý popis, porovnanie obdobných nápadov s konkurenčnými a jasné identifikovanie všetkých výhod. Záver musí byť orientovaný na biznis a návratnosť kapitálu v čo najkratšom čase. Samozrejme, ideálne sú prezentácie možných výsledkov v rôznych scenároch – pesimistický, realistický a optimistický.

Na druhej strane, ak vás o vypracovanie podnikateľského plánu požiada šéf, pretože rieši problém s krátkodobým nedostatkom finančných prostriedkov, rozhodne potrebujete detailné informácie od účtovníka o finančnej situácii. Cieľom bude presvedčiť banku, že nie ste na tom zle a peniaze vám rozhodne, síce neskôr, ale predsa, na účet prídu.

Potrebujete silné argumenty podporené podpísanými kontraktmi a istými budúcimi príjmami. Vaše budúce príjmy by mali byť aspoň násobne vyššie ako úver, o ktorý žiadate. Dôležitá kapitola biznis plánu bude tá finančná.

Chcete sa zapojiť do populárnych súťaží o „najviac inovatívnu spoločnosť alebo produkt“ a biznis plán vám má pomôcť s prezentáciou vašich nápadov, alebo už dosiahnutých výsledkov? Argumentujte potenciálom trhu, potrebami zákazníkov a nezabudnite na sociálne prínosy pre spoločnosť. V dnešnej dobe totiž nie je dôležité iba predávať tovary a poskytovať služby. Zákazníka zaujíma úspešný príbeh zrodenia produktu a pozitívny vplyv na rozvoj regiónu. To všetko so silnou orientáciou na environmentálne vplyvy.

Čo by malo byť obsahom vášho podnikateľského plánu?

Buďte struční a píšte zrozumiteľne. Zložitým technickým riešeniam rozumejú iba odborníci, ale vy potrebujete svoju myšlienku predať do sveta. Predstavte jedinečnosť produktu alebo služby, odlíšte sa od ostatných. Popíšte prečo práve vy máte to, čo potrebuje väčšina zákazníkov. Aby vám verili, mali by ste pristúpiť seriózne k predstaveniu vašej spoločnosti. 

Najmä ľudí, ktorí stoja za ňou, a ktorí predstavujú jej motor. Manažment, zamestnanci, projektoví partneri, garanti a odborní kritici. Predstavte ich a dajte najavo, že vaša myšlienka obstála pred každým z nich. Ukážte, že ste sa seriózne venovali prieskumu trhu a konkurencie.

Orientujte sa na odvetvie, v ktorom chcete podnikať, resp. na región, kde by ste chceli preraziť. Nech je čitateľom vášho biznis plánu špecialista v banke, investor alebo hodnotiteľ, ukážte v prvom rade kvalitu vašej myšlienky, široké znalosti problematiky a konkrétne nápady, ako dosiahnuť stanovené ciele. Nikto vám totiž neuverí, pokiaľ neukážete cestu, ako chcete svoje ciele dosiahnuť.

Pripravte si kvalitný marketingový plán, ktorým budete argumentovať. Popíšte predajné kanály a objem predaja, ktorý odhadujete. Orientujte sa na najbližších 3-5 rokov. Vo finančnom pláne by ste mali vedieť obhájiť plánované príjmy a výdavky. Mali by ste mať pripravené doplnkové nápady pre prípad nesplnenia finančných predpovedí.

Ako by mal biznis plán vyzerať?

Myšlienky graficky spracujte do výstižného textu obsahujúceho vaše doterajšie úspechy. Jedinečnosť nápadu je pre dobrý biznis plán základ. Ukážte jasnú a zrozumiteľnú cestu, ktorou plánujete ísť. Texty si dajte radšej skontrolovať, pretože nie je nič horšie, ako gramatické chyby alebo nevhodná štylistika. Vytlačte ho na kvalitný papier a použite vhodnú väzbu.

Dobré rady na záver

Predložiť kvalitný biznis plán je skoro také, ako obdarovať niekoho vhodným a krásnym darčekom. Chcete, aby sa mu páčil hneď od začiatku. Dizajn, grafika, papier a väzba sú ako baliaci papier. Obdarovaný musí chcieť potiahnuť stužku a pozrieť sa, čo sa ukrýva vo vnútri. Atraktívny zvonku aj zvnútra. Vypracujte ho s túžbou, aby čitateľ našiel, čo hľadal. Dávajte však pozor, aby ste darovali originál a nie prevzatý „fake“.

Inšpirujte sa štruktúrou nášho podnikateľského plánu

1. Manažérske zhrnutie: Stručne popíšte vašu spoločnosť a cieľ vášho biznis plánu. Zhrňte to najpodstatnejšie zo všetkých kapitol. Máte jednu stranu, aby ste zaujali čitateľa.

2. História spoločnosti: Prerozprávajte históriu spoločnosti v nadväznosti na budúcnosť. Kedy a ako spoločnosť vznikla? Ako sa vyvíjala? Kto bol zakladateľom? Aká bola jeho motivácia, schopnosti a skúsenosti? Oprite sa o klúčových ľudí, ktorí sú dušou spoločnosti.

3. Produkt: Predstavte a popíšte váš produkt alebo službu. Aké su jeho vlastnosti, kvalita, cena, výhody? Pre koho je určený? V čom je jedinečný? Aký je plán predaja?

4. Trhové prostredie: Charakterizujte trh, na ktorom budete pôsobiť. Aká je jeho veľkosť? Ako sa vyvíjal? Aký máte podiel na trhu? Čo hovoria štatistiky na trhu?

5. Konkurencia: Popíšte vašich konkurentov. Aké sú ich silné a slabé stránky. V čom sa odlišujete? Ako im budete konkurovať?

6. Marketing a predaj: Popíšte, ako budete realizovať váš plán predaja. Akú cenovú politiku zvolíte? Aký bude vývoj cien a ziskovosť produktov? Ako budete riešiť objednávky, distribúciu a propagáciu?

7. Organizačný plán: Vymenujte klúčové osoby v spoločnosti a projekte, prehľad o ich vzdelaní, skúsenostiach a doterajšej praxi. Vysvetlite spôsob riadenia spoločnosti, zabezpečenia výroby a podporných aktivít.

8. Finančný plán: Zanalyzujte vaše účtovné výkazy a naplánujte tržby, náklady, investície a cash flow.

9. Riziká: Identifikujte všetky relevantné riziká, ktoré môžu zhoršiť vaše podnikanie a ohroziť jeho podnikanie. Odhadnite pravdepodobnosť ich vzniku, ale najmä definujte, ako budete minimalizovať ich vplyv na vaše podnikanie.

10. Prílohy: Priložte akčný plán, životopisy klúčových ľudí, organizačnú štruktúru, účtovné výkazy, prieskum trhu a pod.

Praktický príklad niekedy povie viac

(Modelový zjednodušený príklad.)
Žena na materskej dovolenke sa popri všetkých svojich povinnostiach rozhodne, že nenechá na náhodu svoj návrat do práce a pokúsi sa účelne využiť čas. Volajme ju Alena. Keďže je kreatívna a miluje svoje dieťa, začne vymýšľať zaujímavé hračky, s ktorými by sa dieťa nielen hralo, ale niečo nové sa aj naučilo. Pracuje s papierom, látkou, krajčírskymi doplnkami ako sú rôzne aplikácie, gombičky a stužky.

O jej produkty majú záujem viaceré kamarátky. Zo začiatku si úplne nedôveruje, ale portfólio produktov, ktoré vyrobila a úspešne otestovala sa postupne rozširuje. Aby ich mohla predávať, zriadila si živnosť. A tu sa začína príbeh podnikateľky a matky.

Roky ubiehali. Do rodiny pribudli ďalšie 2 deti a do portfólia 15 nových produktov. Stala sa známou a vyhľadávanou. Už nepracuje iba pre známych a kamarátov. Venuje sa klientom z celého územia Slovenska. Objednávok má dosť na niekoľko mesiacov dopredu. Dodacie doby sa jej predĺžili na dvojnásobok. Pracuje viac ako 12 hodín denne a zastáva názor, že prijať niekoho do pracovného pomeru a platiť ho, je pre jej podnikanie riziko. Nevie s istotou, či plánované tržby dodrží. Ako von z tohto kolotoča termínov, zodpovednosti a rizika? Ako sa má Alena rozhodnúť? Pomôže kvalitne vypracovaný podnikateľský plán.

1. Manažérske zhrnutie

Každý biznis plán začína stručným prehľadom, kde sa na jednej strane budú nachádzať kľúčové informácie o produkte, vyťaženosti výroby, dostupnosti materiálov, ale najmä o vízii rozvoja podnikania. Stanoviť si cieľ, svoju víziu, ktorú chce Alena dosiahnuť, je priam kľúčové. V manažérskom zhrnutí je miesto pre trefný popis inakosti jej produktov a vyzdvihnutie vlastných skúseností s jej tvorbou.

2. História spoločnosti

Druhá kapitola by mala obsahovať prerozprávanie histórie spoločnosti v nadväznosti na jej budúcnosť. Tu má Alena možnosť popísať časy, kedy začínala. Svoje prvé úspechy s uvedením tých súčasných. Popis vylepšení vo výrobnom procese, v produkcii návrhov a vo výbere materiálov dokreslí jej vzťah k spoločnosti.

Dôležité je, aby spomenula, ako dlho sa výrobou produktov zaoberá, odkedy podniká, a ako sa jej podnikanie vyvíjalo. Sem by mala Alena vložiť informácie, ktoré ju dokreslia ako nositeľa myšlienky a idei spoločnosti rovnako ako človeka. Dôležité informácie sú aj o jej motivácii vyrábať didaktické hračky a jej skúsenostiach.

Alena mala jedinečnú možnosť odskúšať si všetky svoje produkty na vlastných troch deťoch, teda presne vie, ktorá hračka je vhodná v určitom veku dieťaťa. Didaktické hračky časom vyvíjala, rozširovala portfólio produktov.

3. Produkt

Plynulo je možné prejsť na kapitolu o produkte. Alena by sa mala zamerať na rozdelenie svojich produktov podľa výrobných typov (napr. interaktívne kocky pre najmenších, šušťadlá a hryzadlá, knižky s aplikáciami a pod.) alebo skupín podľa veku dieťaťa (0-6 mesiacov; 7-24 mesiacov; 2-4 roky; 5+).
Každý typ by mala dôkladne popísať. V popise uvádza nielen, ako je možné produkt používať a pre koho je určený, ale aj dĺžku doby výrobného procesu, množstvo potrebného materiálu a aplikácií, prípadne variantnosť produktu. Farebné prevedenie v „modrej“ alebo „ružovej“ je to najzákladnejšie.
Ku každému typu výrobku je vhodné doložiť aj fotodokumentáciu. Je to najjednoduchšia forma získania si dôvery čitateľa. Časť kapitoly by mohla venovať aj tvorbe nových produktov a tematických inovácií. Na začiatku produktovej rady mohol byť suchý zips ako možnosť pripevniť 2D aplikáciu loptičky do obrázka futbalovej bránky.

Čo by v tomto prípade mohla byť inovácia? Záleží od toho, čo chceme u dieťaťa podporiť a ktorým smerom sa uberieme. Pre menšie deti by sa 2D aplikácia loptičky mohla zmeniť na množstvo rôznofarebných častí oblečenia v troch farbách, ktoré je potrebné rozdeliť podľa ich farby do troch košov na bielizeň. Každý kôš by bol rovnakej farby ako oblečenie, ktoré bude schovávať. Pre väčšie deti by bola 2D aplikácia loptičky premenená na písmená, ktorými by mohli napísať krátky oznam pre mamu, alebo otca.

4. Trhové prostredie

Trhové prostredie, resp. charakter trhu, na ktorom Alena pôsobí, musí dôkladne popísať. Mala by poznať jeho veľkosť.  V tejto kapitole Alena popíše skupinu zákazníkov, ktorým chce svoje produkty predávať. Definuje, aké charakterové črty hľadá zákazník v produktoch.

Mala by sa rozhodnúť, či bude vyrábať pre masový trh a cieľová skupina bude jej produkty nakupovať v obchode „z regála“, alebo sa bude jednať o „výrobu na mieru“. Popíše nikdy nekončiacu motiváciu matiek, zabezpečiť pre svoje deti nielen pekné, ale aj zmysluplné hračky. Jej výhodou je neustála obmena zákazníkov.

Veľkosť trhu je teda definovaná počtom matiek s dieťaťom / deťmi maximálne do 7 rokov. Mali by byť zrejmé fakty o nákupnom správaní matiek.
Kedy je obdobie „nákupov“? Sú to termíny rôznych sviatkov (narodeniny dieťaťa, Vianoce a pod.), alebo sa jedná o spontánny nákup. Chcú matky zasahovať do tvorby produktu a navrhnúť si ho samy, alebo sa uspokoja s navrhnutím farebnej škály hračiek. Zdroje informácií o veľkosti trhu môžu byť buď, zo zdrojov štatistického úradu, kde výstupom bude počet matiek, alebo zo zdrojov sociálnych sietí, kde výstupom bude napr. počet „aktívnych členov“ v skupine na sociálnej sieti.

5. Konkurencia

Výhodou je vedieť čo najviac informácií o konkurencii. Alena si musí zistiť maximum informácií o všetkých konkurentoch na trhu. Kto taký, ako je ona sama poskytuje podobné produkty? Konkurentom v pravom slova zmysle nie sú masoví výrobcovia hračiek (napr. Fischer), ale drobné firmy, ktoré predávajú ručne robené výrobky. Ideálne, ak sa zjednotia všetky dôležité informácie potrebné k definovaniu výhod alebo nevýhod.

Pravdepodobne pomôže, ak si zhotoviteľ vypracuje jednoduchý prehľad o 5-10 konkurentoch, kde bude porovnávať materiály, z ktorých sú produkty vyrobené, dĺžku dodacej doby, cenu, variabilitu výrobkov, možnosť prispôsobiť si vlastnosti výrobku vlastnej potrebe, predajné kanály, forma marketingu a pod. Následne by malo byť zrejmé, kto z konkurentov je najvýznamnejší. Avšak vyhodnotenie konkurentov nie je cieľom kapitoly.

Alena by mala vedieť identifikovať všetky oblasti, v ktorých sa od svojich konkurentov odlišuje a metódy, ako im bude konkurovať. V duchu myšlienky „to dobré si požičaj, toho zlého sa stráň“ by výstupom tejto kapitoly mali byť nielen informácie o významnosti konkurentov, ale aj o možnosti aplikovania nových nápadov do vlastnej výroby, marketingu alebo predaja. Môže sa nechať inšpirovať novou hračkou, založením si účtu na facebook-u alebo inovovaním vlastného webu a vytvorením e-shopu, ktorý doteraz nemala.

6. Marketing

Kapitola o marketingu by mala minimálne obsahovať popis, ako bude Alena realizovať navrhovaný plán predaja. Ako chce dosiahnuť plánovanú predajnosť? Zameria sa na počet predaných výrobkov s nižšou cenou, alebo sa bude orientovať na kvalitnejšie materiály, lepšiu prepracovanosť a tým vyššiu cenu? Podľa charakteru podnikania, ktorý Alena má, predpokladáme, že vhodnejšie by bolo orientovať sa na menší počet výrobkov s vyššou cenou.

Plán predaja je nutné podporiť marketingovým plánom. Ak chce predať za rok napr. plánovaných 630 didaktických hračiek, potrebuje vedieť akými distribučnými kanálmi to dokáže. Koľko z nich bude realizovaných cez doterajší kanál „na odporúčanie“ a koľko bude z facebook-u? Dokáže predávať aj cez vlastný e-shop? Čo všetko to bude pre ňu obnášať? Ako zabezpečí vybavenie objednávky? Ako často bude robiť on-line kampane a aké kampane to vlastne budú? Čo všetko to bude stáť? Bude jej s tým pomáhať externá firma alebo to zvládne sama?

7. Organizačný plán

V kapitole organizačného plánu by mala Alena popísať, ako chce zabezpečiť fungovanie svojej firmy pri navýšenom objeme predaja. Ako zabezpečí výrobu, distribúciu, komunikáciu so zákazníkmi, nákup materiálov, marketing, vedenie účtovníctva. Ak by sme jej mohli poradiť, určite by mala rozšíriť kapacitu šitia a zvoliť vhodnú formu vzťahu (dodávateľského alebo zamestnaneckého) pre jednu šičku. Nemusela by šitím tráviť také množstvo hodín.

Pracnosť na objednávkach by si delili medzi sebou a Alena by mala čas komunikovať so zákazníkmi, ktorí chcú produkt prispôsobiť vlastným požiadavkám, starať sa o dopĺňanie produktov na vlastnom e-shope, skúšať rôzne marketingové kampane a vyhodnocovať ich úspešnosť. Na tomto mieste by mala Alena aj sama sebe vedieť obhájiť, že novú šičku si jej podnikanie zaslúži. Prijatie novej kolegyne skráti dobu dodania produktov k zákazníkovi a najmä ušetrí čas, ktorý Alena trávi šitím.

8. Finančný plán

Finančný plán, alebo aj kapitola týkajúca sa peňazí, hovorí nielen o naplánovaní si príjmov a výdavkov v čase, ale o ďalších finančných analýzach. Jednoduché zhodnotenie „ziskovosti“ produktu je základ. Na jednotlivé typové rady hračiek by si mala Alena vedieť priradiť počty predaných kusov a ich cenu. Počet výrobkov násobený jednotkovou cenou jej ukáže príjmy z konkrétneho produktu. Zoradením si produktov podľa výšky príjmov zistí, ktorý produkt je z hľadiska obratu najvýznamnejší a teda, o ktorý produkt je najväčší záujem. Tento produkt rozhodne nemôže zo svojho portfólia vylúčiť. Tvorí základ produktovej rady.
Podobný princíp musí Alena aplikovať pri výpočte výdavkov.

Výdavky sú rozdelené na variabilné, t.j. tie, ktorých výška je priamo závislá od počtu vyrobených kusov produktov (napr. množstvo látky, počet aplikácií, počet gombíkov a pod.) a fixné, t.j. tie, ktorých výška je každomesačne takmer rovnaká (napr. prevádzkové výdavky na správu web-u, elektrina, kancelárske drobnosti, prípadné splátky leasingu a pod).

Na tomto mieste je dôležité vedieť špecifikovať jednorazové investičné výdavky spojené s rozvojom podnikania. S nástupom novej kolegyne do práce súvisí nákup hmotného majetku (napr. šijací stroj). Keďže sa predpokladá zvýšenie počtu vyrobených produktov, predpokladá sa aj zvýšenie výroby. Bude potrebné dokúpiť aj drobný majetok napr. stojany na látku, škatule na dekorácie a nákup samotného materiálu (látky, gombičky, aplikácie, stužky, motúziky, gorálky, a pod.).

Niektoré výdavky je jednoduché priradiť priamo k výrobe konkrétnej hračky (množstvo látky, počet aplikácií a pod.), a niektoré sa na hračku dajú iba rozpočítať. Šijací stroj nakúpený pre novú kolegyňu predstavuje počas štyroch rokov každoročný odpis (náklad) vo výške ¼ obstarávacej ceny.

Ak investícia do nákupu nového šijacieho stroja predstavuje 2000 EUR, potom hodnota ročného odpisu je 500 EUR. Ak predpokladá, že na ňom ušije 250 ks hračiek za rok, potom na jednu hračku pripadá náklad vo výške 2 EUR (pozn.: 500/250=2 EUR). Samozrejme nesmie zabudnúť na výdavky na elektrinu, vodu, nájomné a pod, ktoré sa tiež dajú podobne rozpočítať ako réžijné náklady na jednu hračku (pozn.: fixné náklady je možné rozpočítať na konečný výrobok aj iným spôsobom, napr. pomerom k predajnej cene hračky, alebo pomocou časovej náročnosti na výrobu).

Po spočítaní všetkých nákladov a ich odpočítaní od predajnej ceny si Alena dokáže vypočítať ziskovosť všetkých svojich produktov, každej jednej didaktickej hračky. Výsledky ju môžu prekvapiť. Doteraz si možno myslí, že jej podnikanie vynáša. Výsledky však môžu ukázať, že šuštiaca kocka je časovo náročná na šitie, aj výdavky na materiál nie sú najnižšie.

Na druhej strane, knižka s motívom „hlavy“ pre malú kaderníčku obsahujúca tvár a našité dlhé vlasy z vlny, ktoré je možné česať do rôznych účesov, je lacnejšia. Kalkulácie môžu ukázať, že ziskovosť didaktickej kocky je na úrovni nuly. Dôležitým krokom je zoradenie si všetkých výdavkov od najvýznamnejších po najmenej významné. Hľadanie alternatív lacnejšieho dodania je riešením pre tie najvýznamnejšie, teda tie, ktoré tvoria najviac percent z celkových výdavkov. Tu nastáva čas na prehodnotenie nákladov alebo na druhej strane, úpravu cien.

Plán cash flow, čiže voľných finančných prostriedkov, ktoré zostanú, keď od všetkých príjmov odpočítam všetky výdavky, by mal byť pomôckou pri rozhodovaní. Plán sa robí na niekoľko rokov vopred. Dôležité je snažiť sa ho odhadnúť čo najvernejšie. Prvý rok bude nábehový, charakteristický vyššími výdavkami (nová kolegyňa sa potrebuje zabehnúť v práci, Alena potrebuje kúpiť nový šijací stroj a vytvoriť jej nové pracovné miesto). Ak sa ale tieto počiatočné investície vrátia dostatočne skoro, je vysoký potenciál v rozvoji podnikania. Pod rozvojom sa rozumie vyššia produkcia počtu hračiek a viac uspokojených zákazníkov.

Na počiatočné investície nie je potrebné mať výlučne vlastné zdroje. V prípade reálneho nárastu obratu a zisku je možné zapojiť aj banku a žiadať o bankový úver. Pre mikro podnikateľov majú niektoré banky vlastný úverový produkt. V tomto prípade do plánu cash flow bude potrebné dopočítať výšku nákladových úrokov z úveru, ako aj pravidelné splátky istiny.

9. Riziká a ich minimalizácia

Alena by mala byť objektívna a vedieť popísať všetky riziká spojené s jej podnikaním, ako aj s rozšírením prevádzky. Rizikom je pre Alenu prípad, že nepredá dostatočný počet nových hračiek. Na tomto mieste je potrebné identifikovať všetky riziká. Používa sa forma brainstormingu, pričom sa vyberie niekoľko najviac relevantných rizík. Každé riziko by sa malo popísať – kedy vznikne a aké dopady na podnikanie má. Čo môže ohroziť predaj?

Výpadok e-shopu, zle nastavené online kampane, choroba alebo odchod novej kolegyne, ale aj zvýšenie percenta vracaného tovaru. Dôležité je vedieť vyšpecifikovať aj pravdepodobnosť vzniku tohto rizika. Alena má pocit, že zamestnať novú kolegyňu je obrovský risk. Je to skutočne tak? Dnes už má objednávky na najbližších niekoľko mesiacov.

Ak by ju prijala, dokáže všetky objednávky vybaviť skôr. Podnikanie sa jej rozvíja. Okrem už objednaných hračiek má Alena plán predať ďalších 630 didaktických hračiek. Ak predpokladá predať 630 hračiek každú približne za 30 EUR, príjmy odhaduje na 18 900 EUR. Pri odhade pravdepodobnosti rizika, že by dodatočné príjmy boli nižšie o 30%, sa príjmy znížia o 5 670 EUR na 13 230 EUR, takto znížené dotatočné príjmy je potrebné porovnať s dodatočnými nákladmi a prepočítať dopad na výsledok podnikania, prípadne pripraviť prepočty pre takýto scenár do časti Finančný plán.

Takmer všetky riziká je možné kvantifikovať na peňažné jednotky. Preto by Alena mala venovať pozornosť ich vyčísleniu a pochopeniu, čo to reálne pre jej podnikanie znamená. Účelom nie je vytvoriť a popísať najhorší scenár, ktorý môže nastať, ale popísať, ako takémuto scenáru predchádzať. Opis minimalizácie vplyvu rizík patrí medzi dôležité časti kapitoly. Tu je potrebné jasne definovať, že je pripravená na možné riziká, počíta s nimi a v prípade, ak nastanú, nebude prekvapená a bude vedieť efektívne konať. Tým minimalizuje vplyvy rizika na finančný výsledok spoločnosti.

10. Prílohy

Všetky informácie, ktoré ste použili v predchádzajúcich kapitolách dostanú lepšiu váhu, ak k nim doložíte aj relevantné prílohy. Priložte životopis, organizačnú štruktúru, účtovné výkazy, prieskumy trhu, finančné plány. Všetky informácie, ktoré je možné doložiť výpočtom nech obsahujú výpočtové tabuľky a zdrojové dáta. Dôležité sú predpoklady, identifikácia premenných a doloženie tvrdení.

V našom príklade by prílohy mohli obsahovať nielen životopis Aleny, všetky dôležité plány vo forme tabuliek a grafov (plán predaja, marketingový plán, finančný plán, plán cash flow, plán investícií a pod.), ale aj kalkulácie cien hračiek.


O autorovi:

Ing. Lenka Chovancová Ťupeková – pomáha podnikateľom nastaviť pre biznis tie správne ciele. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA štandardov. Pre vaše projekty vyhodnotí investičné zámery a projektové riziká. Vypracuje atraktívne biznis plány a pripraví finančné analýzy pre vaše projekty financované z fondov EÚ alebo iných externých zdrojov. V oblasti pracuje od roku 2003.

Kontakt: www.centire.com / mail: lenka.tupekova@centire.com