PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 23. júla 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez tzv. Saldokonto. Prostredníctvom tejto elektronickej služby vidia živnostníci aktuálny stav svojho „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške.

Okrem platieb poistného získajú aj prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú, „koľko majú zaplatiť“. Prostredníctvom Saldokonta teda budú môcť sledovať aj svoje prípadné nové či upravené platby poistného od 1. júla 2018, ktoré im Sociálna poisťovňa písomne oznámila v uplynulých dňoch, pričom prvú platbu je potrebné uhradiť do 8. augusta 2018. Tým, čo mali odložené daňové priznanie, oznámi Sociálna poisťovňa vznik/trvanie/zánik poistného a výšku platieb do 20. októbra a prvýkrát potom poistné v novej sume zaplatia do 8. novembra 2018.

Na to, aby živnostníci a ostatné SZČO získali prístup k elektronickej službe Saldokonto, stačí s dokladom totožnosti navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu a podpísať dohodu o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Klient službu získa bezplatne a na počkanie spolu s GRID kartou. Ak už má GRID kartu na prístup do inej elektronickej služby Sociálnej poisťovne, napr. k Individuálnemu účtu poistenca, GRID karta mu zostáva rovnaká.

Služba Saldokonto je prístupná na webovej stránke elektronických služieb Sociálnej poisťovne a je možné ju využívať kedykoľvek online.

zdroj: Sociálna poisťovňa