EkonomikaKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 13. decembra 2021 zobraziť celý profil

Núdzový stav na Slovensku pokračuje aj naďalej, avšak zoznam prevádzok, ktoré mohli otvoriť sa rozšíril. V akom čase však môžu mať otvorené?

Vyhláška č. 290 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, zo dňa 9.12.2021 aktualizuje zoznam, ktoré prevádzky a za akých podmienok môžu byť otvorené.

Obmedzenie otváracích hodín

Predmetná vyhláška stanovuje zoznam prevádzok, ktoré musia byť otvorené len v čase 05:00 hod. až 22:00 hod. Konkrétne sú to:

1. predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

2. predajne drogérie,

3. predajne novín a tlačovín,

4. výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

5. výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

6. prevádzky telekomunikačných operátorov,

7. prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

8. prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

9. prevádzky kľúčových služieb,

10. obchodné miesta sieťových odvetví,

11. predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

12. prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

13. nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

14. prevádzky zariadení verejného stravovania alebo wellness, ktoré sú súčasťou prevádzok poskytujúcich hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

15. prevádzky fitness,

16. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, manikúr alebo pedikúr,

17. iné maloobchodné prevádzky, neuvedené v písm. a) až ak) Vyhlášky č. 290 ÚVZ SR